سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

امير ابراهيمی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۳) / مدير توليد (۳) / مدير صحنه (۱) / مسئول لباس (۱) / گروه تداركات (۱) / دستيار تداركات  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   مدير صحنه   مسئول لباس   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  دلقك ها (۱۳۸۸)
  ۲ -  هزاران زن مثل من (۱۳۷۹)
  ۳ -  فرمان (۱۳۶۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   مدير صحنه   مسئول لباس   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. مدير توليد  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  زنداني ها (۱۳۹۷)
  ۲ -  مامان بهروز منو زد (۱۳۹۰)
  ۳ -  دلقك ها (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   مدير صحنه   مسئول لباس   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. مدير صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ساحره (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   مدير صحنه   مسئول لباس   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. مسئول لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ساحره (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   مدير صحنه   مسئول لباس   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سنگ، كاغذ، قيچي (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   مدير صحنه   مسئول لباس   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  هزاران زن مثل من (۱۳۷۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.