سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عباس حقيقی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / تهيه كننده (۳) / مجري طرح (۲) / دستيار توليد (۱) / با تشكر از  (۲) فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   دستيار توليد   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ارابه مرگ (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   دستيار توليد   با تشكر از  
 1. تهيه كننده  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  سه نفر روي يك خط (۱۳۸۹)
  ۲ -  چشمهايش (۱۳۷۸)
  ۳ -  بلوغ (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   دستيار توليد   با تشكر از  
 1. مجري طرح  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  باركد (۱۳۹۴)
  ۲ -  بعد از ظهر سگي (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   دستيار توليد   با تشكر از  
 1. دستيار توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  چشمهايش (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   دستيار توليد   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بلوغ (۱۳۷۷)
  ۲ -  آن سوي آينه (۱۳۷۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.