سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محسن شاه ابراهيمی

 زندگينامه  

محسن شاه ابراهيمي متولد 1333 خرمشهر، ليسانس طراحي صحنه از دانشگاه هنرهاي زيباي فلورانس ايتاليا است.وي فعاليت سينمايي را در 1365 با طراحي صحنه و لباس فيلم « كنار بركه ها» به كارگرداني يدالله نوعصري آغاز كرد.

 

فيلم شناسی :   مشاور هنري (۱) / بازيگر (۶) / طراح صحنه و لباس (۲۳) / طراح هنري (۲) / مدير هنري (۲) / طراح صحنه (۸) / طراح لباس (۵) / طراح دكور (۵) / دستيار تداركات (۱) / مسئول جلوه هاي ويژه (۲) / جلوه هاي ويژه (۳) / با تشكر از  (۲) فيلم شناسی :   مشاور هنري   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   مدير هنري   طراح صحنه   طراح لباس   طراح دكور   دستيار تداركات   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   با تشكر از  
 1. مشاور هنري  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  زهر عسل (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   مشاور هنري   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   مدير هنري   طراح صحنه   طراح لباس   طراح دكور   دستيار تداركات   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۶)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  كنعان (۱۳۸۶)
  ۲ -  شبهاي روشن (۱۳۸۱)
  ۳ -  داستانهاي جزيره (اپيزود اول، دختردايي گمشده) (۱۳۷۷)
  ۴ -  ساحره (۱۳۷۶)
  ۵ -  تمام وسوسه هاي زمين (۱۳۶۸)
  ۶ -  در مسير تندباد (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   مشاور هنري   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   مدير هنري   طراح صحنه   طراح لباس   طراح دكور   دستيار تداركات   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   با تشكر از  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۲۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  دختر (۱۳۹۴)
  ۲ -  سينما نيمكت (۱۳۹۴)
  ۳ -  از رئيس جمهور پاداش نگيريد (۱۳۸۷)
  ۴ -  دل شكسته (۱۳۸۷)
  ۵ -  هميشه پاي يك زن در ميان است (۱۳۸۶)
  ۶ -  بر باد رفته (۱۳۸۴)
  ۷ -  زاگرس (۱۳۸۴)
  ۸ -  به رنگ ارغوان (۱۳۸۳)
  ۹ -  مهمان مامان (۱۳۸۲)
  ۱۰ -  شبهاي روشن (۱۳۸۱)
  ۱۱ -  ايستگاه متروك (۱۳۸۰)
  ۱۲ -  نگين (۱۳۸۰)
  ۱۳ -  مسافر ري (۱۳۷۹)
  ۱۴ -  متولد ماه مهر (۱۳۷۸)
  ۱۵ -  موميايي3 (۱۳۷۸)
  ۱۶ -  ايران سراي من است (۱۳۷۷)
  ۱۷ -  پسر مريم (۱۳۷۷)
  ۱۸ -  زشت و زيبا (۱۳۷۷)
  ۱۹ -  ساحره (۱۳۷۶)
  ۲۰ -  عيالوار (۱۳۷۱)
  ۲۱ -  ديدار در استانبول (۱۳۷۰)
  ۲۲ -  مسافران دره انار (۱۳۷۰)
  ۲۳ -  تمام وسوسه هاي زمين (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   مشاور هنري   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   مدير هنري   طراح صحنه   طراح لباس   طراح دكور   دستيار تداركات   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   با تشكر از  
 1. طراح هنري  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  محمد رسول الله(ص) (۱۳۹۳)
  ۲ -  يه حبه قند (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   مشاور هنري   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   مدير هنري   طراح صحنه   طراح لباس   طراح دكور   دستيار تداركات   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   با تشكر از  
 1. مدير هنري  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  محمد رسول الله(ص) (۱۳۹۳)
  ۲ -  سيماي زني در دوردست (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   مشاور هنري   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   مدير هنري   طراح صحنه   طراح لباس   طراح دكور   دستيار تداركات   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   با تشكر از  
 1. طراح صحنه  : (۸)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  بمب يك عاشقانه (۱۳۹۶)
  ۲ -  شهر موش‌ها 2 (۱۳۹۳)
  ۳ -  داستانهاي جزيره (اپيزود اول، دختردايي گمشده) (۱۳۷۷)
  ۴ -  آدم برفي (۱۳۷۳)
  ۵ -  لبه تيغ (۱۳۷۱)
  ۶ -  ديگه چه خبر!؟ (۱۳۷۰)
  ۷ -  پرستار شب (۱۳۶۶)
  ۸ -  ياد و ديدار (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   مشاور هنري   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   مدير هنري   طراح صحنه   طراح لباس   طراح دكور   دستيار تداركات   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   با تشكر از  
 1. طراح لباس  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  آدم برفي (۱۳۷۳)
  ۲ -  كودكاني ازآب و گل (۱۳۷۲)
  ۳ -  اوينار (۱۳۷۰)
  ۴ -  در مسير تندباد (۱۳۶۷)
  ۵ -  پرستار شب (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   مشاور هنري   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   مدير هنري   طراح صحنه   طراح لباس   طراح دكور   دستيار تداركات   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   با تشكر از  
 1. طراح دكور  : (۵)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  شهر موش‌ها 2 (۱۳۹۳)
  ۲ -  داستانهاي جزيره (اپيزود اول، دختردايي گمشده) (۱۳۷۷)
  ۳ -  آدم برفي (۱۳۷۳)
  ۴ -  لبه تيغ (۱۳۷۱)
  ۵ -  اوينار (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   مشاور هنري   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   مدير هنري   طراح صحنه   طراح لباس   طراح دكور   دستيار تداركات   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   با تشكر از  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  در مسير تندباد (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   مشاور هنري   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   مدير هنري   طراح صحنه   طراح لباس   طراح دكور   دستيار تداركات   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   با تشكر از  
 1. مسئول جلوه هاي ويژه  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  موميايي3 (۱۳۷۸)
  ۲ -  داستانهاي جزيره (اپيزود اول، دختردايي گمشده) (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   مشاور هنري   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   مدير هنري   طراح صحنه   طراح لباس   طراح دكور   دستيار تداركات   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   با تشكر از  
 1. جلوه هاي ويژه  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  زاگرس (۱۳۸۴)
  ۲ -  متولد ماه مهر (۱۳۷۸)
  ۳ -  اوينار (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   مشاور هنري   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   مدير هنري   طراح صحنه   طراح لباس   طراح دكور   دستيار تداركات   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  اسكادران عشق (۱۳۷۵)
  ۲ -  كودكاني ازآب و گل (۱۳۷۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.