سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
طبقه بندی شده 
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلی
جشنواره خارجی
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک هنرمندان
 به تفکيک جشنواره ها
 به تفکيک کلمات کليدی
آرشيو
رويدادهاى فيلم
رويدادهای هنرمندان
رويدادهای جشنواره ها
 رويدادهای سينمای جهان
رويدادهای اصناف سينمايی
رويدادهای دفاتر تهيه و توليد
رويداد به تفكيك كلمات كليدی
سایت 

 نام شركت : استوديو فيلمكار

شناسنامه شغلی :   محصول  / استوديو ضبط موسيقي  / صدابردار  / صداگذار  / ميكس  / دوبلاژ  / امور صدا  / استوديو صدا  / امور فني صدا  / دستيار صداگذاري  / سينكرون  / لابراتوار  / چاپ  / امور فني  
 شناسنامه شغلی :   محصول   استوديو ضبط موسيقي   صدابردار   صداگذار   ميكس   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   دستيار صداگذاري   سينكرون   لابراتوار   چاپ   امور فني  
 • محصول  : (۱)  مورد
  ( ۱۳۵۰ )

  ۱ - تنها حامي (۱۳۵۵)
   شناسنامه شغلی :   محصول   استوديو ضبط موسيقي   صدابردار   صداگذار   ميكس   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   دستيار صداگذاري   سينكرون   لابراتوار   چاپ   امور فني  
 • استوديو ضبط موسيقي  : (۱)  مورد
  ( ۱۳۶۰ )

  ۱ - حاجي واشنگتن (۱۳۶۱)
   شناسنامه شغلی :   محصول   استوديو ضبط موسيقي   صدابردار   صداگذار   ميكس   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   دستيار صداگذاري   سينكرون   لابراتوار   چاپ   امور فني  
 • صدابردار  : (۳)  مورد
  ( ۱۳۷۰ ) ( ۱۳۵۰ )

  ۱ - نابخشوده (۱۳۷۵)

  ۲ - هشتمين روز هفته (۱۳۵۲)

  ۳ - طغرل (۱۳۵۱)
   شناسنامه شغلی :   محصول   استوديو ضبط موسيقي   صدابردار   صداگذار   ميكس   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   دستيار صداگذاري   سينكرون   لابراتوار   چاپ   امور فني  
 • صداگذار  : (۱)  مورد
  ( ۱۳۷۰ )

  ۱ - تعقيب (۱۳۷۴)
   شناسنامه شغلی :   محصول   استوديو ضبط موسيقي   صدابردار   صداگذار   ميكس   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   دستيار صداگذاري   سينكرون   لابراتوار   چاپ   امور فني  
 • ميكس  : (۱)  مورد
  ( ۱۳۷۰ )

  ۱ - حرفه اي (۱۳۷۵)
   شناسنامه شغلی :   محصول   استوديو ضبط موسيقي   صدابردار   صداگذار   ميكس   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   دستيار صداگذاري   سينكرون   لابراتوار   چاپ   امور فني  
 • دوبلاژ  : (۴۳)  مورد
  ( ۱۳۷۰ ) ( ۱۳۶۰ )

  ۱ - آلما (۱۳۷۱)

  ۲ - اتل متل توتوله (۱۳۷۰)

  ۳ - جيب برها به بهشت نمي روند (۱۳۷۰)

  ۴ - قرق (۱۳۷۰)

  ۵ - نرگس (۱۳۷۰)

  ۶ - آواي دريا (۱۳۶۹)

  ۷ - بازگشت قهرمان (۱۳۶۹)

  ۸ - جستجو در جزيره (۱۳۶۹)

  ۹ - سفر جادويي (۱۳۶۹)

  ۱۰ - مجنون (۱۳۶۹)

  ۱۱ - بازي تمام شد (۱۳۶۸)

  ۱۲ - بچه هاي طلاق (۱۳۶۸)

  ۱۳ - دزد عروسك ها (۱۳۶۸)

  ۱۴ - راز كوكب (۱۳۶۸)

  ۱۵ - رانده شده (۱۳۶۸)

  ۱۶ - شنگول و منگول (۱۳۶۸)

  ۱۷ - عبور از غبار (۱۳۶۸)

  ۱۸ - مرگ پلنگ (۱۳۶۸)

  ۱۹ - ارثيه (۱۳۶۷)

  ۲۰ - سلام سرزمين من (۱۳۶۷)

  ۲۱ - گلنار (۱۳۶۷)

  ۲۲ - ايستگاه (۱۳۶۶)

  ۲۳ - جهيزيه اي براي رباب (۱۳۶۶)

  ۲۴ - سيمرغ (۱۳۶۶)

  ۲۵ - ويزا (۱۳۶۶)

  ۲۶ - بگذار زندگي كنم (۱۳۶۵)

  ۲۷ - ترنج (۱۳۶۵)

  ۲۸ - دبيرستان (۱۳۶۵)

  ۲۹ - ناخداخورشيد (۱۳۶۵)

  ۳۰ - آوار (۱۳۶۴)

  ۳۱ - سمندر (۱۳۶۴)

  ۳۲ - طغيان (۱۳۶۴)

  ۳۳ - مردي كه موش شد (۱۳۶۴)

  ۳۴ - پايگاه جهنمي (۱۳۶۳)

  ۳۵ - تاراج (۱۳۶۳)

  ۳۶ - مزدوران (۱۳۶۳)

  ۳۷ - مشت (۱۳۶۳)

  ۳۸ - استعاذه (۱۳۶۲)

  ۳۹ - بازجويي يك جنايت (۱۳۶۲)

  ۴۰ - بالاش (۱۳۶۲)

  ۴۱ - تفنگدار (۱۳۶۲)

  ۴۲ - خاك و خون (۱۳۶۲)

  ۴۳ - اشباح (۱۳۶۰)
   شناسنامه شغلی :   محصول   استوديو ضبط موسيقي   صدابردار   صداگذار   ميكس   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   دستيار صداگذاري   سينكرون   لابراتوار   چاپ   امور فني  
 • امور صدا  : (۱۲)  مورد
  ( ۱۳۷۰ )

  ۱ - راز شب باراني (۱۳۷۹)

  ۲ - دختران انتظار (۱۳۷۸)

  ۳ - مثلث آبي (۱۳۷۸)

  ۴ - جواني (۱۳۷۷)

  ۵ - هدف سخت (۱۳۷۷)

  ۶ - زندگي (۱۳۷۶)

  ۷ - بالاتر از خطر (۱۳۷۵)

  ۸ - حرفه اي (۱۳۷۵)

  ۹ - سفر پرماجرا (۱۳۷۴)

  ۱۰ - گارد ويژه (۱۳۷۴)

  ۱۱ - مرد آفتابي (۱۳۷۴)

  ۱۲ - زمين آسماني (۱۳۷۳)
   شناسنامه شغلی :   محصول   استوديو ضبط موسيقي   صدابردار   صداگذار   ميكس   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   دستيار صداگذاري   سينكرون   لابراتوار   چاپ   امور فني  
 • استوديو صدا  : (۵۹)  مورد
  ( ۱۳۷۰ ) ( ۱۳۶۰ )

  ۱ - تكيه بر باد (۱۳۷۹)

  ۲ - شور عشق (۱۳۷۹)

  ۳ - دوستان (۱۳۷۸)

  ۴ - پنجه در خاك (۱۳۷۶)

  ۵ - جوانمرد (۱۳۷۵)

  ۶ - پاكباخته (۱۳۷۴)

  ۷ - سلام به انتظار (۱۳۷۴)

  ۸ - گروگان (۱۳۷۴)

  ۹ - اشك و لبخند (۱۳۷۳)

  ۱۰ - آلما (۱۳۷۱)

  ۱۱ - رابطه پنهاني (۱۳۷۱)

  ۱۲ - طعمه (۱۳۷۱)

  ۱۳ - مجسمه (۱۳۷۱)

  ۱۴ - اتل متل توتوله (۱۳۷۰)

  ۱۵ - انفجار در اتاق عمل (۱۳۷۰)

  ۱۶ - تبعيدي ها (۱۳۷۰)

  ۱۷ - جيب برها به بهشت نمي روند (۱۳۷۰)

  ۱۸ - عمليات كركوك (۱۳۷۰)

  ۱۹ - قرق (۱۳۷۰)

  ۲۰ - نرگس (۱۳۷۰)

  ۲۱ - آواي دريا (۱۳۶۹)

  ۲۲ - بازگشت قهرمان (۱۳۶۹)

  ۲۳ - جستجو در جزيره (۱۳۶۹)

  ۲۴ - سفر جادويي (۱۳۶۹)

  ۲۵ - مجنون (۱۳۶۹)

  ۲۶ - بازي تمام شد (۱۳۶۸)

  ۲۷ - بچه هاي طلاق (۱۳۶۸)

  ۲۸ - دزد عروسك ها (۱۳۶۸)

  ۲۹ - راز كوكب (۱۳۶۸)

  ۳۰ - رانده شده (۱۳۶۸)

  ۳۱ - شنگول و منگول (۱۳۶۸)

  ۳۲ - عبور از غبار (۱۳۶۸)

  ۳۳ - مرگ پلنگ (۱۳۶۸)

  ۳۴ - ارثيه (۱۳۶۷)

  ۳۵ - سلام سرزمين من (۱۳۶۷)

  ۳۶ - گلنار (۱۳۶۷)

  ۳۷ - ايستگاه (۱۳۶۶)

  ۳۸ - جهيزيه اي براي رباب (۱۳۶۶)

  ۳۹ - سيمرغ (۱۳۶۶)

  ۴۰ - ويزا (۱۳۶۶)

  ۴۱ - بگذار زندگي كنم (۱۳۶۵)

  ۴۲ - ترنج (۱۳۶۵)

  ۴۳ - دبيرستان (۱۳۶۵)

  ۴۴ - ناخداخورشيد (۱۳۶۵)

  ۴۵ - آوار (۱۳۶۴)

  ۴۶ - سمندر (۱۳۶۴)

  ۴۷ - طغيان (۱۳۶۴)

  ۴۸ - مردي كه موش شد (۱۳۶۴)

  ۴۹ - پايگاه جهنمي (۱۳۶۳)

  ۵۰ - تاراج (۱۳۶۳)

  ۵۱ - مزدوران (۱۳۶۳)

  ۵۲ - مشت (۱۳۶۳)

  ۵۳ - استعاذه (۱۳۶۲)

  ۵۴ - بازجويي يك جنايت (۱۳۶۲)

  ۵۵ - بالاش (۱۳۶۲)

  ۵۶ - تفنگدار (۱۳۶۲)

  ۵۷ - خاك و خون (۱۳۶۲)

  ۵۸ - حاجي واشنگتن (۱۳۶۱)

  ۵۹ - اشباح (۱۳۶۰)
   شناسنامه شغلی :   محصول   استوديو ضبط موسيقي   صدابردار   صداگذار   ميكس   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   دستيار صداگذاري   سينكرون   لابراتوار   چاپ   امور فني  
 • امور فني صدا  : (۱۴)  مورد
  ( ۱۳۷۰ ) ( ۱۳۶۰ )

  ۱ - پنجه در خاك (۱۳۷۶)

  ۲ - غريبانه (۱۳۷۶)

  ۳ - آخرين خون (۱۳۷۲)

  ۴ - خسوف (۱۳۷۱)

  ۵ - ساده لوح (۱۳۷۰)

  ۶ - نرگس (۱۳۷۰)

  ۷ - خارج از محدوده (۱۳۶۶)

  ۸ - شكار (۱۳۶۶)

  ۹ - بايكوت (۱۳۶۴)

  ۱۰ - شكار شكارچي (۱۳۶۳)

  ۱۱ - عبور از ميدان مين (۱۳۶۲)

  ۱۲ - برنج خونين (۱۳۶۰)

  ۱۳ - فصل خون (۱۳۶۰)

  ۱۴ - مرز (۱۳۶۰)
   شناسنامه شغلی :   محصول   استوديو ضبط موسيقي   صدابردار   صداگذار   ميكس   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   دستيار صداگذاري   سينكرون   لابراتوار   چاپ   امور فني  
 • دستيار صداگذاري  : (۱)  مورد
  ( ۱۳۷۰ )

  ۱ - هدف سخت (۱۳۷۷)
   شناسنامه شغلی :   محصول   استوديو ضبط موسيقي   صدابردار   صداگذار   ميكس   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   دستيار صداگذاري   سينكرون   لابراتوار   چاپ   امور فني  
 • سينكرون  : (۳)  مورد
  ( ۱۳۶۰ )

  ۱ - سرب (۱۳۶۷)

  ۲ - جميل (۱۳۶۶)

  ۳ - سايه هاي غم (۱۳۶۶)
   شناسنامه شغلی :   محصول   استوديو ضبط موسيقي   صدابردار   صداگذار   ميكس   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   دستيار صداگذاري   سينكرون   لابراتوار   چاپ   امور فني  
 • لابراتوار  : (۴)  مورد
  ( ۱۳۷۰ ) ( ۱۳۵۰ )

  ۱ - خواهران غريب (۱۳۷۴)

  ۲ - پنجاه روز التهاب (۱۳۷۲)

  ۳ - دو كله شق (۱۳۵۶)

  ۴ - سرايدار (۱۳۵۵)
   شناسنامه شغلی :   محصول   استوديو ضبط موسيقي   صدابردار   صداگذار   ميكس   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   دستيار صداگذاري   سينكرون   لابراتوار   چاپ   امور فني  
 • چاپ  : (۲)  مورد
  ( ۱۳۵۰ )

  ۱ - دو كله شق (۱۳۵۶)

  ۲ - سرايدار (۱۳۵۵)
   شناسنامه شغلی :   محصول   استوديو ضبط موسيقي   صدابردار   صداگذار   ميكس   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   دستيار صداگذاري   سينكرون   لابراتوار   چاپ   امور فني  
 • امور فني  : (۸۰)  مورد
  ( ۱۳۷۰ ) ( ۱۳۶۰ ) ( ۱۳۵۰ )

  ۱ - بدل (۱۳۷۲)

  ۲ - بي تو هرگز (۱۳۷۲)

  ۳ - پنجاه روز التهاب (۱۳۷۲)

  ۴ - ضربه آخر (۱۳۷۲)

  ۵ - مسافر غريب (۱۳۷۲)

  ۶ - خانه خلوت (۱۳۷۰)

  ۷ - ردپاي گرگ (۱۳۷۰)

  ۸ - استعاذه (۱۳۶۲)

  ۹ - دو چشم بي سو (۱۳۶۲)

  ۱۰ - امشب اشكي مي ريزد (۱۳۵۷)

  ۱۱ - برادر كشي (۱۳۵۷)

  ۱۲ - به دادم برس رفيق (۱۳۵۷)

  ۱۳ - پرواز در قفس (۱۳۵۷)

  ۱۴ - تا آخرين نفس (۱۳۵۷)

  ۱۵ - زخم خنجر رفيق (۱۳۵۷)

  ۱۶ - زن و زمين/خوش غيرت (۱۳۵۷)

  ۱۷ - لبه تيغ (۱۳۵۷)

  ۱۸ - مريم و ماني (۱۳۵۷)

  ۱۹ - حكم تير (۱۳۵۶)

  ۲۰ - خاكستري (۱۳۵۶)

  ۲۱ - دو كله شق (۱۳۵۶)

  ۲۲ - زن (۱۳۵۶)

  ۲۳ - غربتي ها (۱۳۵۶)

  ۲۴ - كوچ (۱۳۵۶)

  ۲۵ - كوسه جنوب (۱۳۵۶)

  ۲۶ - گل هاي كاغذي (۱۳۵۶)

  ۲۷ - هزار بار مردن (۱۳۵۶)

  ۲۸ - همكلاس (۱۳۵۶)

  ۲۹ - بت (۱۳۵۵)

  ۳۰ - بت شكن (۱۳۵۵)

  ۳۱ - بي نشان (۱۳۵۵)

  ۳۲ - پسرك (۱۳۵۵)

  ۳۳ - دلقك (۱۳۵۵)

  ۳۴ - سرايدار (۱۳۵۵)

  ۳۵ - سياه بخت (۱۳۵۵)

  ۳۶ - عنتر و منتر (۱۳۵۵)

  ۳۷ - غيرت (۱۳۵۵)

  ۳۸ - كلك نزن خوشگله (۱۳۵۵)

  ۳۹ - ماه عسل (۱۳۵۵)

  ۴۰ - اخم نكن سركار (۱۳۵۴)

  ۴۱ - اضطراب (۱۳۵۴)

  ۴۲ - بابا خالدار (۱۳۵۴)

  ۴۳ - چشم انتظار (۱۳۵۴)

  ۴۴ - دزد سوم (۱۳۵۴)

  ۴۵ - ذبيح (۱۳۵۴)

  ۴۶ - رانده شده (۱۳۵۴)

  ۴۷ - شبگرد (۱۳۵۴)

  ۴۸ - فراشباشي (۱۳۵۴)

  ۴۹ - قرار بزرگ (۱۳۵۴)

  ۵۰ - كندو (۱۳۵۴)

  ۵۱ - مرد شرقي و زن فرنگي (۱۳۵۴)

  ۵۲ - مرد ناآرام (۱۳۵۴)

  ۵۳ - ممل آمريكايي (۱۳۵۴)

  ۵۴ - همسفر (۱۳۵۴)

  ۵۵ - آقا رضاي گل (۱۳۵۳)

  ۵۶ - تركمن (۱۳۵۳)

  ۵۷ - خشم و خون (۱۳۵۳)

  ۵۸ - دكتر و رقاصه (۱۳۵۳)

  ۵۹ - مرگ در باران (۱۳۵۳)

  ۶۰ - مسافر (۱۳۵۳)

  ۶۱ - ميرم بابا بخرم (۱۳۵۳)

  ۶۲ - اكبر ديلماج (۱۳۵۲)

  ۶۳ - پريزاد (۱۳۵۲)

  ۶۴ - خروس (۱۳۵۲)

  ۶۵ - خورشيد در مرداب (۱۳۵۲)

  ۶۶ - خيالاتي (۱۳۵۲)

  ۶۷ - دل خودش مي خواد (۱۳۵۲)

  ۶۸ - زن باكره (۱۳۵۲)

  ۶۹ - عيالوار (۱۳۵۲)

  ۷۰ - غول (۱۳۵۲)

  ۷۱ - قصه ماهان (۱۳۵۲)

  ۷۲ - كج كلاخان (۱۳۵۲)

  ۷۳ - مترس (۱۳۵۲)

  ۷۴ - پخمه (۱۳۵۱)

  ۷۵ - خاطرخواه (۱۳۵۱)

  ۷۶ - خانواده سركار غضنفر (۱۳۵۱)

  ۷۷ - دشنه (۱۳۵۱)

  ۷۸ - غريبه (۱۳۵۱)

  ۷۹ - قايقرانان (۱۳۵۱)

  ۸۰ - نانجيب (۱۳۵۱) •     خانه |  درباره ما  |  تماس با ما  |  قوانین و مقررات  |  منابع |  جشنواره سينما |  خبر  
    كليه حقوق اين سايت براي sourehcinema.com محفوظ ميباشد
  Copyright © 2003-2016 SourehCinema.com All rights reserved
  توسعه دهندگان سايت  Email: info@sourehcinema.com