سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ابوالفضل جليلی

 زندگينامه  

ابوالفضل جليلي متولد 1336 ساوه، فارغ التحصيل كارگرداني و بازيگري از دانشكده هنرهاي دراماتيك است. وي فعاليت سينمايي را با كارگرداني فيلم هاي كوتاه آغاز كرد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱۲) / مشاور كارگردان (۱) / نويسنده (۱۳) / بازيگر (۱) / تهيه كننده (۱) / فيلمبردار (۲) / تدوين (۸) / طراح صحنه و لباس (۲) / طراح صحنه (۱) / عنوان بندي  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   فيلمبردار   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   عنوان بندي  
 1. كارگردان  : (۱۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  حافظ (۱۳۸۵)
  ۲ -  گل يا پوچ (۱۳۸۴)
  ۳ -  ابجد (۱۳۸۱)
  ۴ -  دلبران (۱۳۷۹)
  ۵ -  قصه هاي كيش(اپيزود دوم،سفارش) (۱۳۷۷)
  ۶ -  دان (۱۳۷۶)
  ۷ -  يك داستان واقعي (۱۳۷۴)
  ۸ -  دت يعني دختر (۱۳۷۲)
  ۹ -  رقص خاك (۱۳۷۰)
  ۱۰ -  گال (۱۳۶۵)
  ۱۱ -  بهار (۱۳۶۴)
  ۱۲ -  ميلاد (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   فيلمبردار   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   عنوان بندي  
 1. مشاور كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  بدون مرز (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   فيلمبردار   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   عنوان بندي  
 1. نويسنده  : (۱۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  حافظ (۱۳۸۵)
  ۲ -  گل يا پوچ (۱۳۸۴)
  ۳ -  ابجد (۱۳۸۱)
  ۴ -  دلبران (۱۳۷۹)
  ۵ -  قصه هاي كيش(اپيزود دوم،سفارش) (۱۳۷۷)
  ۶ -  دان (۱۳۷۶)
  ۷ -  يك داستان واقعي (۱۳۷۴)
  ۸ -  دت يعني دختر (۱۳۷۲)
  ۹ -  رقص خاك (۱۳۷۰)
  ۱۰ -  اُ - منفي (۱۳۶۸)
  ۱۱ -  گال (۱۳۶۵)
  ۱۲ -  بهار (۱۳۶۴)
  ۱۳ -  ميلاد (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   فيلمبردار   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   عنوان بندي  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  يك داستان واقعي (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   فيلمبردار   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   عنوان بندي  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ابجد (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   فيلمبردار   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   عنوان بندي  
 1. فيلمبردار  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  حافظ (۱۳۸۵)
  ۲ -  گل يا پوچ (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   فيلمبردار   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   عنوان بندي  
 1. تدوين  : (۸)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  گل يا پوچ (۱۳۸۴)
  ۲ -  ابجد (۱۳۸۱)
  ۳ -  قصه هاي كيش(اپيزود دوم،سفارش) (۱۳۷۷)
  ۴ -  دان (۱۳۷۶)
  ۵ -  دت يعني دختر (۱۳۷۲)
  ۶ -  رقص خاك (۱۳۷۰)
  ۷ -  گال (۱۳۶۵)
  ۸ -  بهار (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   فيلمبردار   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   عنوان بندي  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  قصه هاي كيش(اپيزود دوم،سفارش) (۱۳۷۷)
  ۲ -  دت يعني دختر (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   فيلمبردار   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   عنوان بندي  
 1. طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ابجد (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   فيلمبردار   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   عنوان بندي  
 1. عنوان بندي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دلبران (۱۳۷۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.