سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

جواد نوروزبيگی

  تاريخ و محل تولد
سوم فروردين ماه سال 1345
تهران

 زندگينامه  

جواد نوروزبيگي متولد 1345 تهران، فارغ التحصيل مديريت آموزشي از دانشگاه امام حسين «ع» است. وي فعاليت سينمايي را با فيلم «سجاده آتش» به كارگرداني احمد مرادپور به عنوان مشاور نظامي كارگردان آغاز كرد. از فعاليت هاي او ميتوان به مدير توليد و مجري طرح اشاره كرد.

 

فيلم شناسی :   تهيه كننده (۳۵) / مشاور تهيه كننده (۱) / مجري طرح (۸) / مدير توليد (۱۴) / سرمايه گذار (۲) / نماينده تهيه كننده (۱) / تداركات نظامي (۲) / با تشكر از (۱) / مشاور نظامي  (۶) فيلم شناسی :   تهيه كننده   مشاور تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   نماينده تهيه كننده   تداركات نظامي   با تشكر از   مشاور نظامي  
 1. تهيه كننده  : (۳۵)مورد
  (۱۴۰۰)(۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  برادران ليلا (۱۴۰۰)
  ۲ -  هرمان (۱۴۰۰)
  ۳ -  آهنگ دو نفره (۱۳۹۹)
  ۴ -  آهو (۱۳۹۹)
  ۵ -  بي همه چيز (۱۳۹۹)
  ۶ -  خون شد (۱۳۹۸)
  ۷ -  عنكبوت (۱۳۹۸)
  ۸ -  كشتارگاه (۱۳۹۸)
  ۹ -  زهرمار (۱۳۹۷)
  ۱۰ -  سراسر شب (۱۳۹۶)
  ۱۱ -  مارموز (۱۳۹۶)
  ۱۲ -  تابستان داغ (۱۳۹۵)
  ۱۳ -  جاودانگي (۱۳۹۴)
  ۱۴ -  ربوده شده (۱۳۹۴)
  ۱۵ -  سلام بمبئي (۱۳۹۴)
  ۱۶ -  ماحي (۱۳۹۴)
  ۱۷ -  اعترافات ذهن خطرناك من (۱۳۹۳)
  ۱۸ -  بهمن (۱۳۹۳)
  ۱۹ -  تابو (۱۳۹۳)
  ۲۰ -  سكوت رعنا (۱۳۹۳)
  ۲۱ -  من ديه گو مارادونا هستم (۱۳۹۳)
  ۲۲ -  طبقه حساس (۱۳۹۲)
  ۲۳ -  ملبورن (۱۳۹۲)
  ۲۴ -  مرواريد (۱۳۹۱)
  ۲۵ -  پروانگي (۱۳۹۰)
  ۲۶ -  خرس (۱۳۹۰)
  ۲۷ -  من و زيبا (۱۳۹۰)
  ۲۸ -  يك سطر واقعيت (۱۳۹۰)
  ۲۹ -  سيزده 59 (۱۳۸۹)
  ۳۰ -  صداي پاي من (۱۳۸۹)
  ۳۱ -  پرسه در مه (۱۳۸۸)
  ۳۲ -  خاله سوسكه (۱۳۸۸)
  ۳۳ -  پستچي سه بار در نمي زند (۱۳۸۷)
  ۳۴ -  يك وجب از آسمان (۱۳۸۷)
  ۳۵ -  خدا نزديك است (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   تهيه كننده   مشاور تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   نماينده تهيه كننده   تداركات نظامي   با تشكر از   مشاور نظامي  
 1. مشاور تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  به وقت خماري (۱۳۹۷)


 فيلم شناسی :   تهيه كننده   مشاور تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   نماينده تهيه كننده   تداركات نظامي   با تشكر از   مشاور نظامي  
 1. مجري طرح  : (۸)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  رحمان 1400 (۱۳۹۷)
  ۲ -  ماحي (۱۳۹۴)
  ۳ -  آواز گنجشك ها (۱۳۸۶)
  ۴ -  به همين سادگي (۱۳۸۶)
  ۵ -  خدا نزديك است (۱۳۸۵)
  ۶ -  خداحافظ رفيق (اپيزود اول، خداحافظ رفيق) (۱۳۸۲)
  ۷ -  خداحافظ رفيق (اپيزود دوم، يك لحظه رنگين كمان) (۱۳۸۲)
  ۸ -  خداحافظ رفيق (اپيزود سوم، گل شيشه اي) (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   تهيه كننده   مشاور تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   نماينده تهيه كننده   تداركات نظامي   با تشكر از   مشاور نظامي  
 1. مدير توليد  : (۱۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  آواز گنجشك ها (۱۳۸۶)
  ۲ -  قاعده بازي (۱۳۸۵)
  ۳ -  به نام پدر (۱۳۸۴)
  ۴ -  بيد مجنون (۱۳۸۳)
  ۵ -  يك تكه نان (۱۳۸۳)
  ۶ -  خداحافظ رفيق (اپيزود اول، خداحافظ رفيق) (۱۳۸۲)
  ۷ -  خداحافظ رفيق (اپيزود دوم، يك لحظه رنگين كمان) (۱۳۸۲)
  ۸ -  خداحافظ رفيق (اپيزود سوم، گل شيشه اي) (۱۳۸۲)
  ۹ -  شاه خاموش (۱۳۸۲)
  ۱۰ -  مارمولك (۱۳۸۲)
  ۱۱ -  ارتفاع پست (۱۳۸۰)
  ۱۲ -  زير نور ماه (۱۳۷۹)
  ۱۳ -  موج مرده (۱۳۷۹)
  ۱۴ -  دفتري از آسمان (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   تهيه كننده   مشاور تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   نماينده تهيه كننده   تداركات نظامي   با تشكر از   مشاور نظامي  
 1. سرمايه گذار  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  سلام بمبئي (۱۳۹۴)
  ۲ -  طبقه حساس (۱۳۹۲)


 فيلم شناسی :   تهيه كننده   مشاور تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   نماينده تهيه كننده   تداركات نظامي   با تشكر از   مشاور نظامي  
 1. نماينده تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  فرود در غربت (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   تهيه كننده   مشاور تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   نماينده تهيه كننده   تداركات نظامي   با تشكر از   مشاور نظامي  
 1. تداركات نظامي  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شيدا (۱۳۷۷)
  ۲ -  مرد پنجم (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   تهيه كننده   مشاور تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   نماينده تهيه كننده   تداركات نظامي   با تشكر از   مشاور نظامي  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آخرين شناسايي (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   تهيه كننده   مشاور تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   نماينده تهيه كننده   تداركات نظامي   با تشكر از   مشاور نظامي  
 1. مشاور نظامي  : (۶)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  رنجر (۱۳۷۸)
  ۲ -  روبان قرمز (۱۳۷۷)
  ۳ -  فرار بزرگ (۱۳۷۶)
  ۴ -  مرد پنجم (۱۳۷۳)
  ۵ -  آخرين شناسايي (۱۳۷۲)
  ۶ -  سجاده آتش (۱۳۷۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.