سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

بهمن ملكی

 زندگينامه  

متولد 1332، در سريال تلويزيوني «چنگك» (1353) كار خود را شروع كرد. تا سوم دبيرستان درس خواند و معرف او در كار سينما پسرعمويش بود كه در آن سريال سمت دستيار فيلمبردار داشت. در سال 54 به عنوان دستيار فيلمبردار د كنار حسين جعفريان فيلم 16 ميليمتري «چه پرستاره بود شبم» (ناصر غلامرضايي) را براي سينماي آزاد كار كرد.

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / دستيار اول فيلمبردار (۱) / گروه فيلمبرداري (۱) / دستيار فيلمبردار (۱۳) / گروه فني فيلمبرداري (۳) / جلوه هاي ويژه (۱) / گروه فني  (۴) فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   جلوه هاي ويژه   گروه فني  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  آخرين خون (۱۳۷۲)
  ۲ -  ستاره دنباله دار (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   جلوه هاي ويژه   گروه فني  
 1. دستيار اول فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  تله روباه (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   جلوه هاي ويژه   گروه فني  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  جزيره آهني (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   جلوه هاي ويژه   گروه فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  نوروز (۱۳۸۰)
  ۲ -  يكي بود يكي نبود (۱۳۷۹)
  ۳ -  قصه هاي كيش(اپيزود اول، كشتي يوناني) (۱۳۷۷)
  ۴ -  تنها (۱۳۷۶)
  ۵ -  به خاطر هانيه (۱۳۷۳)
  ۶ -  سفر عشق (۱۳۶۷)
  ۷ -  لنگرگاه (۱۳۶۷)
  ۸ -  سرزمين آرزوها (۱۳۶۶)
  ۹ -  سفر غريب (۱۳۶۶)
  ۱۰ -  پدربزرگ (۱۳۶۴)
  ۱۱ -  گريز از شهر (۱۳۶۴)
  ۱۲ -  صف (۱۳۶۳)
  ۱۳ -  چه پر ستاره بود شبم (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   جلوه هاي ويژه   گروه فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  آخرين خون (۱۳۷۲)
  ۲ -  ترانزيت (۱۳۷۲)
  ۳ -  گربه آوازخوان (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   جلوه هاي ويژه   گروه فني  
 1. جلوه هاي ويژه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  گربه آوازخوان (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   جلوه هاي ويژه   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۴)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  صنوبرهاي سوزان (۱۳۶۸)
  ۲ -  خانه دوست كجاست؟ (۱۳۶۵)
  ۳ -  رابطه (۱۳۶۵)
  ۴ -  ستاره دنباله دار (۱۳۶۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.