سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

امير اثباتی

نام اصلي: اميرحسين اثباتي

 زندگينامه  

امير اثباتي متولد 1335 تهران، فارغ التحصيل معماري از دانشكده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران است. وي با طراحي صحنه و لباس فيلم «گنج» به كارگرداني محمدعلي سجادي فعاليت سينمايي را آغاز كرد. از ديگر فعاليت هاي او ميتوان به كارهاي گرافيكي، طراحي پوستر و تيتراژ نيز اشاره كرد.

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱) / مشاور كارگردان (۲) / مجري طرح (۲) / مشاور توليد (۱) / طراح صحنه و لباس (۲۶) / طراح هنري (۱) / طراح صحنه (۴) / طراح لباس (۱) / طراح دكور (۳) / جلوه هاي ويژه (۱) / عنوان بندي (۱) / تيتراژ (۵) / با تشكر از (۲) / طراح پوستر  (۸) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   مجري طرح   مشاور توليد   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   طراح صحنه   طراح لباس   طراح دكور   جلوه هاي ويژه   عنوان بندي   تيتراژ   با تشكر از   طراح پوستر  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  دو فيلم با يك بليت (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   مجري طرح   مشاور توليد   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   طراح صحنه   طراح لباس   طراح دكور   جلوه هاي ويژه   عنوان بندي   تيتراژ   با تشكر از   طراح پوستر  
 1. مشاور كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  هجوم (۱۳۹۵)
  ۲ -  ديشب باباتو ديدم آيدا (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   مجري طرح   مشاور توليد   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   طراح صحنه   طراح لباس   طراح دكور   جلوه هاي ويژه   عنوان بندي   تيتراژ   با تشكر از   طراح پوستر  
 1. مجري طرح  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  هجوم (۱۳۹۵)
  ۲ -  نزديك‌تر (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   مجري طرح   مشاور توليد   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   طراح صحنه   طراح لباس   طراح دكور   جلوه هاي ويژه   عنوان بندي   تيتراژ   با تشكر از   طراح پوستر  
 1. مشاور توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  ماهي و گربه (۱۳۹۲)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   مجري طرح   مشاور توليد   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   طراح صحنه   طراح لباس   طراح دكور   جلوه هاي ويژه   عنوان بندي   تيتراژ   با تشكر از   طراح پوستر  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۲۶)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  تي تي (۱۳۹۸)
  ۲ -  ماهي و گربه (۱۳۹۲)
  ۳ -  آشغال هاي دوست داشتني (۱۳۹۱)
  ۴ -  آزمايشگاه (۱۳۹۰)
  ۵ -  سعادت آباد (۱۳۸۹)
  ۶ -  لطفاً مزاحم نشويد (۱۳۸۸)
  ۷ -  ميزاك (۱۳۸۷)
  ۸ -  كنعان (۱۳۸۶)
  ۹ -  پاداش سكوت (۱۳۸۵)
  ۱۰ -  تقاطع (۱۳۸۴)
  ۱۱ -  كارگران مشغول كارند (۱۳۸۴)
  ۱۲ -  خيلي دور، خيلي نزديك (۱۳۸۳)
  ۱۳ -  ديشب باباتو ديدم آيدا (۱۳۸۳)
  ۱۴ -  دوئل (۱۳۸۲)
  ۱۵ -  مسافر ري (۱۳۷۹)
  ۱۶ -  بانوي ارديبهشت (۱۳۷۶)
  ۱۷ -  سرزمين خورشيد (۱۳۷۵)
  ۱۸ -  تعطيلات تابستاني (۱۳۷۴)
  ۱۹ -  مرد آفتابي (۱۳۷۴)
  ۲۰ -  من زمين را دوست دارم (۱۳۷۲)
  ۲۱ -  نرگس (۱۳۷۰)
  ۲۲ -  دو فيلم با يك بليت (۱۳۶۹)
  ۲۳ -  كشتي آنجليكا (۱۳۶۷)
  ۲۴ -  خارج از محدوده (۱۳۶۶)
  ۲۵ -  طلسم (۱۳۶۵)
  ۲۶ -  گنج (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   مجري طرح   مشاور توليد   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   طراح صحنه   طراح لباس   طراح دكور   جلوه هاي ويژه   عنوان بندي   تيتراژ   با تشكر از   طراح پوستر  
 1. طراح هنري  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  حيران (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   مجري طرح   مشاور توليد   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   طراح صحنه   طراح لباس   طراح دكور   جلوه هاي ويژه   عنوان بندي   تيتراژ   با تشكر از   طراح پوستر  
 1. طراح صحنه  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  هجوم (۱۳۹۵)
  ۲ -  قصه ها (۱۳۹۰)
  ۳ -  سفر جادويي (۱۳۶۹)
  ۴ -  پاييزان (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   مجري طرح   مشاور توليد   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   طراح صحنه   طراح لباس   طراح دكور   جلوه هاي ويژه   عنوان بندي   تيتراژ   با تشكر از   طراح پوستر  
 1. طراح لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  هجوم (۱۳۹۵)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   مجري طرح   مشاور توليد   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   طراح صحنه   طراح لباس   طراح دكور   جلوه هاي ويژه   عنوان بندي   تيتراژ   با تشكر از   طراح پوستر  
 1. طراح دكور  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  دوئل (۱۳۸۲)
  ۲ -  مرد آفتابي (۱۳۷۴)
  ۳ -  من زمين را دوست دارم (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   مجري طرح   مشاور توليد   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   طراح صحنه   طراح لباس   طراح دكور   جلوه هاي ويژه   عنوان بندي   تيتراژ   با تشكر از   طراح پوستر  
 1. جلوه هاي ويژه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  من زمين را دوست دارم (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   مجري طرح   مشاور توليد   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   طراح صحنه   طراح لباس   طراح دكور   جلوه هاي ويژه   عنوان بندي   تيتراژ   با تشكر از   طراح پوستر  
 1. عنوان بندي  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  آزمايشگاه (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   مجري طرح   مشاور توليد   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   طراح صحنه   طراح لباس   طراح دكور   جلوه هاي ويژه   عنوان بندي   تيتراژ   با تشكر از   طراح پوستر  
 1. تيتراژ  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  بوي خوش زندگي (۱۳۷۳)
  ۲ -  جيب برها به بهشت نمي روند (۱۳۷۰)
  ۳ -  سفر جادويي (۱۳۶۹)
  ۴ -  كشتي آنجليكا (۱۳۶۷)
  ۵ -  خارج از محدوده (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   مجري طرح   مشاور توليد   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   طراح صحنه   طراح لباس   طراح دكور   جلوه هاي ويژه   عنوان بندي   تيتراژ   با تشكر از   طراح پوستر  
 1. با تشكر از  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  غريبانه (۱۳۷۶)
  ۲ -  سايه هاي هجوم (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   مجري طرح   مشاور توليد   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   طراح صحنه   طراح لباس   طراح دكور   جلوه هاي ويژه   عنوان بندي   تيتراژ   با تشكر از   طراح پوستر  
 1. طراح پوستر  : (۸)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  زينت (۱۳۷۲)
  ۲ -  عبور از تله (۱۳۷۲)
  ۳ -  نان و شعر (۱۳۷۲)
  ۴ -  بوعلي سينا (۱۳۶۶)
  ۵ -  تصوير آخر (۱۳۶۵)
  ۶ -  دبيرستان (۱۳۶۵)
  ۷ -  هواي تازه (۱۳۶۵)
  ۸ -  مدار بسته (۱۳۶۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.