سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محسن نوروزی

 

فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس (۱۰) / طراح صحنه (۱) / گروه صحنه (۱) / مجري دكور (۲) / دستيار دكور (۱) / جلوه هاي ويژه  (۱) فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   گروه صحنه   مجري دكور   دستيار دكور   جلوه هاي ويژه  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۱۰)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  به وقت خماري (۱۳۹۷)
  ۲ -  اسب سفيد پادشاه (۱۳۹۳)
  ۳ -  تلفن همراه رئيس جمهور (۱۳۹۰)
  ۴ -  توفيق اجباري (۱۳۸۶)
  ۵ -  روز سوم (۱۳۸۵)
  ۶ -  ستاره هاي سربي (۱۳۸۱)
  ۷ -  افسانه پوپك طلائي (۱۳۷۷)
  ۸ -  شمارش معكوس (۱۳۷۶)
  ۹ -  سفر به چزابه (۱۳۷۴)
  ۱۰ -  ماه عسل (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   گروه صحنه   مجري دكور   دستيار دكور   جلوه هاي ويژه  
 1. طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  باشگاه سري (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   گروه صحنه   مجري دكور   دستيار دكور   جلوه هاي ويژه  
 1. گروه صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  گلنار (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   گروه صحنه   مجري دكور   دستيار دكور   جلوه هاي ويژه  
 1. مجري دكور  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  شاخه هاي بيد (۱۳۶۷)
  ۲ -  گلنار (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   گروه صحنه   مجري دكور   دستيار دكور   جلوه هاي ويژه  
 1. دستيار دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  شهر موش ها (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   گروه صحنه   مجري دكور   دستيار دكور   جلوه هاي ويژه  
 1. جلوه هاي ويژه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  اتل متل توتوله (۱۳۷۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.