1 2 3 4
5 6 7
9 8
جستجو درعناوين خبری
  بگرد
جستجوی پيشرفته | راهنما
آخرين رويدادها سينمايی
گزارشات
مصاحبه ها
نقدها و مقالات
اخبار فيلم
فيـــلمهای در دست توليد
محصولات آينده سوره
اخبار هنرمندان
اخبار جشنواره ها
اخبار اصناف سينمايی
اخبار دفاتر تهیه و توليد
اخبار سينمای جهان
روزشمارسینما
خبرگزاری ها
 تعداد بازديد : 512  تاريخ مخابره خبر:  ۳۰/۴/۱۳۸۳  نوع : خبر
 کد خبر : 138304302005  ساعت مخابره خبر: ۱۳:۵۸:۱۱
    ۱۳۸۳/۰۴/۲۸                              تاريخ نشر خبر :  
 

مقررات و آئين نامه اهداي تنديس خانه سينما

مقررات و آئين نامه تنديس خانه سينما در 17 ماده و 10 تبصره پس از طرح در هيئت رئيسه آكادمي داوري خانه سينما در تاريخ 31/03/1383 به تصويب هيئت مديره رسيد.

ماده 1ـ تنديس خانه ي سينما به منظور تشويق، تقدير و حمايت از رونق، توسعه و نوآوري هنر و صنعت سينماي ايران و ارزيابي عملكرد دست اندركاران سينماي ايران، از ديدگاهي تخصصي به برگزيدگان منتخب اعضاي آكادمي داوري خانه سينما به شرح زير در روز 21 شهريور هر سال ـ روز سينماـ اهدا خواهد شد:
    1ـ تنديس بهترين فيلم
    2ـ تنديس بهترين كارگرداني
    3ـ تنديس بهترين فيلمنامه
    4ـ تنديس بهترين بازيگر مرد (ايفاي نقش اول)
    5ـ تنديس بهترين بازيگر زن  (ايفاي نقش اول)
    6ـ تنديس بهترين بازيگر مرد (ايفاي نقش مكمل)
    7ـ تنديس بهترين بازيگر زن  (ايفاي نقش مكمل)
    8ـ تنديس بهترين فليمبرداري
    9ـ تنديس بهترين تدوين
    10ـ تنديس بهترين موسيقي متن
    11ـ تنديس بهترين طراحي هنري فيلم
    12ـ تنديس بهترين صدابرداري
    13ـ تنديس بهترين صداگذاري و ميكس
    14ـ تنديس بهترين چهره پردازي
    15ـ تنديس بهترين جلوه هاي ويژه بصري (ميداني، تروكاژ، لابراتوار)
    16ـ تنديس بهترين عكس فيلم
    17ـ تنديس بهترين فيلم مستند
    18ـ تنديس بهترين فيلم انيميشن
    19ـ تنديس بهترين فيلم كوتاه داستاني
ماده 2ـ هيئت مديره از ميان كارشناسان و هنرمندان عضو خانه سينما 9 نفر را به عنوان هيئت رئيسه آكادمي داوري به مدت 3 ساله انتخاب مي كند. وظيفه اين هيئت بررسي تقاضاي عضويت اعضاي آكادمي داوري از جانب افراد و اصناف خانه سينما و تأييد يا رد آن، تعيين رشته ها و بخش هاي داوري و تعداد اعضا در هر بخش است.
ماده 3ـ اعضاي آكادمي داوري تنديس خانه سينما از ميان اعضاي خانه سينما پس از درخواست كتبي متقاضي عضويت با داشتن دو شرط از شرايط ذيل و پس از تأييد نهايي هيئت رئيسه آكادمي داوري خانه سينما به صورت دائم انتخاب مي شوند.
    1ـ داشتن تحصيلات در رشته سينما
    2ـ نامزدي يا دريافت جايزه جشنواره هاي معتبر داخلي يا خارجي
    3ـ سابقه فعاليت فرهنگي در زمينه سينما
    4ـ سابقه فعاليت مستمر حرفه اي در سينما
تبصره 1: هيئت رئيسه آكادمي مي تواند چهره هاي شاخص فرهنگي و هنري غير عضو خانه سينما را به عضويت آكادمي درآورد كه تعيين بخش داوري آن ها به عهده ي هيئت رئيسه خواهد بود.
تبصره 2: برندگان هر دوره جشن خانه سينما در صورت تقاضاي كتبي به عضويت آكادمي داوري پذيرفته مي شوند.
تبصره 3: با توجه به اهميت نقش منتقدين در ارتقاء كيفيت آثار سينمايي، اعضاي پذيرفته شده ي منتقدين در آكادمي داوري، پس از اعلام اسامي نامزدان دريافت تنديس در كليه رشته ها در رأي گيري مرحله دوم و گزينش برندگان نهايي مشاركت مي كنند.
ماده 4ـ هيئت مديره خانه سينما مسئوليت سازماندهي و سياست گذاري مراسم جشن خانه سينما و اهداي تنديس آن را برعهده دارد.
ماده 5ـ مديرعامل خانه سينما براي مراحل اجرايي مراسم جشن، شوراي برگزاري را انتخاب و به تأييد هيئت مديره مي رساند.
ماده 6ـ هيئت مديره و هيئت رئيسه آكادمي داوري خانه سينما و هركدام مي توانند حداكثر 2 تنديس افتخار را به منظور قدرداني از شايستگي ها و تلاش هاي تعدادي از دست اندركاران سينما يا ساير كساني كه به نحوي در زمينها هاي هنري، صنعتي تخصصي و خدماتي سينما فعاليت كرده اند، اهداء كنند.
ماده 7ـ كليه توليدات سينمايي كه از يازده مردادماه سال قبل تا دهم مردادماه سال برگزاري مراسم به نمايش عمومي درآمده اند مورد داوري قرارمي گيرند.
تبصره 1: فيلم هايي كه به هر دليل به نمايش عمومي درنيامده اند، در صورت تمايل تهيه كنندگان  آنها مي توانند متقاضي شركت در جشن خانه سينما باشند.
تبصره 2: تهيه كنندگان فيلم ها بايد كتباً تقاضاي شركت در جشن خانه سينما را ارائه كنند.
تبصره 3: فيلم ها پس از ارايه تقاضاي كتبي شركت در جشن خانه سينما، حق خارج شدن از مراحل داوري را ندارند.
تبصره 4: تقاضاي شركت در جشن خانه سينما به منزله پذيرش كليه مقررات آن است.
تبصره 5: فيلم هايي كه در دوره هاي قبل جشن خانه سينما شركت كرده اند، امكان حضور دوباره در جشن خانه سينما را ندارند.
ماده 8ـ با تشكيل دبيرخانه دائمي جشن خانه سينما كليه مراحل اجرايي داوري با اعضاي آكادمي داوري هماهنگ خواهد شد.
ماده 9ـ براي كليه اعضاي آكادمي داوري يك كارت شناسايي از طرف خانه سينما صادر خواهد شد كه فيلم هاي سينمايي را در طول سال در سينماهاي كشور تماشا كنند.
تبصره: كليه فيلم هاي متقاضي شركت در جشن خانه سينما از فروردين ماه تا مردادماه هر سال به تناوب براي اعضاي آكادمي داوري در خانه سينما نيز به نمايش در مي آيند.
ماده 10ـ كليه فيلم هاي سينمايي بايستي داراي پروانه نمايش از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي باشند.
ماده 11ـ اعضاي آكادمي داوري پس از بررسي فيلم ها، نامزدهاي خود را تعيين كرده و به شرح زير نتايج آراي خود را ارائه مي نمايند:
    1 ـ 5 فيلم نامزد بهترين فيلم توسط بخش تهيه كنندگي اعضاي آكادمي داوري
    2 ـ 5 نفر نامزد بهترين كارگرداني توسط بخش كارگرداني اعضاي آكادمي داوري
    3 ـ 5 نفر نامزد بهترين فيلمنامه توسط بخش فيلمنامه نويسي اعضاي آكادمي داوري
    4ـ 5 نفر نامزد بهترين بازيگر مرد (نقش اول) توسط بخش بازيگري اعضاي آكادمي داوري
    5 ـ 5 نفر نامزد بهترين بازيگر زن (نقش اول) توسط بخش بازيگري اعضاي آكادمي داوري
    6 ـ 5 نفر نامزد بهترين بازيگر مرد (نقش مكمل) توسط بخش بازيگري اعضاي آكادمي داوري
    7 ـ 5 نفر نامزد بهترين بازيگر زن (نقش مكمل) توسط بخش بازيگري اعضاي آكادمي داوري
    8 ـ 5 نفر نامزد بهترين فيلمبرداري توسط بخش فيلمبرداري اعضاي آكادمي داوري
    9 ـ 5 نفر نامزد بهترين تدوين توسط بخش تدوين اعضاي آكادمي داوري
    10 ـ 5 نفر نامزد بهترين سازنده ي موسيقي متن توسط بخش موسيقي اعضاي آكادمي داوري
    11 ـ 5 نفر نامزد بهترين طراحي هنري فيلم توسط بخش طراحي اعضاي آكادمي داوري
    12 ـ 5 نفر نامزد بهترين صدابرداري توسط بخش صدا اعضاي آكادمي داوري
    13 ـ 5 نفر نامزد بهترين صداگذاري و ميكس توسط بخش صدا اعضاي آكادمي داوري
    14 ـ 5 نفر نامزد بهترين چهره پردازي توسط بخش چهره پردازي اعضاي آكادمي داوري
    15 ـ 5 نفر نامزد بهترين اجراي جلوه هاي ويژه بصري توسط بخش جلوه هاي ويژه اعضاي آكادمي داوري
    16 ـ 5 فيلم نامزد بهترين فيلم مستند توسط بخش مستند اعضاي آكادمي داوري
    17 ـ 5 فيلم نامزد بهترين فيلم انيميشن توسط بخش انيميشن اعضاي آكادمي داوري
    18 ـ 5 فيلم نامزد بهترين فيلم كوتاه داستاني توسط بخش فيلم كوتاه داستاني اعضاي آكادمي داوري
تبصره: در صورتي كه تعداد فيلم هاي متقاضي براي بخش هاي مستند، كوتاه داستاني و انيميشن زياد باشد، هيئت رئيسه آكادمي داوري مي تواند كميته انتخابي براي گزينش در هر رشته را تشكيل دهد.
ماده 12ـ فرم دريافت آراي نامزدهاي هر رشته توسط هيئت رئيسه آكادمي داوري در اختيار اعضاي هر بخش مربوطه در آكادمي داوري قرار مي گيرد كه پس از تكميل، حداكثر تا تاريخ 19 مردادماه هر سال به دبيرخانه جشن عودت داده مي شود.
ماده 13ـ بهترين هاي هر رشته توسط كليه اعضاي آكادمي انتخاب مي شوند. پس از اعلام نامزدهاي هر رشته در تاريخ 21 مردادماه هر سال، فرم هاي دريافت آراي بهترين هاي هر رشته مجدداً از طرف هيئت رئيسه آكادمي داوري در اختيار كليه ي اعضاي آكادمي داوري قرار مي گيرد. اين فرم ها پس از تكميل حداكثر تا تاريخ 19 شهريورماه هر سال به دبيرخانه جشن عودت داده مي شود.
ماده 14ـ كليه آراي هر دو مرحله توسط حداقل 5 نفر از اعضاي هيئت رئيسه آكادمي داوري شمارش مي شود و تا قبل از اعلام رسمي در اختيار هيچ كس قرار نمي گيرد و مخفي بودن آرا توسط هيئت رئيسه تضمين مي گردد.
ماده 15ـ انتخاب نامزدها و بهترين عكس توسط داوران بخش عكس به صورت جداگانه و براساس جدول زماني مشخص آن انجام مي گيرد.
ماده 16ـ به كليه برندگان يك تنديس خانه ي سينما همراه با يك ديپلم اهدا خواهد شد.
ماده 17ـ تصميم گيري در ساير موارد پيش بيني نشده به عهده ي هيئت مديره خانه سينما و در زمينه هاي داوري به عهده ي هيئت رئيسه آكادمي داوري خواهد بود.

انتهای پیام /

 
   
 
    خانه |  درباره ما  |  تماس با ما  |  قوانین و مقررات  |  منابع |  جشنواره سينما |  خبر  
  كليه حقوق اين سايت براي sourehcinema.com محفوظ ميباشد
Copyright © 2003-2016 SourehCinema.com All rights reserved
توسعه دهندگان سايت  Email: info@sourehcinema.com