سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عبدالله به افروز

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۶) / فيلمبردار (۱) / مدير نور پردازي (۱) / نورپرداز (۱۱) / نور (۸) / گروه فني فيلمبرداري (۹) / دستيار تداركات (۲) / گروه فني (۳) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   فيلمبردار   مدير نور پردازي   نورپرداز   نور   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. بازيگر  : (۶)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  ماني و ندا (۱۳۷۹)
  ۲ -  بلوف (۱۳۷۲)
  ۳ -  از كرخه تا راين (۱۳۷۱)
  ۴ -  بي پناه (۱۳۶۵)
  ۵ -  ميرزا كوچك خان (۱۳۶۲)
  ۶ -  توجيه (۱۳۶۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   فيلمبردار   مدير نور پردازي   نورپرداز   نور   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  ويزا (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   فيلمبردار   مدير نور پردازي   نورپرداز   نور   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. مدير نور پردازي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ماني و ندا (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   فيلمبردار   مدير نور پردازي   نورپرداز   نور   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. نورپرداز  : (۱۱)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  گهواره‌اي براي مادر (۱۳۹۱)
  ۲ -  يه حبه قند (۱۳۸۸)
  ۳ -  حقيقت گمشده (۱۳۸۶)
  ۴ -  قصه عشق (۱۳۸۵)
  ۵ -  خانه روشن (۱۳۸۴)
  ۶ -  شاعر زباله ها (۱۳۸۴)
  ۷ -  ماهي ها عاشق مي شوند (۱۳۸۳)
  ۸ -  عشق طاهر (۱۳۷۸)
  ۹ -  زن امروز (۱۳۷۵)
  ۱۰ -  عاشقانه (۱۳۷۴)
  ۱۱ -  توجيه (۱۳۶۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   فيلمبردار   مدير نور پردازي   نورپرداز   نور   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. نور  : (۸)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  ستاره ها (جلد 1: ستاره مي شود) (۱۳۸۴)
  ۲ -  ستاره ها (جلد 2: ستاره است) (۱۳۸۴)
  ۳ -  دو فرشته (۱۳۸۱)
  ۴ -  آب و آتش (۱۳۷۹)
  ۵ -  از كرخه تا راين (۱۳۷۱)
  ۶ -  سارا (۱۳۷۱)
  ۷ -  عمليات كركوك (۱۳۷۰)
  ۸ -  گزارش يك قتل (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   فيلمبردار   مدير نور پردازي   نورپرداز   نور   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۹)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  مرد نامرئي (۱۳۷۴)
  ۲ -  بلوف (۱۳۷۲)
  ۳ -  همه دختران من (۱۳۷۲)
  ۴ -  دو نفر و نصفي (۱۳۷۰)
  ۵ -  ردپاي گرگ (۱۳۷۰)
  ۶ -  عمليات كركوك (۱۳۷۰)
  ۷ -  در آرزوي ازدواج (۱۳۶۹)
  ۸ -  اي ايران (۱۳۶۸)
  ۹ -  ريحانه (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   فيلمبردار   مدير نور پردازي   نورپرداز   نور   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  بي بي چلچله (۱۳۶۳)
  ۲ -  توجيه (۱۳۶۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   فيلمبردار   مدير نور پردازي   نورپرداز   نور   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني  : (۳)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  گروهبان (۱۳۶۹)
  ۲ -  مادر (۱۳۶۸)
  ۳ -  سردار جنگل (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   فيلمبردار   مدير نور پردازي   نورپرداز   نور   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  توبه نصوح (۱۳۶۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.