سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

كيومرث پوراحمد

  تاريخ و محل تولد
بيست و پنجم آذر ماه سال 1328
اصفهان

 زندگينامه  

كيورث پوراحمد متولد 1328 اصفهان است. وي فعاليت هنري خود را با دستياري كارگردان در مجموعه تلويزيوني «آتش بدون دود» به كارگرداني نادر ابراهيمي آغاز كرد. او سينما را با نويسندگي فيلمنامه «قصه خيابان دراز» به كارگرداني محسن تقوايي تجربه كرد. کيومرث پوراحمد چهارشنبه 16فرودين 1401 در بندرانزلي درگذشت.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۲۱) / دستيار كارگردان (۱) / مشاور كارگردان (۲) / نويسنده (۲۲) / بازيگر (۴) / تهيه كننده (۷) / تدوين (۱۵) / صدابردار (۱) / ميكس (۱) / ساخت آنونس  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   تدوين   صدابردار   ميكس   ساخت آنونس  
 1. كارگردان  : (۲۱)مورد
  (۱۴۰۰)(۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  پرونده باز است (۱۴۰۱)
  ۲ -  تيغ و ترمه (۱۳۹۷)
  ۳ -  کفش‌هايم کو (۱۳۹۴)
  ۴ -  50 قدم آخر (۱۳۹۲)
  ۵ -  اتوبوس شب (۱۳۸۵)
  ۶ -  نوك برج (۱۳۸۴)
  ۷ -  گل يخ (۱۳۸۳)
  ۸ -  شب يلدا (۱۳۸۰)
  ۹ -  خواهران غريب (۱۳۷۴)
  ۱۰ -  به خاطر هانيه (۱۳۷۳)
  ۱۱ -  نان و شعر (۱۳۷۲)
  ۱۲ -  سفرنامه ي شيراز (۱۳۷۱)
  ۱۳ -  صبح روز بعد (۱۳۷۱)
  ۱۴ -  شرم (۱۳۷۰)
  ۱۵ -  شكار خاموش (۱۳۶۸)
  ۱۶ -  لنگرگاه (۱۳۶۷)
  ۱۷ -  گاويار (۱۳۶۶)
  ۱۸ -  آلبوم تمبر (۱۳۶۵)
  ۱۹ -  بي بي چلچله (۱۳۶۳)
  ۲۰ -  تاتوره (۱۳۶۳)
  ۲۱ -  باران (۱۳۶۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   تدوين   صدابردار   ميكس   ساخت آنونس  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  خانه دوست كجاست؟ (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   تدوين   صدابردار   ميكس   ساخت آنونس  
 1. مشاور كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  بن‌بست وثوق (۱۳۹۵)
  ۲ -  برادرم خسرو (۱۳۹۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   تدوين   صدابردار   ميكس   ساخت آنونس  
 1. نويسنده  : (۲۲)مورد
  (۱۴۰۰)(۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  پرونده باز است (۱۴۰۱)
  ۲ -  تيغ و ترمه (۱۳۹۷)
  ۳ -  کفش‌هايم کو (۱۳۹۴)
  ۴ -  50 قدم آخر (۱۳۹۲)
  ۵ -  اتوبوس شب (۱۳۸۵)
  ۶ -  گل يخ (۱۳۸۳)
  ۷ -  شب يلدا (۱۳۸۰)
  ۸ -  خواهران غريب (۱۳۷۴)
  ۹ -  به خاطر هانيه (۱۳۷۳)
  ۱۰ -  نان و شعر (۱۳۷۲)
  ۱۱ -  سفرنامه ي شيراز (۱۳۷۱)
  ۱۲ -  صبح روز بعد (۱۳۷۱)
  ۱۳ -  شرم (۱۳۷۰)
  ۱۴ -  شكار خاموش (۱۳۶۸)
  ۱۵ -  لنگرگاه (۱۳۶۷)
  ۱۶ -  شكوه زندگي (۱۳۶۶)
  ۱۷ -  گاويار (۱۳۶۶)
  ۱۸ -  آلبوم تمبر (۱۳۶۵)
  ۱۹ -  بي بي چلچله (۱۳۶۳)
  ۲۰ -  تاتوره (۱۳۶۳)
  ۲۱ -  باران (۱۳۶۱)
  ۲۲ -  قصه خيابان دراز (۱۳۵۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   تدوين   صدابردار   ميكس   ساخت آنونس  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۴۰۰)(۱۳۹۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  ويلاي ساحلي (۱۴۰۱)
  ۲ -  نگهبان شب (۱۴۰۰)
  ۳ -  جمشيديه (۱۳۹۷)
  ۴ -  شرم (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   تدوين   صدابردار   ميكس   ساخت آنونس  
 1. تهيه كننده  : (۷)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  پيلوت (۱۳۹۶)
  ۲ -  رضا (۱۳۹۶)
  ۳ -  خواهران غريب (۱۳۷۴)
  ۴ -  سفرنامه ي شيراز (۱۳۷۱)
  ۵ -  صبح روز بعد (۱۳۷۱)
  ۶ -  شرم (۱۳۷۰)
  ۷ -  آلبوم تمبر (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   تدوين   صدابردار   ميكس   ساخت آنونس  
 1. تدوين  : (۱۵)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  كلاس هنرپيشگي (۱۳۹۰)
  ۲ -  اتوبوس شب (۱۳۸۵)
  ۳ -  عروسك فرنگي (۱۳۸۴)
  ۴ -  گل يخ (۱۳۸۳)
  ۵ -  شب يلدا (۱۳۸۰)
  ۶ -  مصائب شيرين (۱۳۷۷)
  ۷ -  خواهران غريب (۱۳۷۴)
  ۸ -  به خاطر هانيه (۱۳۷۳)
  ۹ -  نان و شعر (۱۳۷۲)
  ۱۰ -  سفرنامه ي شيراز (۱۳۷۱)
  ۱۱ -  صبح روز بعد (۱۳۷۱)
  ۱۲ -  شرم (۱۳۷۰)
  ۱۳ -  شكار خاموش (۱۳۶۸)
  ۱۴ -  لنگرگاه (۱۳۶۷)
  ۱۵ -  گاويار (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   تدوين   صدابردار   ميكس   ساخت آنونس  
 1. صدابردار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  خواهران غريب (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   تدوين   صدابردار   ميكس   ساخت آنونس  
 1. ميكس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  صبح روز بعد (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   تدوين   صدابردار   ميكس   ساخت آنونس  
 1. ساخت آنونس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شب يلدا (۱۳۸۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.