سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

احمد ميركيانی

 

فيلم شناسی :   مسئول لباس (۲) / مسئول دوخت لباس (۱) / مسئول آرشيو لباس (۱) / جامه دار (۱) / دستيار صحنه (۱) / دستيار صحنه و لباس (۲) / جلوه هاي ويژه  (۱) فيلم شناسی :   مسئول لباس   مسئول دوخت لباس   مسئول آرشيو لباس   جامه دار   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   جلوه هاي ويژه  
 1. مسئول لباس  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  ناصرالدين شاه آكتور سينما (۱۳۷۰)
  ۲ -  نقش عشق (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   مسئول لباس   مسئول دوخت لباس   مسئول آرشيو لباس   جامه دار   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   جلوه هاي ويژه  
 1. مسئول دوخت لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  مادر (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   مسئول لباس   مسئول دوخت لباس   مسئول آرشيو لباس   جامه دار   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   جلوه هاي ويژه  
 1. مسئول آرشيو لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مسافر ري (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   مسئول لباس   مسئول دوخت لباس   مسئول آرشيو لباس   جامه دار   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   جلوه هاي ويژه  
 1. جامه دار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مسافر ري (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   مسئول لباس   مسئول دوخت لباس   مسئول آرشيو لباس   جامه دار   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   جلوه هاي ويژه  
 1. دستيار صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  طلسم (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   مسئول لباس   مسئول دوخت لباس   مسئول آرشيو لباس   جامه دار   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   جلوه هاي ويژه  
 1. دستيار صحنه و لباس  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عشق گمشده (۱۳۷۵)
  ۲ -  قاصدك (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   مسئول لباس   مسئول دوخت لباس   مسئول آرشيو لباس   جامه دار   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   جلوه هاي ويژه  
 1. جلوه هاي ويژه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  هبوط (۱۳۷۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.