سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

اكبر منصور فلاح

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۲) / دستيار اول كارگردان (۱) / برنامه ريز (۲) / دستيار كارگردان (۴) / منشي صحنه (۳) / نويسنده (۱) / بازيگر (۴) / دستيار تدوين (۱) / طراح چهره پردازي  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   دستيار تدوين   طراح چهره پردازي  
 1. كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  خرها آدم نمي‌شوند (۱۳۹۷)
  ۲ -  پيشاني سفيد (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   دستيار تدوين   طراح چهره پردازي  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  خلبان (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   دستيار تدوين   طراح چهره پردازي  
 1. برنامه ريز  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  نغمه (۱۳۸۰)
  ۲ -  يك مرد يك خرس (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   دستيار تدوين   طراح چهره پردازي  
 1. دستيار كارگردان  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  نغمه (۱۳۸۰)
  ۲ -  پاييز بلند (۱۳۷۲)
  ۳ -  تعقيب سايه ها (۱۳۶۹)
  ۴ -  گنبد نور (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   دستيار تدوين   طراح چهره پردازي  
 1. منشي صحنه  : (۳)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  شنا در زمستان (۱۳۶۸)
  ۲ -  بحران (۱۳۶۶)
  ۳ -  هراس (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   دستيار تدوين   طراح چهره پردازي  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  خرها آدم نمي‌شوند (۱۳۹۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   دستيار تدوين   طراح چهره پردازي  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  بحران (۱۳۶۶)
  ۲ -  هراس (۱۳۶۶)
  ۳ -  بلمي به سوي ساحل (۱۳۶۴)
  ۴ -  عقود (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   دستيار تدوين   طراح چهره پردازي  
 1. دستيار تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  چشمهايش (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   دستيار تدوين   طراح چهره پردازي  
 1. طراح چهره پردازي  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  بلمي به سوي ساحل (۱۳۶۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.