سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد مجيدی

  تاريخ و محل تولد
دهم تير ماه سال 1332
رشت

 زندگينامه  

محمد مجيدي متولد 1332 رشت. شروع فعاليت سينمايي وي با فيلم رضا موتوري ساخته (مسعود كيميايي) به عنوان دستيار فيلمبردار در سال 49 بوده است.

 

فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار (۱) / مدير فيلمبرداري (۵) / فيلمبردار (۳) / گروه فيلمبرداري (۳۱) / نورپرداز (۱) / دستيار فيلمبردار (۲۷) / گروه فني فيلمبرداري (۳) / دستيار نورپردازي (۱) / گروه فني (۱) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار اول فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  تيغ زن (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   گروه فني   امور فني  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  دزدان خيابان جردن (۱۳۸۹)
  ۲ -  در شب عروسي (۱۳۸۷)
  ۳ -  نوبت دوم (۱۳۷۹)
  ۴ -  سرحد (۱۳۷۵)
  ۵ -  آري چنين بود (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   گروه فني   امور فني  
 1. فيلمبردار  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  نوبت دوم (۱۳۷۹)
  ۲ -  سرحد (۱۳۷۵)
  ۳ -  آري چنين بود (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۳۱)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  آخرين خون (۱۳۷۲)
  ۲ -  سالهاي جواني (۱۳۷۰)
  ۳ -  قرباني (۱۳۷۰)
  ۴ -  ناصرالدين شاه آكتور سينما (۱۳۷۰)
  ۵ -  سفير (۱۳۶۱)
  ۶ -  در امتداد شب (۱۳۵۶)
  ۷ -  صداي صحرا (۱۳۵۴)
  ۸ -  فاصله (۱۳۵۴)
  ۹ -  نازنين (۱۳۵۴)
  ۱۰ -  همسفر (۱۳۵۴)
  ۱۱ -  شازده احتجاب (۱۳۵۳)
  ۱۲ -  صمد آرتيست مي شود (۱۳۵۳)
  ۱۳ -  مراد برقي و هفت دخترون (۱۳۵۳)
  ۱۴ -  مسلخ (۱۳۵۳)
  ۱۵ -  تنگسير (۱۳۵۲)
  ۱۶ -  خروس (۱۳۵۲)
  ۱۷ -  خورشيد در مرداب (۱۳۵۲)
  ۱۸ -  سازدهني (۱۳۵۲)
  ۱۹ -  تپلي (۱۳۵۱)
  ۲۰ -  تختخواب سه نفره (۱۳۵۱)
  ۲۱ -  حسن سياه (۱۳۵۱)
  ۲۲ -  غريبه (۱۳۵۱)
  ۲۳ -  بدنام (۱۳۵۰)
  ۲۴ -  ديوار شيشه اي (۱۳۵۰)
  ۲۵ -  صمد و قاليچه حضرت سليمان (۱۳۵۰)
  ۲۶ -  غلام ژاندارم (۱۳۵۰)
  ۲۷ -  لوطي (۱۳۵۰)
  ۲۸ -  پنجره (۱۳۴۹)
  ۲۹ -  حسن كچل (۱۳۴۹)
  ۳۰ -  گناه زيبايي (۱۳۴۸)
  ۳۱ -  چوب خدا (۱۳۴۷)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   گروه فني   امور فني  
 1. نورپرداز  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  ممل آمريكايي (۱۳۵۴)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۲۷)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  فرزند صبح (۱۳۸۷)
  ۲ -  كما (۱۳۸۲)
  ۳ -  مارال (۱۳۷۹)
  ۴ -  شوكران (۱۳۷۷)
  ۵ -  جهان پهلوان تختي (۱۳۷۶)
  ۶ -  معجزه خنده (۱۳۷۵)
  ۷ -  روز شيطان (۱۳۷۳)
  ۸ -  آخرين خون (۱۳۷۲)
  ۹ -  پاييز بلند (۱۳۷۲)
  ۱۰ -  ترانزيت (۱۳۷۲)
  ۱۱ -  دو روي سكه (۱۳۷۱)
  ۱۲ -  تبعيدي ها (۱۳۷۰)
  ۱۳ -  موتو (۱۳۷۰)
  ۱۴ -  تويي كه نمي شناختمت (۱۳۶۹)
  ۱۵ -  عروس (۱۳۶۹)
  ۱۶ -  مهاجران (۱۳۶۹)
  ۱۷ -  پرواز پنجم ژوئن (۱۳۶۸)
  ۱۸ -  افسون (۱۳۶۷)
  ۱۹ -  شايد وقتي ديگر (۱۳۶۶)
  ۲۰ -  پيراك (۱۳۶۳)
  ۲۱ -  برنج خونين (۱۳۶۰)
  ۲۲ -  خياباني ها (۱۳۵۷)
  ۲۳ -  فري دست قشنگ (۱۳۵۶)
  ۲۴ -  گل هاي كاغذي (۱۳۵۶)
  ۲۵ -  صداي صحرا (۱۳۵۴)
  ۲۶ -  گوزنها (۱۳۵۳)
  ۲۷ -  رضا موتوري (۱۳۴۹)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شوكران (۱۳۷۷)
  ۲ -  جهان پهلوان تختي (۱۳۷۶)
  ۳ -  روز فرشته (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار نورپردازي  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  ملكوت (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  در امتداد شب (۱۳۵۶)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   گروه فني   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  دزد سوم (۱۳۵۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.