سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

بيتا منصوری

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱) / تهيه كننده (۴) / مجري طرح (۲) / مدير توليد  (۴) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  سفر عشق (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد  
 1. تهيه كننده  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  پاستاريوني (۱۳۹۷)
  ۲ -  كاتي و ستاره (۱۳۹۷)
  ۳ -  قهرمانان كوچك (۱۳۹۵)
  ۴ -  رخ ديوانه (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد  
 1. مجري طرح  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  زادبوم (۱۳۸۷)
  ۲ -  جزيره آهني (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد  
 1. مدير توليد  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  زادبوم (۱۳۸۷)
  ۲ -  تقاطع (۱۳۸۴)
  ۳ -  جزيره آهني (۱۳۸۳)
  ۴ -  مرد باراني (۱۳۷۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.