سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

  جشنواره های مربوط به    بهمن قبادي
بين المللي فيلم سارايوو ـ دوره سيزدهم   (بوسني )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۶ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : نيوه مانگ
 
بين المللي فيلم سانتياگو   (آمريكا )
بخش چشم انداز بين المللي
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۴ شركت كننده (-----------) فيلم بلند
برای فيلم : لاك پشت ها هم پرواز مي كنند
 
بين المللي فيلم لهستان ـ دوره پنجم   (لهستان )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۴ شركت كننده (-----------) فيلم بلند
برای فيلم : لاك پشت ها هم پرواز مي كنند
 
بين المللي فيلم ملبورن ـ دوره پنجاه و چهارم   (استراليا )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۴ شركت كننده (-----------) فيلم بلند
برای فيلم : لاك پشت ها هم پرواز مي كنند
۱۳۸۴ برگزيده نامشخص فيلم برگزيده تماشاگران
برای فيلم : لاك پشت ها هم پرواز مي كنند
 
بين المللي فيلم نخل نيوزلند   (نيوزلند )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۴ شركت كننده (-----------) فيلم بلند
برای فيلم : لاك پشت ها هم پرواز مي كنند
 
بين المللي فيلم مونترال ـ دوره سي و سوم   (كانادا )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۳ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : لاك پشت ها هم پرواز مي كنند
 
بين المللي فيلم هاي ايراني در موزه هنر آسيا گالري فرير مؤسسه اسيلثوتين واشنگتن دي سي ـ دوره هشتم   (آمريكا )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۳ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : آوازهاي سرزمين مادري ام
 
بين المللي فيلم هاي كردي لندن ـ دوره سوم   (انگلستان )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۳ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : لاك پشت ها هم پرواز مي كنند
 
بين المللي فيلم هنر فيلم برداري كمرايميج ـ دوره دوازدهم   (لهستان )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۳ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : لاك پشت ها هم پرواز مي كنند
 
بين المللي فيلم ويناله ـ دوره چهل و دوم   ( )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۳ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : لاك پشت ها هم پرواز مي كنند
 
هفته فيلم ايران در سنگال   (سنگال )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۳ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : زماني براي مستي اسبها
 
بين المللي فيلم سائوپائولو ـ دوره بيست و هشتم   (برزيل )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۳ برگزيده جايزه ويژه تماشاگران بهترين فيلم
برای فيلم : لاك پشت ها هم پرواز مي كنند
 
بين المللي فيلم سن سباستين ـ دوره پنجاه و دوم   (اسپانيا )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۳ برگزيده جايزه نويسندگان اسپانيا بهترين فيلمنامه
برای فيلم : لاك پشت ها هم پرواز مي كنند
۱۳۸۳ برگزيده صدف طلايي بهترين فيلم
برای فيلم : لاك پشت ها هم پرواز مي كنند
 
بين المللي فيلم سينماي مؤلف بلگراد ـ دوره يازدهم   (صربستان )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۳ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : لاك پشت ها هم پرواز مي كنند
 
بين المللي فيلم شيكاگو ـ دوره چهلم   (آمريكا )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۳ برگزيده جايزه ويژه داوران هوگوي نقره بهترين فيلم
برای فيلم : لاك پشت ها هم پرواز مي كنند
 
بين المللي فيلم تسالوينكي ـ دوره چهل و پنجم   (يونان )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۳ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : لاك پشت ها هم پرواز مي كنند
 
بين المللي فيلم تورنتو ـ دوره بيست و نهم   (كانادا )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۳ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : لاك پشت ها هم پرواز مي كنند
 
بين المللي فيلم توكيو فيلمكس ـ دوره پنجم   (ژاپن )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۳ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : لاك پشت ها هم پرواز مي كنند
 
بين المللي فيلم خيخون ـ دوره چهل و دوم   (اسپانيا )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۳ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : لاك پشت ها هم پرواز مي كنند
 
بين المللي جشن سينماي ياري در اوپسالا ـ دوره چهارم   (سوئد )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۳ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : آوازهاي سرزمين مادري ام
 
بين المللي فيلم آسيايي رم ـ دوره پنجم   (ايتاليا )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۳ برگزيده جايزه ويژه تماشاگران بهترين فيلم
برای فيلم : لاك پشت ها هم پرواز مي كنند
 
بين المللي فيلم ترومسو ـ دوره پانزدهم   (نروژ )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۳ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : لاك پشت ها هم پرواز مي كنند
 
بين المللي فيلم استانبول ـ دوره بيست و دوم   (تركيه )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۲ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : آوازهاي سرزمين مادري ام
 
بين المللي فيلم آكلند ـ دوره سي و پنجم   (زلاندنو )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۲ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : آوازهاي سرزمين مادري ام
 
بين المللي فيلم برگن ـ دوره چهارم   (نروژ )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۲ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : آوازهاي سرزمين مادري ام
 
بين المللي فيلم دو آرننه ـ دوره بيست و ششم   (فرانسه )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۲ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : آوازهاي سرزمين مادري ام
۱۳۸۲ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : زماني براي مستي اسبها
 
بين المللي فيلم ديار بكر   (تركيه )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۲ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : آوازهاي سرزمين مادري ام
 
بين المللي فيلم شب ـ دوره چهاردهم   (دانمارك )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۲ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : آوازهاي سرزمين مادري ام
 
بين المللي فيلم سن فرانسيسكو ـ دوره چهل و ششم   (آمريكا )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۲ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : آوازهاي سرزمين مادري ام
 
بين المللي فيلم سياتل ـ دوره بيست و نهم   (آمريكا )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۲ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : آوازهاي سرزمين مادري ام
 
بين المللي فيلم سيدني ـ دوره پنجاهم   (استراليا )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۲ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : آوازهاي سرزمين مادري ام
 
بين المللي فيلم سينماي جديد مونترال ـ دوره سي و دوم   (كانادا )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۲ برگزيده جايزه ويژه تماشاگران بهترين فيلم
برای فيلم : لاك پشت ها هم پرواز مي كنند
 
بين المللي فيلم ملبورن ـ دوره پنجاه و دوم   (استراليا )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۲ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : آوازهاي سرزمين مادري ام
 
بين المللي فيلم فيلادلفيا ـ دوره دوازدهم   (آمريكا )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۲ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : آوازهاي سرزمين مادري ام
 
بين المللي فيلم كرالا ـ دوره هشتم   (هندوستان )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۲ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : آوازهاي سرزمين مادري ام
 
بين المللي فيلم كوهستاني و اكتشافي تورنتو ـ دوره پنجاه و يكم   (ايتاليا )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۲ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : زماني براي مستي اسبها
 
بين المللي فيلم ولينگتون ـ دوره سي و دوم   (زلاندنو )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۲ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : آوازهاي سرزمين مادري ام
 
بين المللي فيلم ويرجينيا ـ دوره نوزدهم   (آمريكا )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۲ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : آوازهاي سرزمين مادري ام
 
بين المللي فيلم هاي ايراني در موزه هنر آسيا، گالري فرير، واشنگتن دي دسي ـ دوره هشتم   (آمريكا )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۲ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : آوازهاي سرزمين مادري ام
 
بين المللي فيلم هاي كردي برلين ـ دوره دوم   (آلمان )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۲ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : آوازهاي سرزمين مادري ام
 
بين المللي فيلم مينياپليس ـ دوره بيست و يكم   (آمريكا )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۲ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : آوازهاي سرزمين مادري ام
 
بين المللي فيلم هاي ايراني در آپسالا   (سوئد )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۱ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : زماني براي مستي اسبها
 
بين المللي فيلم هاي كردي لندن   (انگلستان )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۱ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : آوازهاي سرزمين مادري ام
 
نمايش در آرشيو فيلم هاروارد   (آمريكا )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۱ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : زماني براي مستي اسبها
 
نمايشگاه فيلم هاي ايراني در اشتوتگارت   (آلمان )
بخش مسابقه ـ خصوصي
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۱ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : زماني براي مستي اسبها
 
بين المللي فيلم گيخون ـ دوره چهلم   (اسپانيا )
بخش مسابقه ـ خصوصي
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۱ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : آوازهاي سرزمين مادري ام
 
بين المللي فيلم كرالا ـ دوره هفتم   (هندوستان )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۱ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : زماني براي مستي اسبها
 
بين المللي فيلم كن ـ دوره پنجاه و پنجم   (فرانسه )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۱ برگزيده جايزه فرانسواشاليه بهترين فيلم
برای فيلم : آوازهاي سرزمين مادري ام
 
بين المللي فيلم كن ـ دوره پنجاه و پنجم   (فرانسه )
بخش مسابقه ـ رسمي نوعي نگاه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۱ برگزيده جايزه نوعي نگاه بهترين فيلم
برای فيلم : آوازهاي سرزمين مادري ام
 
بين المللي فيلم مونترال ـ دوره بيست و ششم   (كانادا )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۱ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : آوازهاي سرزمين مادري ام
 
بين المللي فيلم مانهايم، هايدلبرگ ـ دوره پنجاه و يكم   (آلمان )
بخش مسابقه ـ خصوصي
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۱ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : آوازهاي سرزمين مادري ام
 
بين المللي فيلم مؤلف بلگراد   (يوگسلاوي )
بخش مسابقه ـ خصوصي
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۱ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : آوازهاي سرزمين مادري ام
 
بين المللي فيلم كودك المپيا ـ دوره پنجم   (يونان )
بخش مسابقه ـ خصوصي
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۱ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : زماني براي مستي اسبها
 
بين المللي فيلم لندن ـ دوره چهل و ششم   (انگلستان )
بخش مسابقه ـ خصوصي
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۱ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : آوازهاي سرزمين مادري ام
 
بين المللي فيلم سروينو   (ايتاليا )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۱ برگزيده جايزه بهترين فيلم بهترين فيلم
برای فيلم : آوازهاي سرزمين مادري ام
 
بين المللي فيلم سينما نوو ـ دوره بيستم   (بلژيك )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۱ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : آوازهاي سرزمين مادري ام
 
بين المللي فيلم شيكاگو ـ دوره سي و هشتم   (آمريكا )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۱ برگزيده پلاك طلايي بهترين فيلم
برای فيلم : آوازهاي سرزمين مادري ام
۱۳۸۱ برگزيده جايزه ويژه هيأت داوران بهترين فيلم
برای فيلم : آوازهاي سرزمين مادري ام
 
بين المللي فيلم شيكاگو ـ دوره سي و هشتم   (آمريكا )
بخش مسابقه ـ خصوصي
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۱ برگزيده جايزه نگاه ويژه بهترين فيلم
برای فيلم : آوازهاي سرزمين مادري ام
 
بين المللي فيلم فورت لدرديل ـ دوره هفدهم   (آمريكا )
بخش مسابقه ـ خصوصي
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۱ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : آوازهاي سرزمين مادري ام
 
بين المللي فيلم سائوپائولو ـ دوره بيست و ششم   (برزيل )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۱ برگزيده جايزه اول بهترين فيلم
برای فيلم : زماني براي مستي اسبها
 
بين المللي فيلم سائوپائولو ـ دوره بيست و ششم   (برزيل )
بخش مسابقه ـ خصوصي
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۱ برگزيده جايزه بهترين فيلم بهترين فيلم
برای فيلم : آوازهاي سرزمين مادري ام
 
بين المللي فيلم جاكارتا ـ دوره چهارم   (اندونزي )
بخش مسابقه ـ خصوصي
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۱ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : آوازهاي سرزمين مادري ام
 
بين المللي فيلم حقوق بشر لندن   (انگلستان )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۱ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : آوازهاي سرزمين مادري ام
 
بين المللي فيلم توكيو ـ دوره پانزدهم   (ژاپن )
بخش مسابقه ـ خصوصي
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۱ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : آوازهاي سرزمين مادري ام
 
بين المللي فيلم آن روت ورس لوموند   (فرانسه )
بخش مسابقه ـ خصوصي
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۱ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : آوازهاي سرزمين مادري ام
 
بين المللي فيلم آسيايي وزول ـ دوره نهم   (فرانسه )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۱ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : آوازهاي سرزمين مادري ام
 
بين المللي فيلم بانف مونتين   (كانادا )
بخش مسابقه ـ خصوصي
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۱ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : آوازهاي سرزمين مادري ام
 
بين المللي فيلم پوسان ـ دوره هفتم   (كره جنوبي )
بخش مسابقه ـ خصوصي
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۱ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : آوازهاي سرزمين مادري ام
 
«حلقه شر: فيلم هايي از محورهاي شرارت» در مركز مطالعات اطلاع رساني اسلامي در دانشگاه دوك   (آمريكا )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۱ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : زماني براي مستي اسبها
 
بين المللي فيلم ترومسو   (نروژ )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۱ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : آوازهاي سرزمين مادري ام
 
بين المللي فيلم سارايوو ـ دوره هفتم   (بوسني )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۰ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : زماني براي مستي اسبها
 
بين المللي فيلم فوكوئوكا ـ دوره يازدهم   (ژاپن )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۰ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : زماني براي مستي اسبها
 
بين المللي فيلم مديترانه اي ليسبون   (پرتغال )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۰ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : زماني براي مستي اسبها
 
بين المللي فيلم هاي معنوي واتيكان ـ دوره پنجم   (واتيكان )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۰ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : زماني براي مستي اسبها
 
بين المللي فيلم هايي از جنوب، اسلو ـ دوره يازدهم   (نروژ )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۰ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : زماني براي مستي اسبها
 
بين المللي فيلم هاي ايراني در نيكوزيا و ليماسول   (قبرس )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۰ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : زماني براي مستي اسبها
 
بين المللي فيلم هاي ايراني در ليل هامر   (نروژ )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۰ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : زماني براي مستي اسبها
 
بين المللي فيلم ويناله ـ دوره سي و هشتم   ( )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۹ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : زماني براي مستي اسبها
 
بين المللي مؤسسه فيلم آمريكا ـ دوره چهاردهم   (آمريكا )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۹ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : زماني براي مستي اسبها
 
بين المللي فيلم ماردل پلاتا ـ دوره شانزدهم   (آرژانتين )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۹ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : زماني براي مستي اسبها
 
بين المللي فيلم كن ـ دوره پنجاه و سوم   (فرانسه )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۹ برگزيده جايزه كنفدراسيون سينماي هنر و تجربه بهترين فيلم
برای فيلم : زماني براي مستي اسبها
۱۳۷۹ برگزيده جايزه فيپرشي بهترين فيلم
برای فيلم : زماني براي مستي اسبها
۱۳۷۹ برگزيده دوربين طلايي بهترين فيلم
برای فيلم : زماني براي مستي اسبها
 
بين المللي فيلم لاروشل ـ دوره بيست و هشتم   (فرانسه )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۹ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : زماني براي مستي اسبها
 
بين المللي فيلم كوهستاني و ماجراجويانه دوترانس   (فرانسه )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۹ برگزيده تنديس طلايي بهترين فيلم
برای فيلم : زماني براي مستي اسبها
۱۳۷۹ برگزيده جايزه بزرگ بهترين فيلم
برای فيلم : زماني براي مستي اسبها
 
بين المللي فيلم فورت لدرديل ـ دوره پانزدهم   (آمريكا )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۹ برگزيده جايزه بهترين فيلم تماشاگران بهترين فيلم
برای فيلم : زماني براي مستي اسبها
 
بين المللي فيلم شيكاگو ـ دوره سي و ششم   (آمريكا )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۹ برگزيده جايزه ويژه هيأت داوران بهترين فيلم
برای فيلم : زماني براي مستي اسبها
 
بين المللي فيلم سينماي جديد مونترال ـ دوره بيست و نهم   (كانادا )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۹ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : زماني براي مستي اسبها
 
بين المللي فيلم رتردام ـ دوره سي ام   (هلند )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۹ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : زماني براي مستي اسبها
 
بين المللي فيلم سائوپائولو ـ دوره بيست و چهارم   (برزيل )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۹ برگزيده جايزه بزرگ بهترين فيلم
برای فيلم : زماني براي مستي اسبها
 
بين المللي فيلم توكيو فيلمكس ـ دوره اول   (ژاپن )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۹ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : زماني براي مستي اسبها
 
بين المللي فيلم تسالوينكي ـ دوره چهل و يكم   (يونان )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۹ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : زماني براي مستي اسبها
 
بين المللي فيلم تلورايد ـ دوره بيست و هفتم   (آمريكا )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۹ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : زماني براي مستي اسبها
 
بين المللي فيلم خيخون ـ دوره سي و هشتم   (اسپانيا )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۹ برگزيده جايزه ويژه هيأت داوران بهترين فيلم
برای فيلم : زماني براي مستي اسبها
 
بين المللي فيلم ترومسو ـ دوره دهم   (نروژ )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۹ برگزيده جايزه دن كيشوت فدراسيون بين المللي انجمن هاي فيلم بهترين فيلم
برای فيلم : زماني براي مستي اسبها
 
بين المللي فيلم تايپه ـ دوره سوم   (تايوان )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۹ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : زماني براي مستي اسبها
 
بين المللي فيلم ادينبورگ ـ دوره پنجاه و چهارم   (اسكاتلند )
بخش گاردين
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۹ برگزيده تقديرنامه بهترين فيلم
برای فيلم : زماني براي مستي اسبها
 
بين المللي فيلم برلين ـ پنجاه و يكم   (آلمان )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۹ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : زماني براي مستي اسبها
 
بين المللي فيلم پالم اسپرينگ ـ دوره يازدهم   (آمريكا )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۹ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : زماني براي مستي اسبها
 
بين المللي فيلم پزارو ـ دوره سي و ششم   (ايتاليا )
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۹ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : زماني براي مستي اسبها
 

    خانه |  درباره ما  |  تماس با ما  |  قوانین و مقررات  |  منابع |  جشنواره سينما |  خبر  
  كليه حقوق اين سايت براي sourehcinema.com محفوظ ميباشد
Copyright © 2003-2016 SourehCinema.com All rights reserved
توسعه دهندگان سايت  Email: info@sourehcinema.com