سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

منوچهر احمدی

 زندگينامه  

منوچهر احمدي متولد 1325 تهران، داراي مدرك ديپلم است. وي فعاليت سينمايي را سال 1346 به عنوان بازيگر فيلم «مردي از اصفهان» به كارگرداني امير شروان آغاز كرد. از ديگر فعاليت هاي او ميتوان به بازي در نمايش و مجموعه هاي تلويزيوني نيز اشاره كرد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / نويسنده (۱) / بازيگر (۲۰) / تهيه كننده (۱) / چهره پرداز (۱) / شعر (۱) / مدير تداركات (۲) / تداركات  (۱)



 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   چهره پرداز   شعر   مدير تداركات   تداركات  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  موج طوفان (۱۳۵۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   چهره پرداز   شعر   مدير تداركات   تداركات  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  موج طوفان (۱۳۵۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   چهره پرداز   شعر   مدير تداركات   تداركات  
 1. بازيگر  : (۲۰)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  عشق طاهر (۱۳۷۸)
  ۲ -  بلوغ (۱۳۷۷)
  ۳ -   شمر (۱۳۵۹)
  ۴ -  موج طوفان (۱۳۵۹)
  ۵ -  قصه خيابان دراز (۱۳۵۷)
  ۶ -  مريم و ماني (۱۳۵۷)
  ۷ -  اين گروه محكومين (۱۳۵۶)
  ۸ -  مرثيه (۱۳۵۶)
  ۹ -  ميراث (۱۳۵۵)
  ۱۰ -  صداي صحرا (۱۳۵۴)
  ۱۱ -  خشم و خون (۱۳۵۳)
  ۱۲ -  خروس (۱۳۵۲)
  ۱۳ -  كيفر (۱۳۵۲)
  ۱۴ -  صادق كرده (۱۳۵۱)
  ۱۵ -  داش آكل (۱۳۵۰)
  ۱۶ -  حسن كچل (۱۳۴۹)
  ۱۷ -  پنجه آهنين (۱۳۴۷)
  ۱۸ -  چرخ بازيگر (۱۳۴۷)
  ۱۹ -  مرد بي ستاره (۱۳۴۶)
  ۲۰ -  مردي از اصفهان (۱۳۴۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   چهره پرداز   شعر   مدير تداركات   تداركات  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  موج طوفان (۱۳۵۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   چهره پرداز   شعر   مدير تداركات   تداركات  
 1. چهره پرداز  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  موج طوفان (۱۳۵۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   چهره پرداز   شعر   مدير تداركات   تداركات  
 1. شعر  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  موج طوفان (۱۳۵۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   چهره پرداز   شعر   مدير تداركات   تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  موج طوفان (۱۳۵۹)
  ۲ -  مريم و ماني (۱۳۵۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   چهره پرداز   شعر   مدير تداركات   تداركات  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  بهار (۱۳۶۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.