سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ابراهيم تفرشی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱۲) / هماهنگي (۱) / پشتيباني توليد (۱) / امور مالي (۲۶) / تداركات  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   هماهنگي   پشتيباني توليد   امور مالي   تداركات  
 1. بازيگر  : (۱۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  رفقاي خوب (۱۳۹۴)
  ۲ -  راننده تاكسي (۱۳۸۵)
  ۳ -  عاشق (۱۳۸۵)
  ۴ -  بله برون (۱۳۸۲)
  ۵ -  تيك (۱۳۸۰)
  ۶ -  غزل (۱۳۸۰)
  ۷ -  بازيگر (۱۳۷۷)
  ۸ -  بدل (۱۳۷۲)
  ۹ -  همسر (۱۳۷۲)
  ۱۰ -  سارا (۱۳۷۱)
  ۱۱ -  خانه خلوت (۱۳۷۰)
  ۱۲ -  رنو تهران ـ 29 (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   هماهنگي   پشتيباني توليد   امور مالي   تداركات  
 1. هماهنگي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  جواني (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   هماهنگي   پشتيباني توليد   امور مالي   تداركات  
 1. پشتيباني توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  عاشق (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   هماهنگي   پشتيباني توليد   امور مالي   تداركات  
 1. امور مالي  : (۲۶)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  هيس! دخترها فرياد نمي زنند (۱۳۹۱)
  ۲ -  داماد خجالتي (۱۳۸۹)
  ۳ -  شير و عسل (۱۳۸۸)
  ۴ -  خاطره (۱۳۸۷)
  ۵ -  پسران آجري (۱۳۸۵)
  ۶ -  راننده تاكسي (۱۳۸۵)
  ۷ -  سربلند (۱۳۸۵)
  ۸ -  عاشق (۱۳۸۵)
  ۹ -  آكواريوم (۱۳۸۴)
  ۱۰ -  پيشنهاد 50 ميليوني (۱۳۸۴)
  ۱۱ -  نوك برج (۱۳۸۴)
  ۱۲ -  در به درها (۱۳۸۳)
  ۱۳ -  نگاه (۱۳۸۳)
  ۱۴ -  شاه خاموش (۱۳۸۲)
  ۱۵ -  صبحانه اي براي دونفر (۱۳۸۲)
  ۱۶ -  بازيگر (۱۳۷۷)
  ۱۷ -  جواني (۱۳۷۷)
  ۱۸ -  قرمز (۱۳۷۷)
  ۱۹ -  زندگي (۱۳۷۶)
  ۲۰ -  جوانمرد (۱۳۷۵)
  ۲۱ -  بدل (۱۳۷۲)
  ۲۲ -  خانه خلوت (۱۳۷۰)
  ۲۳ -  ساده لوح (۱۳۷۰)
  ۲۴ -  دو فيلم با يك بليت (۱۳۶۹)
  ۲۵ -  جهيزيه اي براي رباب (۱۳۶۶)
  ۲۶ -  محموله (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   هماهنگي   پشتيباني توليد   امور مالي   تداركات  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  بازجويي يك جنايت (۱۳۶۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.