تفکر ايجاد بانک اطلاعات سينماي ايران وجمع آوری اطلاعات هنرمندان فعالان ودست اندرکاران سينما از ابتدا تا کنون از سال با استقبال و حمايت رياست وقت سازمان سوره شکل گرفت.

در اين رهگذر طراحی و پياده سازی بانک جامع که در بر گيرنده همه ارتباطات و نيازمنديهای اطلاعاتی و عملياتی بود و به صورت موازی ايجاد سيستمی جهت تسهيل در ورود و بروزرسانی اطلاعات بر روی اينترانت سازمان و سپس اينترنت در دستور کار قرار گرفت.

پس از تکميل نسبی اطلاعات، سايت سوره به منظور دسترسی به اطلاعات و گزارشات مربوطه و به عنوان پل ارتباطی سازمان با هنرمندان و علاقه مندان سينما و همچنين در اختيار گذاشتن جديدترين اطلاعات دراين عرصه در سال ۱۳۸۲ افتتاح گرديد.

 از ويژگيهای مهم اين سايت بهره گيری از طراحی قوی بانک اطلاعاتی است که اين امر دسترسی به اطلاعات را از هر آيتم(فيلم ، فرد ،جشنواره،خبر و عکس ) به آيتم ديگر به صورت پيوسته و متصل به هم امکانپذيرساخته است.

 ويژگی ديگر بهره گيری از  تکنولوژی NET FRAMEWORK. در پياده سازی  سايت می باشد که انعطاف پذيری و بهينه سازی بالايی را در اختيار توسعه دهندگان و همچنين کاربران فراهم می سازد.  


١ - مبتنی بر OOP و UML
٢ - پیاده سازی برپایه DotNET Platform
٣ - پایگاه داده SQL SERVER 2005
٤ - معماری چهارلایه (Four Tier Solution)
(Client Tier,WebTier,Application Tier,Data Tier)

١- Visual Studio .NET 2005
٢- Rational Suite & XDE 2003
٣- Microsoft SQL Server 2005
٤- Adobe Dreamweaver,Flash

رضا خالو اكبري
کارشناس نرم افزار
مديــــر انفورماتیک

Reza Khalou Akbari
Software Engineer

IT Manager

علي آقاباقري
 کارشناس نرم افزار
طراح وسرپــرست پايگاه داده

Ali Aghabagheri
Software Engineer
DB Manager & Designer

امين صادق ادبي مطلق
 کارشناس نرم افزار
طراح نرم افزار و توسعه دهنده وب

Amin Sadegh Adabi Motlagh
Software Engineer
Software Designer & Developer

حامد نيكومرام
 کارشناس نرم افزار
وب مستر و توسعه دهنده وب 

Hamed Nikoomaram
Software Engineer
Web Master & Web Developer & Graphic

 محمدعلی حیدری
کارشناس ورود اطلاعات 

MohamadAli Heydari
Data Entry Expert

 

منتظر نظرات و پيشنهادات سازنده شما کاربر گرامی هستيم
WebMaster@sourehcinema.com