سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد داوودی

 

فيلم شناسی :   برنامه ريز (۱) / دستيار كارگردان (۱) / منشي صحنه (۱) / مسئول هنروران (۱) / بازيگر (۱) / گروه توليد (۱) / مدير تداركات (۵) / تداركات (۳) / دستيار تداركات  (۱) فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   مسئول هنروران   بازيگر   گروه توليد   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. برنامه ريز  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  روز فرشته (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   مسئول هنروران   بازيگر   گروه توليد   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  روز فرشته (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   مسئول هنروران   بازيگر   گروه توليد   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. منشي صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  روز فرشته (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   مسئول هنروران   بازيگر   گروه توليد   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. مسئول هنروران  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شبيخون (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   مسئول هنروران   بازيگر   گروه توليد   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  شرايط عيني (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   مسئول هنروران   بازيگر   گروه توليد   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. گروه توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  قرباني (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   مسئول هنروران   بازيگر   گروه توليد   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  بهترين باباي دنيا (۱۳۷۰)
  ۲ -  دو فيلم با يك بليت (۱۳۶۹)
  ۳ -  مجنون (۱۳۶۹)
  ۴ -  خارج از محدوده (۱۳۶۶)
  ۵ -  تصوير آخر (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   مسئول هنروران   بازيگر   گروه توليد   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. تداركات  : (۳)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  سالهاي خاكستري (۱۳۶۷)
  ۲ -  مدار بسته (۱۳۶۴)
  ۳ -  بازجويي يك جنايت (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   مسئول هنروران   بازيگر   گروه توليد   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پادزهر (۱۳۷۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.