سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

شفيع آقامحمديان

 زندگينامه  

شفيع آقامحمديان متولد 1338 اردبيل، فارغ التحصيل كارگرداني سينما و تئاتر از دانشكده سينما تئاتر دانشگاه هنر است. وي فعاليت هنري را سال 1361 با همكاري در تلويزيون آغاز كرد و بيست فيلم كوتاه خبري و مستند ساخت. آقامحمديان سال 1367 فعاليتش را در حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي ادامه داد و دفتر توليد «بصير فيلم» را تأسيس نمود. نخستين تجربه سينمايي او كارگرداني فيلم «راننده سفير» بود.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۶) / مدير روابط عمومي (۱) / نويسنده (۳) / بازنويسي فيلمنامه (۱) / بازيگر (۲) / مجري طرح (۲) / تدوين (۱) / طراح صحنه و لباس  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   مدير روابط عمومي   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   مجري طرح   تدوين   طراح صحنه و لباس  
 1. كارگردان  : (۶)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تلفن (۱۳۷۸)
  ۲ -  چشم عقاب (۱۳۷۷)
  ۳ -  روي خط مرگ (۱۳۷۵)
  ۴ -  فرار از جهنم (۱۳۷۵)
  ۵ -  مرواريد سياه (۱۳۷۳)
  ۶ -  راننده سفير (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مدير روابط عمومي   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   مجري طرح   تدوين   طراح صحنه و لباس  
 1. مدير روابط عمومي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تارهاي نامريي (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مدير روابط عمومي   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   مجري طرح   تدوين   طراح صحنه و لباس  
 1. نويسنده  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  فرار از جهنم (۱۳۷۵)
  ۲ -  مرواريد سياه (۱۳۷۳)
  ۳ -  راننده سفير (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مدير روابط عمومي   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   مجري طرح   تدوين   طراح صحنه و لباس  
 1. بازنويسي فيلمنامه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تلفن (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مدير روابط عمومي   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   مجري طرح   تدوين   طراح صحنه و لباس  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تارهاي نامريي (۱۳۷۶)
  ۲ -  فرار از جهنم (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مدير روابط عمومي   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   مجري طرح   تدوين   طراح صحنه و لباس  
 1. مجري طرح  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تارهاي نامريي (۱۳۷۶)
  ۲ -  راننده سفير (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مدير روابط عمومي   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   مجري طرح   تدوين   طراح صحنه و لباس  
 1. تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  راننده سفير (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مدير روابط عمومي   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   مجري طرح   تدوين   طراح صحنه و لباس  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  فرار از جهنم (۱۳۷۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.