سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عباس اهوازی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / گروه فيلمبرداري (۱) / دستيار فيلمبردار (۸) / گروه فني فيلمبرداري (۸) / مدير صحنه (۱) / گروه صحنه (۱) / دستيار تداركات (۱) / گروه فني (۱۱) / امور فني  (۳) فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   مدير صحنه   گروه صحنه   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آقاي شانس (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   مدير صحنه   گروه صحنه   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  يك قدم تا خدا (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   مدير صحنه   گروه صحنه   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۸)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  بلوغ (۱۳۷۷)
  ۲ -  فرياد (۱۳۷۷)
  ۳ -  دل نمك (۱۳۶۸)
  ۴ -  بي بي چلچله (۱۳۶۳)
  ۵ -  زنگ اول (۱۳۶۳)
  ۶ -  پرستوهاي عاشق (۱۳۵۶)
  ۷ -  همراهان (۱۳۵۶)
  ۸ -  صداي صحرا (۱۳۵۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   مدير صحنه   گروه صحنه   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۸)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  آقاي شانس (۱۳۷۳)
  ۲ -  بيقرار (۱۳۷۳)
  ۳ -  پاييز بلند (۱۳۷۲)
  ۴ -  ماه عسل (۱۳۷۱)
  ۵ -  عروس حلبچه (۱۳۶۹)
  ۶ -  مجنون (۱۳۶۹)
  ۷ -  نقش عشق (۱۳۶۹)
  ۸ -  باي سيكل ران (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   مدير صحنه   گروه صحنه   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. مدير صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  تنهاي تنهاي تنها (۱۳۹۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   مدير صحنه   گروه صحنه   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. گروه صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  صمد آرتيست مي شود (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   مدير صحنه   گروه صحنه   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  اشباح (۱۳۶۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   مدير صحنه   گروه صحنه   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني  : (۱۱)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  كميته مجازات (۱۳۷۷)
  ۲ -  ساحره (۱۳۷۶)
  ۳ -  سفر شبانه (۱۳۷۶)
  ۴ -  دو فيلم با يك بليت (۱۳۶۹)
  ۵ -  بچه هاي طلاق (۱۳۶۸)
  ۶ -  شب دهم (۱۳۶۸)
  ۷ -  طپش (۱۳۶۷)
  ۸ -  عروسي خوبان (۱۳۶۷)
  ۹ -  جنگلبان (۱۳۶۶)
  ۱۰ -  طلسم (۱۳۶۵)
  ۱۱ -  رهايي (۱۳۶۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   مدير صحنه   گروه صحنه   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. امور فني  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  سجاده آتش (۱۳۷۲)
  ۲ -  كوسه جنوب (۱۳۵۶)
  ۳ -  مراد برقي و هفت دخترون (۱۳۵۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.