سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
مقررات جشنواره
يادداشت دبير جشنواره
بيانيه هيات داوران
اهداف جشنواره
موضوعات جشنواره
توضيحات
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک هنرمندان
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدی
آلبوم عكس
افتتاحيه
نشست هاى مطبوعاتى
اختتاميه
گوشه و كنار
روزشمار آلبوم عكس
هنرمندان
شرکت ها
فيلمها
هنرمندان
شرکت ها
کشورهای شرکت کننده
.:.    هيأت داوران     .:.
..رييس هيأت داوران
..داور
..دبير
هيأت انتخاب
جوايزاهداشده
بخشهاي جشنواره
موضوعات جوايز

ليست جوايز اهدا شده در جشنواره فيلم فجر (دوره چهلم)(۱۴۰۰)
ديپلم افتخار  
نام فيلم دريافت کننده به خاطر
درب (1400)    سيدرضا محقق  بهترين كارگرداني
 دسته دختران (1400)  فرشته حسيني نقش دوم زن  
 علف زار (1400)  بهزاد عبدي بهترين موسيقي متن  
سيمرغ بلورين  
نام فيلم دريافت کننده به خاطر
2888 (1400)    آيدين ظريف  بهترين طراحي صحنه
 2888 (1400)  نعيم مسچيان بهترين صداگذاري و ميكس 
 بدون قرار قبلي (1400)  محمود بابايي بهترين فيلم از نگاه ملي 
 بدون قرار قبلي (1400)  مهدي تراب بيگي بهترين فيلمنامه  
 بدون قرار قبلي (1400)  فرهاد توحيدي بهترين فيلمنامه  
 بدون قرار قبلي (1400)  محمد حدادي بهترين فيلمبرداري 
 بدون قرار قبلي (1400)  عباس رستگارپور بهترين صدابرداري 
 بدون قرار قبلي (1400)  بهروز شعيبي بهترين فيلم از نگاه ملي 
بدون قرار قبلي (1400)    بهترين كارگرداني
 بدون قرار قبلي (1400)  عليرضا علويان بهترين صداگذاري و ميكس 
 برف آخر (1400)  حسن حسيني بهترين فيلمنامه  
 برف آخر (1400)  امين حيايي نقش اول مرد  
 برف آخر (1400)  مجيد صالحي نقش دوم مرد  
 برف آخر (1400)  اميرمحمد عبدي بهترين فيلمنامه  
 برف آخر (1400)  اميرحسين عسگري بهترين فيلمنامه  
برف آخر (1400)    بهترين كارگرداني
 برف آخر (1400)  آرمان فياض بهترين فيلمبرداري 
 برف آخر (1400)  اميد گل زاده بهترين چهره پردازي  
 برف آخر (1400)  لادن مستوفي نقش اول زن  
 برف آخر (1400)  نوشين مسعوديان نقش دوم زن  
 برف آخر (1400)  حسن مصطفوي بهترين جلوه هاي ويژه بصري 
برف آخر (1400)    بهترين فيلم
 برف آخر (1400)  علي نصيري نيا بهترين طراحي صحنه  
برف آخر (1400)    بهترين طراحي لباس
 بي رويا (1400)  طناز طباطبايي نقش اول زن  
 بي رويا (1400)  شادي كرم‌رودي نقش دوم زن  
 بي رويا (1400)  آرين وزيردفتري بهترين فيلم اول  
 بيرو (1400)  عظيم فراين بهترين چهره پردازي  
 بيرو (1400)  فريد ناظرفصيحي بهترين جلوه هاي ويژه بصري 
 دسته دختران (1400)  مهدي ابراهيم زاده بهترين صدابرداري 
 دسته دختران (1400)  حسين ابوالصدق بهترين صداگذاري و ميكس 
 دسته دختران (1400)  فرشته حسيني نقش دوم زن  
 دسته دختران (1400)  كاووس روزبهاني بهترين جلوه هاي ويژه ميداني 
 دسته دختران (1400)  محسن روزبهاني بهترين جلوه هاي ويژه ميداني 
 دسته دختران (1400)  محمدرضا شجاعي بهترين طراحي صحنه  
 دسته دختران (1400)  حسن نجفي بهترين جلوه هاي ويژه بصري 
 دسته دختران (1400)  حميد نجفي بهترين تدوين 
 دسته دختران (1400)  امير ولي خاني بهترين جلوه هاي ويژه بصري 
 شادروان (1400)  بابك اردلان بهترين صدابرداري 
 شادروان (1400)  فاطمه صفري زاده بهترين طراحي لباس 
 شادروان (1400)  اميد گل زاده بهترين چهره پردازي  
 شهرک (1400)  آرش آقابيك بهترين جلوه هاي ويژه ميداني 
 شهرک (1400)  ژيلا ايپكچي بهترين تدوين 
 شهرک (1400)  عليرضا برازنده بهترين فيلمبرداري 
 ضد (1400)  حميد رسوليان بهترين جلوه هاي ويژه ميداني 
 ضد (1400)  نادر سليماني نقش دوم مرد  
 ضد (1400)  محمدرضا شجاعي بهترين طراحي صحنه  
 ضد (1400)  امين شريفي بهترين صداگذاري و ميكس 
 ضد (1400)  مرتضي كهزادي بهترين چهره پردازي  
 ضد (1400)  ليندا كياني نقش دوم زن  
 ضد (1400)  مهدي نصرتي نقش اول مرد  
 علف زار (1400)  صدف اسپهبدي نقش دوم زن  
 علف زار (1400)  سارا بهرامي نقش اول زن  
 علف زار (1400)  هادي بهروز بهترين فيلمبرداري 
 علف زار (1400)  مونا جعفري بهترين چهره پردازي  
 علف زار (1400)  پژمان جمشيدي نقش اول مرد  
 علف زار (1400)  کاظم دانشي بهترين فيلم اول  
علف زار (1400)    بهترين فيلمنامه
علف زار (1400)    بهترين كارگرداني
 علف زار (1400)  بهرام رادان بهترين فيلم  
 علف زار (1400)  مهدي زمين پرداز نقش دوم مرد  
 علف زار (1400)  بهزاد عبدي بهترين موسيقي متن  
 علف زار (1400)  عليرضا علويان بهترين صداگذاري و ميكس 
 علف زار (1400)  حميد نجفي بهترين تدوين 
 مرد بازنده (1400)  امين پهلوان زاده بهترين جلوه هاي ويژه بصري 
 مرد بازنده (1400)  حبيب خزايي فر بهترين موسيقي متن  
 ملاقات خصوصي (1400)  پيام احمدي نيا نقش دوم مرد  
 ملاقات خصوصي (1400)  امير بنان بهترين فيلم اول  
 موقعيت مهدي (باکري) (1400)  بهزاد آقابيگي بهترين طراحي لباس 
 موقعيت مهدي (باکري) (1400)  وحيد ابراهيمي بهترين فيلمبرداري 
 موقعيت مهدي (باکري) (1400)  ابراهيم اميني بهترين فيلمنامه  
 موقعيت مهدي (باکري) (1400)  حسين جمشيدي گوهري بهترين تدوين 
 موقعيت مهدي (باکري) (1400)  هادي حجازي فر بهترين فيلم اول  
موقعيت مهدي (باکري) (1400)    بهترين فيلمنامه
موقعيت مهدي (باکري) (1400)    بهترين كارگرداني
 موقعيت مهدي (باکري) (1400)  مسيح حدپورسراج بهترين صدابرداري 
 موقعيت مهدي (باکري) (1400)  شهرام خلج بهترين چهره پردازي  
 موقعيت مهدي (باکري) (1400)  امير زاغري بهترين طراحي صحنه  
 موقعيت مهدي (باکري) (1400)  روح الله زماني نقش دوم مرد  
 موقعيت مهدي (باکري) (1400)  مسعود سخاوت دوست بهترين موسيقي متن  
 موقعيت مهدي (باکري) (1400)  ژيلا شاهي نقش اول زن  
 موقعيت مهدي (باکري) (1400)  ايمان كريميان بهترين جلوه هاي ويژه ميداني 
 موقعيت مهدي (باکري) (1400)  حبيب والي نژاد بهترين فيلم  
 نگهبان شب (1400)  علي اكبر اصانلو نقش دوم مرد  
 نگهبان شب (1400)  تورج الوند نقش اول مرد  
 نگهبان شب (1400)  صفورا خوش طينت نقش دوم زن  
 نگهبان شب (1400)  محمد داوودي بهترين فيلمنامه  
 نگهبان شب (1400)  زهرا صمدي بهترين طراحي لباس 
 نگهبان شب (1400)  اميرحسين قاسمي بهترين صداگذاري و ميكس 
 نگهبان شب (1400)  لاله مرزبان نقش اول زن  
 نگهبان شب (1400)  رضا ميركريمي بهترين فيلم  
نگهبان شب (1400)    بهترين فيلمنامه
نگهبان شب (1400)    بهترين كارگرداني
 هناس (1400)  فردين خلعتبري بهترين موسيقي متن  
 خائن کشي (1399)  آرش آقابيك بهترين جلوه هاي ويژه ميداني 
 خائن کشي (1399)  محمد برادران بهترين جلوه هاي ويژه بصري 
 خائن کشي (1399)  مارال جيراني بهترين طراحي لباس 
 خائن کشي (1399)  سهيل دانش اشراقي بهترين طراحي صحنه  
 خائن کشي (1399)  سپيده عبدالوهاب بهترين تدوين 
 خائن کشي (1399)  اميرحسين قاسمي بهترين صداگذاري و ميكس 
 شب طلايي (1399)  امير نوبخت حقيقي بهترين صدابرداري 
 

    خانه |  درباره ما  |  تماس با ما  |  قوانین و مقررات  |  منابع |  جشنواره سينما |  خبر  
  كليه حقوق اين سايت براي sourehcinema.com محفوظ ميباشد
Copyright © 2003-2016 SourehCinema.com All rights reserved
توسعه دهندگان سايت  Email: info@sourehcinema.com