سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رحيم عرب امينی

  تاريخ و محل تولد
هجدهم خرداد ماه سال 1340
تهران

 زندگينامه  

رحيم عرب اميني متولد 1340 در تهران است. وي فعاليت سينمايي خود را از سال 1362 با فيلم پرچمدار آغاز كرد.

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۶) / مجري طرح (۲) / مدير توليد (۸) / دستيار توليد (۱) / طراح صحنه (۱) / مدير تداركات (۲) / تداركات (۱) / جلوه هاي ويژه  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد   دستيار توليد   طراح صحنه   مدير تداركات   تداركات   جلوه هاي ويژه  
 1. بازيگر  : (۶)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  سفر به چزابه (۱۳۷۴)
  ۲ -  پناهنده (۱۳۷۲)
  ۳ -  صخره هميشه سبز (۱۳۶۷)
  ۴ -  خانه اي مثل شهر (۱۳۶۶)
  ۵ -  حماسه دره شيلر (۱۳۶۵)
  ۶ -  پرچمدار (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد   دستيار توليد   طراح صحنه   مدير تداركات   تداركات   جلوه هاي ويژه  
 1. مجري طرح  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  چهار انگشتي (۱۳۸۵)
  ۲ -  كمكم كن (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد   دستيار توليد   طراح صحنه   مدير تداركات   تداركات   جلوه هاي ويژه  
 1. مدير توليد  : (۸)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  چهار انگشتي (۱۳۸۵)
  ۲ -  گرگ و ميش (۱۳۸۵)
  ۳ -  تيك (۱۳۸۰)
  ۴ -  دنيا (۱۳۸۰)
  ۵ -  سگ كشي (۱۳۷۹)
  ۶ -  شراره (۱۳۷۸)
  ۷ -  كمكم كن (۱۳۷۷)
  ۸ -  هيوا (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد   دستيار توليد   طراح صحنه   مدير تداركات   تداركات   جلوه هاي ويژه  
 1. دستيار توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سفر به چزابه (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد   دستيار توليد   طراح صحنه   مدير تداركات   تداركات   جلوه هاي ويژه  
 1. طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  صخره هميشه سبز (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد   دستيار توليد   طراح صحنه   مدير تداركات   تداركات   جلوه هاي ويژه  
 1. مدير تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سفر به چزابه (۱۳۷۴)
  ۲ -  پناهنده (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد   دستيار توليد   طراح صحنه   مدير تداركات   تداركات   جلوه هاي ويژه  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  در مسلخ عشق (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد   دستيار توليد   طراح صحنه   مدير تداركات   تداركات   جلوه هاي ويژه  
 1. جلوه هاي ويژه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  صخره هميشه سبز (۱۳۶۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.