سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد رسول اف

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۲) / دستيار اول كارگردان (۱) / نويسنده (۲) / سرمايه گذار (۲) / عكس  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   نويسنده   سرمايه گذار   عكس  
 1. كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  جزيره آهني (۱۳۸۳)
  ۲ -  گاگومان (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   نويسنده   سرمايه گذار   عكس  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دختري با كفشهاي كتاني (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   نويسنده   سرمايه گذار   عكس  
 1. نويسنده  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  جزيره آهني (۱۳۸۳)
  ۲ -  گاگومان (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   نويسنده   سرمايه گذار   عكس  
 1. سرمايه گذار  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  جزيره آهني (۱۳۸۳)
  ۲ -  گاگومان (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   نويسنده   سرمايه گذار   عكس  
 1. عكس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آتش سبز (۱۳۸۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.