سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

اميرخسرو اميرصادقی

نام اصلي: خسرو اميرصادقي
 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲۸) / تهيه كننده (۵) / مدير توليد (۹) / سرمايه گذار (۱) / جانشين مدير توليد (۱) / مدير تداركات (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   مدير تداركات   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۲۸)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  آشوب (۱۳۹۴)
  ۲ -  بازنشسته ها (۱۳۹۱)
  ۳ -  بله برون (۱۳۸۲)
  ۴ -  سهراب (۱۳۷۸)
  ۵ -  عشق طاهر (۱۳۷۸)
  ۶ -  ساده لوح (۱۳۷۰)
  ۷ -  شتابزده (۱۳۷۰)
  ۸ -  شقايق (۱۳۷۰)
  ۹ -  رانده شده (۱۳۶۸)
  ۱۰ -  بهار در پاييز (۱۳۶۶)
  ۱۱ -  محكومين (۱۳۶۶)
  ۱۲ -  مسافران مهتاب (۱۳۶۶)
  ۱۳ -  ترنج (۱۳۶۵)
  ۱۴ -  تفنگ شكسته (۱۳۶۴)
  ۱۵ -  گردباد (۱۳۶۴)
  ۱۶ -  آشيانه مهر (۱۳۶۳)
  ۱۷ -  برگ و باد (۱۳۶۳)
  ۱۸ -  حادثه (۱۳۶۳)
  ۱۹ -  سياه راه (۱۳۶۳)
  ۲۰ -  مزدوران (۱۳۶۳)
  ۲۱ -  مشت (۱۳۶۳)
  ۲۲ -  بازجويي يك جنايت (۱۳۶۲)
  ۲۳ -  تفنگدار (۱۳۶۲)
  ۲۴ -  سردار جنگل (۱۳۶۲)
  ۲۵ -  ملخ زدگان (۱۳۶۲)
  ۲۶ -  ميرزا كوچك خان (۱۳۶۲)
  ۲۷ -  نقطه ضعف (۱۳۶۲)
  ۲۸ -  سرنوشت سازان (۱۳۵۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   مدير تداركات   با تشكر از  
 1. تهيه كننده  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  پسر تهروني (۱۳۸۷)
  ۲ -  بله برون (۱۳۸۲)
  ۳ -  از صميم قلب (۱۳۷۹)
  ۴ -  كليد ازدواج (۱۳۷۶)
  ۵ -  شتابزده (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   مدير تداركات   با تشكر از  
 1. مدير توليد  : (۹)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  بله برون (۱۳۸۲)
  ۲ -  اتانازي (۱۳۸۰)
  ۳ -  نابخشوده (۱۳۷۵)
  ۴ -  شتابزده (۱۳۷۰)
  ۵ -  شقايق (۱۳۷۰)
  ۶ -  گالان (۱۳۶۹)
  ۷ -  تماس (۱۳۶۸)
  ۸ -  خواستگاري (۱۳۶۸)
  ۹ -  طپش (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   مدير تداركات   با تشكر از  
 1. سرمايه گذار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  جوانمرد (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   مدير تداركات   با تشكر از  
 1. جانشين مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  ستاره و الماس (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   مدير تداركات   با تشكر از  
 1. مدير تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  گرفتار (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   مدير تداركات   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عشق طاهر (۱۳۷۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.