سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مسعود كيميايی

  تاريخ و محل تولد
هفتم مرداد ماه سال 1320
تهران

 زندگينامه  

مسعود كيميايي متولد 1320 تهران است. وي حرفه فيلمسازي را با دستياري ساموئل خاچيكيان در فيلم «خداحافظ تهران» آغاز كرد. او نخستين تجربه حرفه اي خود را در فيلم «بيگانه بيا» آموخت. كيميايي با ساختن فيلم «قيصر» گام در مسير ديگر نهاد، در حقيقت كيميايي را مي توان آغازگر موج نوي سينماي ايران ناميد. وي جزو فيلمسازاني است كه به سينماي داستان پرداز تعلق دارد. شاخصه كيميايي معرفي تعداد زيادي بازيگر به سينماي ايران است. از ديگر فعاليت هاي وي مي توان به داستان نويسي نيز اشاره كرد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۳۰) / دستيار كارگردان (۲) / نويسنده (۳۰) / تهيه كننده (۱۴) / سرمايه گذار (۲) / تدوين (۴) / طراح صحنه و لباس (۵) / طراح صحنه (۱) / طراح لباس (۲) / طراح دكور (۱) / تيتراژ (۱) / با تشكر از (۱) / ساخت آنونس  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   سرمايه گذار   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   طراح دكور   تيتراژ   با تشكر از   ساخت آنونس  
 1. كارگردان  : (۳۰)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  خائن کشي (۱۳۹۹)
  ۲ -  خون شد (۱۳۹۸)
  ۳ -  قاتل اهلي (۱۳۹۵)
  ۴ -  متروپل (۱۳۹۲)
  ۵ -  جرم (۱۳۸۹)
  ۶ -  محاكمه در خيابان (۱۳۸۷)
  ۷ -  رئيس (۱۳۸۵)
  ۸ -  حكم (۱۳۸۴)
  ۹ -  سربازهاي جمعه (۱۳۸۲)
  ۱۰ -  اعتراض (۱۳۷۸)
  ۱۱ -  فرياد (۱۳۷۷)
  ۱۲ -  مرسدس (۱۳۷۶)
  ۱۳ -  سلطان (۱۳۷۵)
  ۱۴ -  ضيافت (۱۳۷۴)
  ۱۵ -  تجارت (۱۳۷۳)
  ۱۶ -  ردپاي گرگ (۱۳۷۰)
  ۱۷ -  گروهبان (۱۳۶۹)
  ۱۸ -  دندان مار (۱۳۶۸)
  ۱۹ -  سرب (۱۳۶۷)
  ۲۰ -  تيغ و ابريشم (۱۳۶۴)
  ۲۱ -  خط قرمز (۱۳۶۰)
  ۲۲ -  سفر سنگ (۱۳۵۶)
  ۲۳ -  غزل (۱۳۵۵)
  ۲۴ -  گوزنها (۱۳۵۳)
  ۲۵ -  خاك (۱۳۵۲)
  ۲۶ -  بلوچ (۱۳۵۱)
  ۲۷ -  داش آكل (۱۳۵۰)
  ۲۸ -  رضا موتوري (۱۳۴۹)
  ۲۹ -  قيصر (۱۳۴۸)
  ۳۰ -  بيگانه بيا (۱۳۴۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   سرمايه گذار   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   طراح دكور   تيتراژ   با تشكر از   ساخت آنونس  
 1. دستيار كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  خداحافظ تهران (۱۳۴۵)
  ۲ -  ضربت (۱۳۴۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   سرمايه گذار   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   طراح دكور   تيتراژ   با تشكر از   ساخت آنونس  
 1. نويسنده  : (۳۰)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  خائن کشي (۱۳۹۹)
  ۲ -  خون شد (۱۳۹۸)
  ۳ -  قاتل اهلي (۱۳۹۵)
  ۴ -  متروپل (۱۳۹۲)
  ۵ -  جرم (۱۳۸۹)
  ۶ -  محاكمه در خيابان (۱۳۸۷)
  ۷ -  رئيس (۱۳۸۵)
  ۸ -  حكم (۱۳۸۴)
  ۹ -  سربازهاي جمعه (۱۳۸۲)
  ۱۰ -  اعتراض (۱۳۷۸)
  ۱۱ -  فرياد (۱۳۷۷)
  ۱۲ -  مرسدس (۱۳۷۶)
  ۱۳ -  سلطان (۱۳۷۵)
  ۱۴ -  ضيافت (۱۳۷۴)
  ۱۵ -  تجارت (۱۳۷۳)
  ۱۶ -  ردپاي گرگ (۱۳۷۰)
  ۱۷ -  گروهبان (۱۳۶۹)
  ۱۸ -  دندان مار (۱۳۶۸)
  ۱۹ -  سرب (۱۳۶۷)
  ۲۰ -  تيغ و ابريشم (۱۳۶۴)
  ۲۱ -  خط قرمز (۱۳۶۰)
  ۲۲ -  سفر سنگ (۱۳۵۶)
  ۲۳ -  غزل (۱۳۵۵)
  ۲۴ -  گوزنها (۱۳۵۳)
  ۲۵ -  خاك (۱۳۵۲)
  ۲۶ -  بلوچ (۱۳۵۱)
  ۲۷ -  داش آكل (۱۳۵۰)
  ۲۸ -  رضا موتوري (۱۳۴۹)
  ۲۹ -  قيصر (۱۳۴۸)
  ۳۰ -  بيگانه بيا (۱۳۴۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   سرمايه گذار   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   طراح دكور   تيتراژ   با تشكر از   ساخت آنونس  
 1. تهيه كننده  : (۱۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  معكوس (۱۳۹۷)
  ۲ -  متروپل (۱۳۹۲)
  ۳ -  جرم (۱۳۸۹)
  ۴ -  محاكمه در خيابان (۱۳۸۷)
  ۵ -  رئيس (۱۳۸۵)
  ۶ -  حكم (۱۳۸۴)
  ۷ -  مرسدس (۱۳۷۶)
  ۸ -  سلطان (۱۳۷۵)
  ۹ -  گروهبان (۱۳۶۹)
  ۱۰ -  پاييزان (۱۳۶۶)
  ۱۱ -  شيرك (۱۳۶۶)
  ۱۲ -  تيغ و ابريشم (۱۳۶۴)
  ۱۳ -  خط قرمز (۱۳۶۰)
  ۱۴ -  سفر سنگ (۱۳۵۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   سرمايه گذار   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   طراح دكور   تيتراژ   با تشكر از   ساخت آنونس  
 1. سرمايه گذار  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  رئيس (۱۳۸۵)
  ۲ -  اعتراض (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   سرمايه گذار   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   طراح دكور   تيتراژ   با تشكر از   ساخت آنونس  
 1. تدوين  : (۴)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  گروهبان (۱۳۶۹)
  ۲ -  سرب (۱۳۶۷)
  ۳ -  تيغ و ابريشم (۱۳۶۴)
  ۴ -  بلوچ (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   سرمايه گذار   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   طراح دكور   تيتراژ   با تشكر از   ساخت آنونس  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  اعتراض (۱۳۷۸)
  ۲ -  فرياد (۱۳۷۷)
  ۳ -  مرسدس (۱۳۷۶)
  ۴ -  سلطان (۱۳۷۵)
  ۵ -  ردپاي گرگ (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   سرمايه گذار   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   طراح دكور   تيتراژ   با تشكر از   ساخت آنونس  
 1. طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  گروهبان (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   سرمايه گذار   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   طراح دكور   تيتراژ   با تشكر از   ساخت آنونس  
 1. طراح لباس  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  گروهبان (۱۳۶۹)
  ۲ -  دندان مار (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   سرمايه گذار   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   طراح دكور   تيتراژ   با تشكر از   ساخت آنونس  
 1. طراح دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ردپاي گرگ (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   سرمايه گذار   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   طراح دكور   تيتراژ   با تشكر از   ساخت آنونس  
 1. تيتراژ  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  غزل (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   سرمايه گذار   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   طراح دكور   تيتراژ   با تشكر از   ساخت آنونس  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  چند مي گيري گريه كني (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   سرمايه گذار   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   طراح دكور   تيتراژ   با تشكر از   ساخت آنونس  
 1. ساخت آنونس  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  سرب (۱۳۶۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.