سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

صادقی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۴) / مدير تهيه (۱) / دستيار فيلمبردار (۱) / تداركات (۱) / حمل و نقل (۲) / صدابردار (۱) / امور فني صدا (۱) / لابراتوار (۳) / چاپ (۱) / ظهور (۶) / ظهور نگاتيو (۲) / ظهور پزتيو (۱) / كنترل  (۸) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   دستيار فيلمبردار   تداركات   حمل و نقل   صدابردار   امور فني صدا   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو   كنترل  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  شكار شكارچي (۱۳۶۳)
  ۲ -  شارلوت به بازارچه مي آيد (۱۳۵۶)
  ۳ -  رابطه جواني (۱۳۵۵)
  ۴ -  جاهل محل (۱۳۴۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   دستيار فيلمبردار   تداركات   حمل و نقل   صدابردار   امور فني صدا   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو   كنترل  
 1. مدير تهيه  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  يك پارچه آقا (۱۳۴۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   دستيار فيلمبردار   تداركات   حمل و نقل   صدابردار   امور فني صدا   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو   كنترل  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  زنجيرهاي ابريشمي (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   دستيار فيلمبردار   تداركات   حمل و نقل   صدابردار   امور فني صدا   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو   كنترل  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  ترن (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   دستيار فيلمبردار   تداركات   حمل و نقل   صدابردار   امور فني صدا   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو   كنترل  
 1. حمل و نقل  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  چشمهايم براي تو (۱۳۷۱)
  ۲ -  بهترين باباي دنيا (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   دستيار فيلمبردار   تداركات   حمل و نقل   صدابردار   امور فني صدا   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو   كنترل  
 1. صدابردار  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  مرخصي اجباري (۱۳۴۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   دستيار فيلمبردار   تداركات   حمل و نقل   صدابردار   امور فني صدا   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو   كنترل  
 1. امور فني صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  مرخصي اجباري (۱۳۴۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   دستيار فيلمبردار   تداركات   حمل و نقل   صدابردار   امور فني صدا   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو   كنترل  
 1. لابراتوار  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شور عشق (۱۳۷۹)
  ۲ -  عينك دودي (۱۳۷۸)
  ۳ -  شور زندگي (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   دستيار فيلمبردار   تداركات   حمل و نقل   صدابردار   امور فني صدا   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو   كنترل  
 1. چاپ  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عينك دودي (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   دستيار فيلمبردار   تداركات   حمل و نقل   صدابردار   امور فني صدا   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو   كنترل  
 1. ظهور  : (۶)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تكيه بر باد (۱۳۷۹)
  ۲ -  هزاران زن مثل من (۱۳۷۹)
  ۳ -  همسر دلخواه من (۱۳۷۹)
  ۴ -  سحرگاه پيروزي (۱۳۷۸)
  ۵ -  صنم (۱۳۷۸)
  ۶ -  عروس آتش (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   دستيار فيلمبردار   تداركات   حمل و نقل   صدابردار   امور فني صدا   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو   كنترل  
 1. ظهور نگاتيو  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آخر بازي (۱۳۷۹)
  ۲ -  آواز قو (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   دستيار فيلمبردار   تداركات   حمل و نقل   صدابردار   امور فني صدا   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو   كنترل  
 1. ظهور پزتيو  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  موميايي3 (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   دستيار فيلمبردار   تداركات   حمل و نقل   صدابردار   امور فني صدا   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو   كنترل  
 1. كنترل  : (۸)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  معادله (۱۳۸۲)
  ۲ -  شبهاي روشن (۱۳۸۱)
  ۳ -  رخساره (۱۳۸۰)
  ۴ -  شام آخر (۱۳۸۰)
  ۵ -  من ترانه پانزده سال دارم (۱۳۸۰)
  ۶ -  نوروز (۱۳۸۰)
  ۷ -  چتري براي دو نفر (۱۳۷۹)
  ۸ -  شب هاي تهران (۱۳۷۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.