سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رحيم بشارت

 

فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار (۶) / فيلمبردار (۴) / گروه فيلمبرداري (۱) / دستيار فيلمبردار (۱۴) / گروه فني فيلمبرداري (۷) / طراح لباس (۱) / گروه فني  (۴) فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   طراح لباس   گروه فني  
 1. دستيار اول فيلمبردار  : (۶)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دستهاي خالي (۱۳۸۵)
  ۲ -  قصه عشق (۱۳۸۵)
  ۳ -  خانه روشن (۱۳۸۴)
  ۴ -  ستاره ها (جلد 1: ستاره مي شود) (۱۳۸۴)
  ۵ -  ستاره ها (جلد 2: ستاره است) (۱۳۸۴)
  ۶ -  ستاره ها (جلد 3: ستاره بود) (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   طراح لباس   گروه فني  
 1. فيلمبردار  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  حقيقت گمشده (۱۳۸۶)
  ۲ -  خانه اي در شن (۱۳۸۲)
  ۳ -  رعد، يك داستان زنانه (۱۳۸۲)
  ۴ -  تارهاي نامريي (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   طراح لباس   گروه فني  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  عشق فيلم (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   طراح لباس   گروه فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  به همين سادگي (۱۳۸۶)
  ۲ -  شاعر زباله ها (۱۳۸۴)
  ۳ -  گاوخوني (۱۳۸۱)
  ۴ -  شام آخر (۱۳۸۰)
  ۵ -  زشت و زيبا (۱۳۷۷)
  ۶ -  روزي كه خواستگار آمد (۱۳۷۵)
  ۷ -  عاشقانه (۱۳۷۴)
  ۸ -  بلوف (۱۳۷۲)
  ۹ -  ضربه طوفان (۱۳۷۲)
  ۱۰ -  دو نيمه سيب (۱۳۷۰)
  ۱۱ -  شانس زندگي (۱۳۷۰)
  ۱۲ -  عمليات كركوك (۱۳۷۰)
  ۱۳ -  در آرزوي ازدواج (۱۳۶۹)
  ۱۴ -  دستمزد (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   طراح لباس   گروه فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۷)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  موميايي3 (۱۳۷۸)
  ۲ -  شوكران (۱۳۷۷)
  ۳ -  مرد نامرئي (۱۳۷۴)
  ۴ -  همه دختران من (۱۳۷۲)
  ۵ -  در آرزوي ازدواج (۱۳۶۹)
  ۶ -  دستمزد (۱۳۶۸)
  ۷ -  شكار خاموش (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   طراح لباس   گروه فني  
 1. طراح لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  روزهاي انتظار (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   طراح لباس   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۴)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  چون باد (۱۳۶۷)
  ۲ -  سرب (۱۳۶۷)
  ۳ -  سلام سرزمين من (۱۳۶۷)
  ۴ -  مقاومت (۱۳۶۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.