سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

كمال موسوی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / نور (۲) / دستيار فيلمبردار (۱) / گروه فني فيلمبرداري (۷) / دستيار نورپردازي (۱) / عكس (۱) / تداركات (۱) / دستيار تداركات (۱) / گروه فني (۶) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   عكس   تداركات   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  گاويار (۱۳۶۶)
  ۲ -  عياران و طراران (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   عكس   تداركات   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. نور  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عروس آتش (۱۳۷۸)
  ۲ -  آنها هيچكس را دوست ندارند (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   عكس   تداركات   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  واهمه هاي حضور ( آينه ها ) (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   عكس   تداركات   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۷)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  دت يعني دختر (۱۳۷۲)
  ۲ -  سه مرد عامي (۱۳۷۲)
  ۳ -  نقش عشق (۱۳۶۹)
  ۴ -  باغ سيد (۱۳۶۸)
  ۵ -  گل سرخ (۱۳۶۸)
  ۶ -  باد سرخ (۱۳۶۷)
  ۷ -  شاخه هاي بيد (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   عكس   تداركات   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار نورپردازي  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ابجد (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   عكس   تداركات   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. عكس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  قاعده بازي (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   عكس   تداركات   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  شكار (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   عكس   تداركات   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  عياران و طراران (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   عكس   تداركات   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني  : (۶)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  آهوي وحشي (۱۳۶۹)
  ۲ -  اُ - منفي (۱۳۶۸)
  ۳ -  دوران سربي (۱۳۶۷)
  ۴ -  لنگرگاه (۱۳۶۷)
  ۵ -  گاويار (۱۳۶۶)
  ۶ -  عياران و طراران (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   عكس   تداركات   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  مادر (۱۳۶۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.