سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
طبقه بندی شده 
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلی
جشنواره خارجی
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک هنرمندان
 به تفکيک جشنواره ها
 به تفکيک کلمات کليدی
آرشيو
رويدادهاى فيلم
رويدادهای هنرمندان
رويدادهای جشنواره ها
 رويدادهای سينمای جهان
رويدادهای اصناف سينمايی
رويدادهای دفاتر تهيه و توليد
رويداد به تفكيك كلمات كليدی
سایت 

 نام شركت : صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

شناسنامه شغلی :   تهيه كننده  / محصول  / تدوين  / دوبلاژ  / استوديو صدا  / امور صدا و لابراتوار  / لابراتوار  / چاپ  / با تشكر از  
 شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   محصول   تدوين   دوبلاژ   استوديو صدا   امور صدا و لابراتوار   لابراتوار   چاپ   با تشكر از  
 • تهيه كننده  : (۳)  مورد
  ( ۱۳۷۰ ) ( ۱۳۶۰ ) ( ۱۳۵۰ )

  ۱ - غاز مهاجر (۱۳۷۸)

  ۲ - سربداران (۱۳۶۳)

  ۳ - جستجو (۱۳۵۹)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   محصول   تدوين   دوبلاژ   استوديو صدا   امور صدا و لابراتوار   لابراتوار   چاپ   با تشكر از  
 • محصول  : (۲۴)  مورد
  ( ۱۳۷۰ ) ( ۱۳۶۰ ) ( ۱۳۵۰ )

  ۱ - دان (۱۳۷۶)

  ۲ - در سرزميني ديگر (۱۳۷۵)

  ۳ - موشك كاغذي (۱۳۷۵)

  ۴ - بازي با مرگ (۱۳۷۴)

  ۵ - براده هاي خورشيد (۱۳۷۴)

  ۶ - خفتگان بيدار (۱۳۷۴)

  ۷ - درخت جان (۱۳۷۴)

  ۸ - شيخ مفيد (۱۳۷۴)

  ۹ - ماه و خورشيد (۱۳۷۴)

  ۱۰ - يك داستان واقعي (۱۳۷۴)

  ۱۱ - بادكنك سفيد (۱۳۷۳)

  ۱۲ - بشير (۱۳۷۳)

  ۱۳ - حسرت (۱۳۷۳)

  ۱۴ - سالهاي بيقراري (۱۳۷۳)

  ۱۵ - نگاهي ديگر (۱۳۷۳)

  ۱۶ - سهراب تا سهراب (قطب مخوف) (۱۳۷۲)

  ۱۷ - باو (۱۳۶۷)

  ۱۸ - تفنگ هاي سحرگاه (۱۳۶۷)

  ۱۹ - بوعلي سينا (۱۳۶۶)

  ۲۰ - خانه در انتظار (۱۳۶۶)

  ۲۱ - آلبوم تمبر (۱۳۶۵)

  ۲۲ - آواي غيب (۱۳۶۲)

  ۲۳ - اشباح (۱۳۶۰)

  ۲۴ - خانه آقاي حقدوست (۱۳۵۹)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   محصول   تدوين   دوبلاژ   استوديو صدا   امور صدا و لابراتوار   لابراتوار   چاپ   با تشكر از  
 • تدوين  : (۱)  مورد
  ( ۱۳۷۰ )

  ۱ - نيمه گمشده (۱۳۷۸)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   محصول   تدوين   دوبلاژ   استوديو صدا   امور صدا و لابراتوار   لابراتوار   چاپ   با تشكر از  
 • دوبلاژ  : (۴)  مورد
  ( ۱۳۶۰ )

  ۱ - گل (۱۳۶۷)

  ۲ - زندان دوله تو (۱۳۶۳)

  ۳ - آواي غيب (۱۳۶۲)

  ۴ - مرگ سفيد (۱۳۶۲)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   محصول   تدوين   دوبلاژ   استوديو صدا   امور صدا و لابراتوار   لابراتوار   چاپ   با تشكر از  
 • استوديو صدا  : (۵)  مورد
  ( ۱۳۸۰ ) ( ۱۳۶۰ )

  ۱ - آن مرد را نكشيد (۱۳۸۲)

  ۲ - گل (۱۳۶۷)

  ۳ - زندان دوله تو (۱۳۶۳)

  ۴ - آواي غيب (۱۳۶۲)

  ۵ - مرگ سفيد (۱۳۶۲)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   محصول   تدوين   دوبلاژ   استوديو صدا   امور صدا و لابراتوار   لابراتوار   چاپ   با تشكر از  
 • امور صدا و لابراتوار  : (۱)  مورد
  ( ۱۳۸۰ )

  ۱ - پروانه اي در باد (۱۳۸۲)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   محصول   تدوين   دوبلاژ   استوديو صدا   امور صدا و لابراتوار   لابراتوار   چاپ   با تشكر از  
 • لابراتوار  : (۳۸)  مورد
  ( ۱۳۸۰ ) ( ۱۳۷۰ ) ( ۱۳۶۰ )

  ۱ - قبرستان غيرانتفاعي (۱۳۸۹)

  ۲ - مرگ سپيد (۱۳۸۹)

  ۳ - دلقك ها (۱۳۸۸)

  ۴ - شبانه روز (۱۳۸۷)

  ۵ - شبانه (۱۳۸۴)

  ۶ - در به درها (۱۳۸۳)

  ۷ - سرود تولد (۱۳۸۳)

  ۸ - طبل بزرگ زير پاي چپ (۱۳۸۳)

  ۹ - يك تكه نان (۱۳۸۳)

  ۱۰ - آن مرد را نكشيد (۱۳۸۲)

  ۱۱ - جوان ايراني (۱۳۸۲)

  ۱۲ - سلام (۱۳۸۲)

  ۱۳ - شاه خاموش (۱۳۸۲)

  ۱۴ - شب كايت ها (۱۳۸۲)

  ۱۵ - قدمگاه (۱۳۸۲)

  ۱۶ - قناري (۱۳۸۲)

  ۱۷ - مزرعه پدري (۱۳۸۲)

  ۱۸ - مهمان مامان (۱۳۸۲)

  ۱۹ - ابجد (۱۳۸۱)

  ۲۰ - دوشيزه (۱۳۸۱)

  ۲۱ - رسم عاشق كشي (۱۳۸۱)

  ۲۲ - قلب هاي ناآرام (۱۳۸۱)

  ۲۳ - كودك شاعر (۱۳۸۱)

  ۲۴ - گاوخوني (۱۳۸۱)

  ۲۵ - مشت بر پوست (موشو) (۱۳۸۱)

  ۲۶ - آواي جبرئيل (۱۳۸۰)

  ۲۷ - قارچ سمي (۱۳۸۰)

  ۲۸ - نغمه (۱۳۸۰)

  ۲۹ - نورا (۱۳۸۰)

  ۳۰ - دلبران (۱۳۷۹)

  ۳۱ - بيد و باد (۱۳۷۷)

  ۳۲ - چرخ (۱۳۷۶)

  ۳۳ - سهند دريا (۱۳۷۰)

  ۳۴ - مسافران دره انار (۱۳۷۰)

  ۳۵ - تويي كه نمي شناختمت (۱۳۶۹)

  ۳۶ - با من از فردا بگو (۱۳۶۶)

  ۳۷ - گاويار (۱۳۶۶)

  ۳۸ - گردو (۱۳۶۶)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   محصول   تدوين   دوبلاژ   استوديو صدا   امور صدا و لابراتوار   لابراتوار   چاپ   با تشكر از  
 • چاپ  : (۹)  مورد
  ( ۱۳۷۰ ) ( ۱۳۶۰ )

  ۱ - سهند دريا (۱۳۷۰)

  ۲ - تويي كه نمي شناختمت (۱۳۶۹)

  ۳ - آن سوي آتش (۱۳۶۶)

  ۴ - با من از فردا بگو (۱۳۶۶)

  ۵ - گاويار (۱۳۶۶)

  ۶ - گردو (۱۳۶۶)

  ۷ - خانه دوست كجاست؟ (۱۳۶۵)

  ۸ - گال (۱۳۶۵)

  ۹ - هشت و نيم شب (۱۳۶۵)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   محصول   تدوين   دوبلاژ   استوديو صدا   امور صدا و لابراتوار   لابراتوار   چاپ   با تشكر از  
 • با تشكر از  : (۵)  مورد
  ( ۱۳۸۰ ) ( ۱۳۷۰ ) ( ۱۳۶۰ )

  ۱ - عشق فيلم (۱۳۸۱)

  ۲ - روي خط مرگ (۱۳۷۵)

  ۳ - ماه مهربان (۱۳۷۴)

  ۴ - بانو (۱۳۷۰)

  ۵ - تابستان 58 (۱۳۶۸) •     خانه |  درباره ما  |  تماس با ما  |  قوانین و مقررات  |  منابع |  جشنواره سينما |  خبر  
    كليه حقوق اين سايت براي sourehcinema.com محفوظ ميباشد
  Copyright © 2003-2016 SourehCinema.com All rights reserved
  توسعه دهندگان سايت  Email: info@sourehcinema.com