سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مجيد غفاری

 

فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار (۸) / دستيار دوم فيلمبردار (۱) / گروه فيلمبرداري (۸) / دستيار فيلمبردار (۳) / گروه فني فيلمبرداري (۷) / گروه فني (۱) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار اول فيلمبردار  : (۸)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  ايران برگر (۱۳۹۳)
  ۲ -  گشت ارشاد (۱۳۹۰)
  ۳ -  بيداري روياها (۱۳۸۸)
  ۴ -  پسر تهروني (۱۳۸۷)
  ۵ -  دعوت (۱۳۸۷)
  ۶ -  دستهاي خالي (۱۳۸۵)
  ۷ -  راننده تاكسي (۱۳۸۵)
  ۸ -  عاشق (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار دوم فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شاه خاموش (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۸)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  شوريده (۱۳۸۳)
  ۲ -  مكس (۱۳۸۳)
  ۳ -  مهمان مامان (۱۳۸۲)
  ۴ -  شبهاي روشن (۱۳۸۱)
  ۵ -  آخر بازي (۱۳۷۹)
  ۶ -  دستهاي آلوده (۱۳۷۸)
  ۷ -  بوي پيراهن يوسف (۱۳۷۴)
  ۸ -  مرد آفتابي (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  33 روز (۱۳۸۹)
  ۲ -  پسر تهروني (۱۳۸۷)
  ۳ -  محاكمه در خيابان (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۷)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  شب برهنه (۱۳۸۰)
  ۲ -  سگ كشي (۱۳۷۹)
  ۳ -  شيرهاي جوان (۱۳۷۸)
  ۴ -  هيوا (۱۳۷۷)
  ۵ -  آژانس شيشه اي (۱۳۷۶)
  ۶ -  اعاده امنيت (۱۳۷۴)
  ۷ -  مستاجر (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پسر مريم (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دستهاي آلوده (۱۳۷۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.