سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسن اسدی

 

فيلم شناسی :   جانشين مدير توليد (۱) / مدير فيلمبرداري (۶) / فيلمبردار (۲) / گروه فيلمبرداري (۱) / دستيار فيلمبردار (۴) / گروه فني فيلمبرداري (۴) / دستيار نورپردازي (۱) / گروه فني  (۱) فيلم شناسی :   جانشين مدير توليد   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   گروه فني  
 1. جانشين مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  بازنده (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   جانشين مدير توليد   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   گروه فني  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۶)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  بهشت گمشده (۱۳۹۷)
  ۲ -  اشنوگل (۱۳۹۵)
  ۳ -  آدم باش (۱۳۹۳)
  ۴ -  چهارباندي (۱۳۹۱)
  ۵ -  بچگيتو فراموش نكن (۱۳۹۰)
  ۶ -  سه نفر روي يك خط (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   جانشين مدير توليد   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   گروه فني  
 1. فيلمبردار  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  حلقه هاي ازدواج (۱۳۸۸)
  ۲ -  پايان راه (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   جانشين مدير توليد   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   گروه فني  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پشت پرده ي مه (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   جانشين مدير توليد   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   گروه فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  قطار كودكي (۱۳۸۱)
  ۲ -  نامه هاي باد (۱۳۸۰)
  ۳ -  بودن يا نبودن (۱۳۷۷)
  ۴ -  تنها (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   جانشين مدير توليد   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   گروه فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  همسر (۱۳۷۲)
  ۲ -  همه دختران من (۱۳۷۲)
  ۳ -  لبه تيغ (۱۳۷۱)
  ۴ -  شاخه هاي بيد (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   جانشين مدير توليد   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   گروه فني  
 1. دستيار نورپردازي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  غزال (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   جانشين مدير توليد   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ضربه آخر (۱۳۷۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.