سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

شاليزه عارفپور

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / برنامه ريز (۲) / دستيار كارگردان (۳) / منشي صحنه (۸) / بازيگر (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   بازيگر   با تشكر از  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  حيران (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   بازيگر   با تشكر از  
 1. برنامه ريز  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  موميايي3 (۱۳۷۸)
  ۲ -  داستانهاي جزيره (اپيزود سوم، باران و بومي) (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   بازيگر   با تشكر از  
 1. دستيار كارگردان  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  موميايي3 (۱۳۷۸)
  ۲ -  داستانهاي جزيره (اپيزود سوم، باران و بومي) (۱۳۷۷)
  ۳ -  مرد عوضي (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   بازيگر   با تشكر از  
 1. منشي صحنه  : (۸)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بانوي ارديبهشت (۱۳۷۶)
  ۲ -  بوي پيراهن يوسف (۱۳۷۴)
  ۳ -  همسر (۱۳۷۲)
  ۴ -  سارا (۱۳۷۱)
  ۵ -  آواز تهران (۱۳۷۰)
  ۶ -  خانه خلوت (۱۳۷۰)
  ۷ -  دو نيمه سيب (۱۳۷۰)
  ۸ -  شانس زندگي (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   بازيگر   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  روز باشكوه (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   بازيگر   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  زير پوست شهر (۱۳۷۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.