سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عيسی حجام زاده

 

فيلم شناسی :   مدير تداركات (۱) / تداركات (۴) / گروه تداركات (۱) / دستيار تداركات (۲) / با تشكر از (۱) / گروه فني  (۱) فيلم شناسی :   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از   گروه فني  
 1. مدير تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  بله برون (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از   گروه فني  
 1. تداركات  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  پاييز بلند (۱۳۷۲)
  ۲ -  افسانه مه پلنگ (۱۳۷۰)
  ۳ -  جستجوگر (۱۳۶۸)
  ۴ -  رانده شده (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از   گروه فني  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  گل ها و گلوله ها (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از   گروه فني  
 1. دستيار تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  آخرين خون (۱۳۷۲)
  ۲ -  چاووش (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از   گروه فني  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  غريبانه (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  جنگلبان (۱۳۶۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.