سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سيدمحسن موسوی مدنی

  تاريخ و محل تولد
پنجم دی ماه سال 1343
تهران
نام اصلي: سيدمحسن موسوي
 

فيلم شناسی :   طراح لباس (۱) / طراح چهره پردازي (۲۱) / چهره پرداز (۱۸) / با تشكر از  (۳) فيلم شناسی :   طراح لباس   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   با تشكر از  
 1. طراح لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  بيد مجنون (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   طراح لباس   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   با تشكر از  
 1. طراح چهره پردازي  : (۲۱)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  داش آكل (۱۳۹۶)
  ۲ -  يتيم خانه ايران (۱۳۹۴)
  ۳ -  بيد مجنون (۱۳۸۳)
  ۴ -  قطار كودكي (۱۳۸۱)
  ۵ -  دهقان فداكار (۱۳۸۰)
  ۶ -  صنوبر (۱۳۸۰)
  ۷ -  باران (۱۳۷۹)
  ۸ -  هفت پرده (۱۳۷۹)
  ۹ -  بچه هاي نفت (۱۳۷۸)
  ۱۰ -  سهراب (۱۳۷۸)
  ۱۱ -  متولد ماه مهر (۱۳۷۸)
  ۱۲ -  ميكس (۱۳۷۸)
  ۱۳ -  نسل سوخته (۱۳۷۸)
  ۱۴ -  تابلويي براي عشق (۱۳۷۶)
  ۱۵ -  تولد يك پروانه (۱۳۷۶)
  ۱۶ -  رنگ خدا (۱۳۷۶)
  ۱۷ -  مهر مادري (۱۳۷۶)
  ۱۸ -  بچه هاي آسمان (۱۳۷۵)
  ۱۹ -  روي خط مرگ (۱۳۷۵)
  ۲۰ -  پدر (۱۳۷۴)
  ۲۱ -  تجارت (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   طراح لباس   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   با تشكر از  
 1. چهره پرداز  : (۱۸)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  رستاخيز (۱۳۹۲)
  ۲ -  مهتاب روي سكو (۱۳۸۹)
  ۳ -  سفر به هيدالو (۱۳۸۴)
  ۴ -  علي و دني (۱۳۷۹)
  ۵ -  ميكس (۱۳۷۸)
  ۶ -  تولد يك پروانه (۱۳۷۶)
  ۷ -  رنگ خدا (۱۳۷۶)
  ۸ -  بچه هاي آسمان (۱۳۷۵)
  ۹ -  روي خط مرگ (۱۳۷۵)
  ۱۰ -  سفر به چزابه (۱۳۷۴)
  ۱۱ -  دو نيمه سيب (۱۳۷۰)
  ۱۲ -  مدرسه پيرمردها (۱۳۷۰)
  ۱۳ -  سفر جادويي (۱۳۶۹)
  ۱۴ -  گالان (۱۳۶۹)
  ۱۵ -  باغ سيد (۱۳۶۸)
  ۱۶ -  مادر (۱۳۶۸)
  ۱۷ -  عروسي خوبان (۱۳۶۷)
  ۱۸ -  تيرباران (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   طراح لباس   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  دختري بنام تندر (۱۳۷۹)
  ۲ -  سفر قندهار (۱۳۷۹)
  ۳ -  ميلاد (۱۳۶۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.