سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

احمد حيدری

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / نويسنده (۱) / بازيگر (۲) / گروه فني فيلمبرداري (۱) / تداركات (۱) / دستيار تداركات (۲) / گروه فني  (۳) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   گروه فني  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  نوبت دوم (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   گروه فني  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  نوبت دوم (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   گروه فني  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  رنجر (۱۳۷۸)
  ۲ -  گودال (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   گروه فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شاهين طلايي (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   گروه فني  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  دانه هاي گندم (۱۳۵۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   گروه فني  
 1. دستيار تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  آشيانه مهر (۱۳۶۳)
  ۲ -  پيك جنگل (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۳)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  كمينگاه (۱۳۶۶)
  ۲ -  كفشهاي ميرزانوروز (۱۳۶۴)
  ۳ -  مدار بسته (۱۳۶۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.