سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

جعفر سلطانی

 

فيلم شناسی :   گروه تداركات (۲) / خدمات (۱) / لابراتوار (۱) / برش نگاتيو (۴) / چاپ (۲۲) / ظهور (۳۵) / ظهور نگاتيو  (۴۴) فيلم شناسی :   گروه تداركات   خدمات   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو  
 1. گروه تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  نفس عميق (۱۳۸۰)
  ۲ -  لوكوموتيوران (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   گروه تداركات   خدمات   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو  
 1. خدمات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  موميايي3 (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   گروه تداركات   خدمات   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو  
 1. لابراتوار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  چشم عقاب (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   گروه تداركات   خدمات   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو  
 1. برش نگاتيو  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  امتحان (۱۳۸۰)
  ۲ -  باران (۱۳۷۹)
  ۳ -  ماني و ندا (۱۳۷۹)
  ۴ -  سهراب (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   گروه تداركات   خدمات   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو  
 1. چاپ  : (۲۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آسمان پرستاره (۱۳۷۸)
  ۲ -  شيرهاي جوان (۱۳۷۸)
  ۳ -  مرد باراني (۱۳۷۸)
  ۴ -  چشم عقاب (۱۳۷۷)
  ۵ -  دختري با كفشهاي كتاني (۱۳۷۷)
  ۶ -  سكوت (۱۳۷۷)
  ۷ -  پنجه در خاك (۱۳۷۶)
  ۸ -  درخت گلابي (۱۳۷۶)
  ۹ -  شبيخون (۱۳۷۶)
  ۱۰ -  مرد عوضي (۱۳۷۶)
  ۱۱ -  بالاتر از خطر (۱۳۷۵)
  ۱۲ -  جوانمرد (۱۳۷۵)
  ۱۳ -  شب روباه (۱۳۷۵)
  ۱۴ -  ليلا (۱۳۷۵)
  ۱۵ -  متهم (۱۳۷۵)
  ۱۶ -  معجزه خنده (۱۳۷۵)
  ۱۷ -  تعطيلات تابستاني (۱۳۷۴)
  ۱۸ -  سفر پرماجرا (۱۳۷۴)
  ۱۹ -  سلام به انتظار (۱۳۷۴)
  ۲۰ -  فاتح (۱۳۷۴)
  ۲۱ -  چشم شيطان (۱۳۷۲)
  ۲۲ -  شقايق (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   گروه تداركات   خدمات   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو  
 1. ظهور  : (۳۵)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  اتانازي (۱۳۸۰)
  ۲ -  روزيكه زن شدم (۱۳۷۹)
  ۳ -  سفر قندهار (۱۳۷۹)
  ۴ -  يكي بود يكي نبود (۱۳۷۹)
  ۵ -  آسمان پرستاره (۱۳۷۸)
  ۶ -  بادام هاي تلخ (۱۳۷۸)
  ۷ -  سهراب (۱۳۷۸)
  ۸ -  شيرهاي جوان (۱۳۷۸)
  ۹ -  عشق شيشه اي (۱۳۷۸)
  ۱۰ -  داستانهاي جزيره (اپيزود سوم، باران و بومي) (۱۳۷۷)
  ۱۱ -  دختري با كفشهاي كتاني (۱۳۷۷)
  ۱۲ -  دو زن (۱۳۷۷)
  ۱۳ -  سكوت (۱۳۷۷)
  ۱۴ -  عشق بدون مرز (۱۳۷۷)
  ۱۵ -  قرمز (۱۳۷۷)
  ۱۶ -  كمكم كن (۱۳۷۷)
  ۱۷ -  پنجه در خاك (۱۳۷۶)
  ۱۸ -  جان سخت (۱۳۷۶)
  ۱۹ -  خلبان (۱۳۷۶)
  ۲۰ -  درخت گلابي (۱۳۷۶)
  ۲۱ -  زندگي (۱۳۷۶)
  ۲۲ -  شاهرگ (۱۳۷۶)
  ۲۳ -  شبيخون (۱۳۷۶)
  ۲۴ -  مرد عوضي (۱۳۷۶)
  ۲۵ -  ياغي (۱۳۷۶)
  ۲۶ -  بالاتر از خطر (۱۳۷۵)
  ۲۷ -  جوانمرد (۱۳۷۵)
  ۲۸ -  شب روباه (۱۳۷۵)
  ۲۹ -  متهم (۱۳۷۵)
  ۳۰ -  معجزه خنده (۱۳۷۵)
  ۳۱ -  تعطيلات تابستاني (۱۳۷۴)
  ۳۲ -  سفر پرماجرا (۱۳۷۴)
  ۳۳ -  سلام به انتظار (۱۳۷۴)
  ۳۴ -  چشم شيطان (۱۳۷۲)
  ۳۵ -  شقايق (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   گروه تداركات   خدمات   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو  
 1. ظهور نگاتيو  : (۴۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  امتحان (۱۳۸۰)
  ۲ -  سفر به فردا (۱۳۸۰)
  ۳ -  شب برهنه (۱۳۸۰)
  ۴ -  شب يلدا (۱۳۸۰)
  ۵ -  مرباي شيرين (۱۳۸۰)
  ۶ -  نيمه پنهان (۱۳۸۰)
  ۷ -  آوازخوان (۱۳۷۹)
  ۸ -  از صميم قلب (۱۳۷۹)
  ۹ -  بچه هاي بد (۱۳۷۹)
  ۱۰ -  پر پرواز (۱۳۷۹)
  ۱۱ -  راز شب باراني (۱۳۷۹)
  ۱۲ -  روزيكه زن شدم (۱۳۷۹)
  ۱۳ -  زير پوست شهر (۱۳۷۹)
  ۱۴ -  شيفته (۱۳۷۹)
  ۱۵ -  قطعه ناتمام (۱۳۷۹)
  ۱۶ -  مريم مقدس (۱۳۷۹)
  ۱۷ -  مسافر ري (۱۳۷۹)
  ۱۸ -  هفت پرده (۱۳۷۹)
  ۱۹ -  تخته سياه (۱۳۷۸)
  ۲۰ -  تو را دوست دارم (۱۳۷۸)
  ۲۱ -  جمعه (۱۳۷۸)
  ۲۲ -  چريكه هورام (۱۳۷۸)
  ۲۳ -  دارا و ندار (۱۳۷۸)
  ۲۴ -  دختران انتظار (۱۳۷۸)
  ۲۵ -  دستهاي آلوده (۱۳۷۸)
  ۲۶ -  رنجر (۱۳۷۸)
  ۲۷ -  متولد ماه مهر (۱۳۷۸)
  ۲۸ -  مثلث آبي (۱۳۷۸)
  ۲۹ -  نسل سوخته (۱۳۷۸)
  ۳۰ -  بازيگر (۱۳۷۷)
  ۳۱ -  بلوغ (۱۳۷۷)
  ۳۲ -  جواني (۱۳۷۷)
  ۳۳ -  داستانهاي جزيره (اپيزود اول، دختردايي گمشده) (۱۳۷۷)
  ۳۴ -  سيب سرخ حوا (۱۳۷۷)
  ۳۵ -  عشق كافي نيست (۱۳۷۷)
  ۳۶ -  مصائب شيرين (۱۳۷۷)
  ۳۷ -  جهان پهلوان تختي (۱۳۷۶)
  ۳۸ -  رنگ خدا (۱۳۷۶)
  ۳۹ -  رواني (۱۳۷۶)
  ۴۰ -  ساراي (۱۳۷۶)
  ۴۱ -  سيب (۱۳۷۶)
  ۴۲ -  بوي پيراهن يوسف (۱۳۷۴)
  ۴۳ -  چهره (۱۳۷۴)
  ۴۴ -  بيقرار (۱۳۷۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.