سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

فريبرز سيگارودی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / دستيار اول فيلمبردار (۶) / مدير فيلمبرداري (۲) / گروه فيلمبرداري (۲) / دستيار فيلمبردار (۷) / گروه فني فيلمبرداري (۸) / با تشكر از (۲) / گروه فني  (۷) فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   با تشكر از   گروه فني  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  پول خارجي (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   با تشكر از   گروه فني  
 1. دستيار اول فيلمبردار  : (۶)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  زن ها فرشته اند (۱۳۸۶)
  ۲ -  هر شب تنهايي (۱۳۸۶)
  ۳ -  رئيس (۱۳۸۵)
  ۴ -  سنگ، كاغذ، قيچي (۱۳۸۵)
  ۵ -  آكواريوم (۱۳۸۴)
  ۶ -  دختري با كفشهاي كتاني (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   با تشكر از   گروه فني  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  مورچه خوار (۱۳۹۸)
  ۲ -  حقه باز دم دراز (۱۳۹۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   با تشكر از   گروه فني  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  زادبوم (۱۳۸۷)
  ۲ -  نقاب (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   با تشكر از   گروه فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۷)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  آتش بس (۱۳۸۴)
  ۲ -  الهه زيگورات (۱۳۸۲)
  ۳ -  صبحانه اي براي دونفر (۱۳۸۲)
  ۴ -  ملاقات با طوطي (۱۳۸۲)
  ۵ -  عشق كافي نيست (۱۳۷۷)
  ۶ -  شبيخون (۱۳۷۶)
  ۷ -  راز مينا (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   با تشكر از   گروه فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۸)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  پادزهر (۱۳۷۲)
  ۲ -  تماس شيطاني (۱۳۷۱)
  ۳ -  طعمه (۱۳۷۱)
  ۴ -  عيالوار (۱۳۷۱)
  ۵ -  مريم و مي تيل (۱۳۷۱)
  ۶ -  راز چشمه سرخ (۱۳۷۰)
  ۷ -  رنو تهران ـ 29 (۱۳۶۹)
  ۸ -  شبح كژدم (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   با تشكر از   گروه فني  
 1. با تشكر از  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  سيزده گربه روي شيرواني (۱۳۸۲)
  ۲ -  قرمز (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   با تشكر از   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۷)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  جنگ نفتكشها (۱۳۷۲)
  ۲ -  بهترين باباي دنيا (۱۳۷۰)
  ۳ -  پول خارجي (۱۳۶۸)
  ۴ -  زرد قناري (۱۳۶۷)
  ۵ -  سالهاي خاكستري (۱۳۶۷)
  ۶ -  كشتي آنجليكا (۱۳۶۷)
  ۷ -  محموله (۱۳۶۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.