سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

فضل الله فعال نوری

 

فيلم شناسی :   نويسنده (۲) / طرح اوليه داستان از (۱) / مجري طرح (۱) / مدير فيلمبرداري (۳) / فيلمبردار  (۵) فيلم شناسی :   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مجري طرح   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار  
 1. نويسنده  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  زندان ديو (۱۳۶۹)
  ۲ -  حصار (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مجري طرح   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار  
 1. طرح اوليه داستان از  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  ملك خاتون (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مجري طرح   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار  
 1. مجري طرح  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آي پارا (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مجري طرح   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  آي پارا (۱۳۷۷)
  ۲ -  ملك خاتون (۱۳۶۹)
  ۳ -  مترسك (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مجري طرح   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار  
 1. فيلمبردار  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  حسرت ديدار (۱۳۷۳)
  ۲ -  زندان ديو (۱۳۶۹)
  ۳ -  شكوه زندگي (۱۳۶۶)
  ۴ -  گل مريم (۱۳۶۶)
  ۵ -  حصار (۱۳۶۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.