سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمود استادمحمد

 

فيلم شناسی :   نويسنده (۴) / بازيگر (۴) / پرداخت نهايي (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   پرداخت نهايي   با تشكر از  
 1. نويسنده  : (۴)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  سياه راه (۱۳۶۳)
  ۲ -  فرمان (۱۳۶۰)
  ۳ -  انفجار (۱۳۵۹)
  ۴ -  جنگ اطهر (۱۳۵۸)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   پرداخت نهايي   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  هزاران زن مثل من (۱۳۷۹)
  ۲ -  بلوغ (۱۳۷۷)
  ۳ -  سياه راه (۱۳۶۳)
  ۴ -  جنگ اطهر (۱۳۵۸)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   پرداخت نهايي   با تشكر از  
 1. پرداخت نهايي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بادام هاي تلخ (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   پرداخت نهايي   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دستهاي آلوده (۱۳۷۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.