سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

بهروز شهامت

 زندگينامه  

بهروز شهامت در سال 1336 در شهر دماوند به دنيا آمد. وي فارغ التحصيل مركز اسلامي آموزش فيلمسازي سال 1360 و او مدرك درجه يك هنري (معادل دكترا) از شوراي عالي فرهنگ و هنر را دارد. همچنين مدير «استوديو سامان» بوده است.

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱) / بازيگر (۱) / ضبط موسيقي (۱) / انتخاب موزيك (۱) / صدابردار (۱۲) / طراح صدا (۱) / صدابردار صحنه (۳) / صداگذار (۱۷) / صداگذاري و ميكس (۱۰) / گروه صدا (۳) / ميكس (۳) / امور صدا (۱) / امور فني صدا (۱) / دستيار صدابردار (۱۱) / دستيار امور فني صدا (۱) / افكت (۲) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   ضبط موسيقي   انتخاب موزيك   صدابردار   طراح صدا   صدابردار صحنه   صداگذار   صداگذاري و ميكس   گروه صدا   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار امور فني صدا   افكت   با تشكر از  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  قدمگاه (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   ضبط موسيقي   انتخاب موزيك   صدابردار   طراح صدا   صدابردار صحنه   صداگذار   صداگذاري و ميكس   گروه صدا   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار امور فني صدا   افكت   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  هراس (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   ضبط موسيقي   انتخاب موزيك   صدابردار   طراح صدا   صدابردار صحنه   صداگذار   صداگذاري و ميكس   گروه صدا   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار امور فني صدا   افكت   با تشكر از  
 1. ضبط موسيقي  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  آفتاب و عشق (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   ضبط موسيقي   انتخاب موزيك   صدابردار   طراح صدا   صدابردار صحنه   صداگذار   صداگذاري و ميكس   گروه صدا   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار امور فني صدا   افكت   با تشكر از  
 1. انتخاب موزيك  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  سرباز كوچك (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   ضبط موسيقي   انتخاب موزيك   صدابردار   طراح صدا   صدابردار صحنه   صداگذار   صداگذاري و ميكس   گروه صدا   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار امور فني صدا   افكت   با تشكر از  
 1. صدابردار  : (۱۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  اسب سفيد پادشاه (۱۳۹۳)
  ۲ -  پنج عصر (۱۳۸۲)
  ۳ -  روزيكه زن شدم (۱۳۷۹)
  ۴ -  عقل سرخ (۱۳۷۹)
  ۵ -  تخته سياه (۱۳۷۸)
  ۶ -  ايران سراي من است (۱۳۷۷)
  ۷ -  سكوت (۱۳۷۷)
  ۸ -  سيب (۱۳۷۶)
  ۹ -  ايوب پيامبر (۱۳۷۲)
  ۱۰ -  بدوك (۱۳۷۰)
  ۱۱ -  فرماندار (۱۳۶۹)
  ۱۲ -  آفتاب و عشق (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   ضبط موسيقي   انتخاب موزيك   صدابردار   طراح صدا   صدابردار صحنه   صداگذار   صداگذاري و ميكس   گروه صدا   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار امور فني صدا   افكت   با تشكر از  
 1. طراح صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  حقيقت گمشده (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   ضبط موسيقي   انتخاب موزيك   صدابردار   طراح صدا   صدابردار صحنه   صداگذار   صداگذاري و ميكس   گروه صدا   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار امور فني صدا   افكت   با تشكر از  
 1. صدابردار صحنه  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سفر قندهار (۱۳۷۹)
  ۲ -  خطا (۱۳۷۰)
  ۳ -  وصل نيكان (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   ضبط موسيقي   انتخاب موزيك   صدابردار   طراح صدا   صدابردار صحنه   صداگذار   صداگذاري و ميكس   گروه صدا   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار امور فني صدا   افكت   با تشكر از  
 1. صداگذار  : (۱۷)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  خواب است پروانه (۱۳۸۹)
  ۲ -  مهتاب روي سكو (۱۳۸۹)
  ۳ -  آن سه (۱۳۸۵)
  ۴ -  اخراجيها (۱۳۸۵)
  ۵ -  بشارت منجي (۱۳۸۳)
  ۶ -  پنج عصر (۱۳۸۲)
  ۷ -  شب كايت ها (۱۳۸۲)
  ۸ -  آرزوهاي زمين (۱۳۸۰)
  ۹ -  پرنده باز كوچك (۱۳۸۰)
  ۱۰ -  روزيكه زن شدم (۱۳۷۹)
  ۱۱ -  سفر قندهار (۱۳۷۹)
  ۱۲ -  عقل سرخ (۱۳۷۹)
  ۱۳ -  داستانهاي جزيره (اپيزود دوم،تست دموكراسي) (۱۳۷۷)
  ۱۴ -  سكوت (۱۳۷۷)
  ۱۵ -  قصه هاي كيش(اپيزود سوم،در) (۱۳۷۷)
  ۱۶ -  توفان شن (۱۳۷۵)
  ۱۷ -  ساز ستاره (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   ضبط موسيقي   انتخاب موزيك   صدابردار   طراح صدا   صدابردار صحنه   صداگذار   صداگذاري و ميكس   گروه صدا   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار امور فني صدا   افكت   با تشكر از  
 1. صداگذاري و ميكس  : (۱۰)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  روياي سهراب (۱۳۹۷)
  ۲ -  كار كثيف (۱۳۹۶)
  ۳ -  دختر... مادر... دختر (۱۳۹۲)
  ۴ -  زخم زيتون (۱۳۸۳)
  ۵ -  بي تو تنهايم (۱۳۸۰)
  ۶ -  ساقي (۱۳۸۰)
  ۷ -  ايران سراي من است (۱۳۷۷)
  ۸ -  بوي پيراهن يوسف (۱۳۷۴)
  ۹ -  گبه (۱۳۷۴)
  ۱۰ -  حماسه مجنون (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   ضبط موسيقي   انتخاب موزيك   صدابردار   طراح صدا   صدابردار صحنه   صداگذار   صداگذاري و ميكس   گروه صدا   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار امور فني صدا   افكت   با تشكر از  
 1. گروه صدا  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  وصل نيكان (۱۳۷۰)
  ۲ -  نخلستان تشنه (۱۳۶۸)
  ۳ -  در جستجوي قهرمان (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   ضبط موسيقي   انتخاب موزيك   صدابردار   طراح صدا   صدابردار صحنه   صداگذار   صداگذاري و ميكس   گروه صدا   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار امور فني صدا   افكت   با تشكر از  
 1. ميكس  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  حقيقت گمشده (۱۳۸۶)
  ۲ -  نون و گلدون (۱۳۷۴)
  ۳ -  زينت (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   ضبط موسيقي   انتخاب موزيك   صدابردار   طراح صدا   صدابردار صحنه   صداگذار   صداگذاري و ميكس   گروه صدا   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار امور فني صدا   افكت   با تشكر از  
 1. امور صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  نامزدي (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   ضبط موسيقي   انتخاب موزيك   صدابردار   طراح صدا   صدابردار صحنه   صداگذار   صداگذاري و ميكس   گروه صدا   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار امور فني صدا   افكت   با تشكر از  
 1. امور فني صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  ديده بان (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   ضبط موسيقي   انتخاب موزيك   صدابردار   طراح صدا   صدابردار صحنه   صداگذار   صداگذاري و ميكس   گروه صدا   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار امور فني صدا   افكت   با تشكر از  
 1. دستيار صدابردار  : (۱۱)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  وصل نيكان (۱۳۷۰)
  ۲ -  تابستان 58 (۱۳۶۸)
  ۳ -  شنا در زمستان (۱۳۶۸)
  ۴ -  مهاجر (۱۳۶۸)
  ۵ -  گنبد نور (۱۳۶۷)
  ۶ -  گودال (۱۳۶۷)
  ۷ -  ردپايي بر شن (۱۳۶۶)
  ۸ -  تيرباران (۱۳۶۵)
  ۹ -  دستفروش (اپيزود سوم) (۱۳۶۵)
  ۱۰ -  گذرگاه (۱۳۶۵)
  ۱۱ -  زنگها (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   ضبط موسيقي   انتخاب موزيك   صدابردار   طراح صدا   صدابردار صحنه   صداگذار   صداگذاري و ميكس   گروه صدا   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار امور فني صدا   افكت   با تشكر از  
 1. دستيار امور فني صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  نامزدي (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   ضبط موسيقي   انتخاب موزيك   صدابردار   طراح صدا   صدابردار صحنه   صداگذار   صداگذاري و ميكس   گروه صدا   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار امور فني صدا   افكت   با تشكر از  
 1. افكت  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  بحران (۱۳۶۶)
  ۲ -  سرباز كوچك (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   ضبط موسيقي   انتخاب موزيك   صدابردار   طراح صدا   صدابردار صحنه   صداگذار   صداگذاري و ميكس   گروه صدا   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار امور فني صدا   افكت   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  گنگ خوابديده (۱۳۷۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.