سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

اميرشروين اميرصادقی

نام اصلي: شروين اميرصادقي
 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / مدير توليد (۲) / سرمايه گذار (۱) / دستيار توليد (۱) / مدير تداركات (۱) / تداركات (۱) / دستيار تداركات  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   سرمايه گذار   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  سهراب (۱۳۷۸)
  ۲ -  گردباد (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   سرمايه گذار   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. مدير توليد  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  كنسرت روي آب (۱۳۸۹)
  ۲ -  بله برون (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   سرمايه گذار   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. سرمايه گذار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  از صميم قلب (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   سرمايه گذار   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  از صميم قلب (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   سرمايه گذار   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پارتي (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   سرمايه گذار   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بوي كافور، عطر ياس (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   سرمايه گذار   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سهراب (۱۳۷۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.