سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
طبقه بندی شده 
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلی
جشنواره خارجی
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک هنرمندان
 به تفکيک جشنواره ها
 به تفکيک کلمات کليدی
آرشيو
رويدادهاى فيلم
رويدادهای هنرمندان
رويدادهای جشنواره ها
 رويدادهای سينمای جهان
رويدادهای اصناف سينمايی
رويدادهای دفاتر تهيه و توليد
رويداد به تفكيك كلمات كليدی
سایت 

شناسنامه شغلی :   تهيه كننده  / با مشاركت  / سرمايه گذار  / شركاي توليد  / محصول  / امور مالي  / پخش  / ميكس  / دوبلاژ  / امور صدا  / استوديو صدا  / امور فني صدا  / دستيار امور فني صدا  / لابراتوار  / عنوان بندي  / با تشكر از  / خدمات كامپيوتري  / امور فني  
 شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   با مشاركت   سرمايه گذار   شركاي توليد   محصول   امور مالي   پخش   ميكس   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   دستيار امور فني صدا   لابراتوار   عنوان بندي   با تشكر از   خدمات كامپيوتري   امور فني  
 • تهيه كننده  : (۴۶)  مورد
  ( ۱۳۸۰ ) ( ۱۳۷۰ ) ( ۱۳۶۰ )

  ۱ - بيداري روياها (۱۳۸۸)

  ۲ - يك وجب از آسمان (۱۳۸۷)

  ۳ - تارا و تب توت فرنگي (۱۳۸۲)

  ۴ - خداحافظ رفيق (اپيزود اول، خداحافظ رفيق) (۱۳۸۲)

  ۵ - خداحافظ رفيق (اپيزود دوم، يك لحظه رنگين كمان) (۱۳۸۲)

  ۶ - خداحافظ رفيق (اپيزود سوم، گل شيشه اي) (۱۳۸۲)

  ۷ - معادله (۱۳۸۲)

  ۸ - متولد ماه مهر (۱۳۷۸)

  ۹ - مرد باراني (۱۳۷۸)

  ۱۰ - باشگاه سري (۱۳۷۷)

  ۱۱ - شيدا (۱۳۷۷)

  ۱۲ - روزي كه هوا ايستاد (۱۳۷۶)

  ۱۳ - ساحره (۱۳۷۶)

  ۱۴ - مرد عوضي (۱۳۷۶)

  ۱۵ - معجزه خنده (۱۳۷۵)

  ۱۶ - خواهران غريب (۱۳۷۴)

  ۱۷ - آدم برفي (۱۳۷۳)

  ۱۸ - به خاطر هانيه (۱۳۷۳)

  ۱۹ - حمله به اچ3 (۱۳۷۳)

  ۲۰ - آخرين شناسايي (۱۳۷۲)

  ۲۱ - پاييز بلند (۱۳۷۲)

  ۲۲ - خاكستر سبز (۱۳۷۲)

  ۲۳ - سجاده آتش (۱۳۷۲)

  ۲۴ - بهشت باران (۱۳۷۱)

  ۲۵ - پيشاني سفيد (۱۳۷۱)

  ۲۶ - سفر (۱۳۷۱)

  ۲۷ - بدوك (۱۳۷۰)

  ۲۸ - خطا (۱۳۷۰)

  ۲۹ - وصل نيكان (۱۳۷۰)

  ۳۰ - تعقيب سايه ها (۱۳۶۹)

  ۳۱ - چشم شيشه اي (۱۳۶۹)

  ۳۲ - دريا براي تو (۱۳۶۹)

  ۳۳ - آفتاب و عشق (۱۳۶۸)

  ۳۴ - اُ - منفي (۱۳۶۸)

  ۳۵ - تابستان 58 (۱۳۶۸)

  ۳۶ - شنا در زمستان (۱۳۶۸)

  ۳۷ - مهاجر (۱۳۶۸)

  ۳۸ - نخلستان تشنه (۱۳۶۸)

  ۳۹ - در جستجوي قهرمان (۱۳۶۷)

  ۴۰ - گنبد نور (۱۳۶۷)

  ۴۱ - گودال (۱۳۶۷)

  ۴۲ - دستفروش (اپيزود اول) (۱۳۶۵)

  ۴۳ - دستفروش (اپيزود دوم) (۱۳۶۵)

  ۴۴ - دستفروش (اپيزود سوم) (۱۳۶۵)

  ۴۵ - بايكوت (۱۳۶۴)

  ۴۶ - استعاذه (۱۳۶۲)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   با مشاركت   سرمايه گذار   شركاي توليد   محصول   امور مالي   پخش   ميكس   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   دستيار امور فني صدا   لابراتوار   عنوان بندي   با تشكر از   خدمات كامپيوتري   امور فني  
 • با مشاركت  : (۶)  مورد
  ( ۱۴۰۰ ) ( ۱۳۹۰ )

  ۱ - در آغوش درخت (۱۴۰۱)

  ۲ - دسته دختران (۱۴۰۰)

  ۳ - سرو زير آب (۱۳۹۶)

  ۴ - ماجراي نيمروز (۱۳۹۵)

  ۵ - پري دريايي (۱۳۹۴)

  ۶ - سيانور (۱۳۹۴)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   با مشاركت   سرمايه گذار   شركاي توليد   محصول   امور مالي   پخش   ميكس   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   دستيار امور فني صدا   لابراتوار   عنوان بندي   با تشكر از   خدمات كامپيوتري   امور فني  
 • سرمايه گذار  : (۴)  مورد
  ( ۱۳۸۰ ) ( ۱۳۷۰ )

  ۱ - نامه هاي باد (۱۳۸۰)

  ۲ - آب و آتش (۱۳۷۹)

  ۳ - باشگاه سري (۱۳۷۷)

  ۴ - دختري با كفشهاي كتاني (۱۳۷۷)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   با مشاركت   سرمايه گذار   شركاي توليد   محصول   امور مالي   پخش   ميكس   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   دستيار امور فني صدا   لابراتوار   عنوان بندي   با تشكر از   خدمات كامپيوتري   امور فني  
 • شركاي توليد  : (۱)  مورد
  ( ۱۳۸۰ )

  ۱ - مزرعه پدري (۱۳۸۲)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   با مشاركت   سرمايه گذار   شركاي توليد   محصول   امور مالي   پخش   ميكس   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   دستيار امور فني صدا   لابراتوار   عنوان بندي   با تشكر از   خدمات كامپيوتري   امور فني  
 • محصول  : (۷۰)  مورد
  ( ۱۴۰۰ ) ( ۱۳۹۰ ) ( ۱۳۸۰ ) ( ۱۳۷۰ ) ( ۱۳۶۰ )

  ۱ - آپاراتچي (۱۴۰۲)

  ۲ - آسمان غرب (۱۴۰۲)

  ۳ - احمد (۱۴۰۲)

  ۴ - صبح اعدام (۱۴۰۲)

  ۵ - عطر آلود (۱۴۰۱)

  ۶ - ضد (۱۴۰۰)

  ۷ - لوپتو (۱۳۹۹)

  ۸ - مصلحت (۱۳۹۹)

  ۹ - ديدن اين فيلم جرم است! (۱۳۹۷)

  ۱۰ - دايان (۱۳۹۶)

  ۱۱ - بيست و يك روز بعد (۱۳۹۵)

  ۱۲ - دلبري (۱۳۹۴)

  ۱۳ - سكوت رعنا (۱۳۹۳)

  ۱۴ - مزارشريف (۱۳۹۳)

  ۱۵ - حق سكوت (۱۳۹۲)

  ۱۶ - فرشته ها با هم مي آيند (۱۳۹۲)

  ۱۷ - مروا (۱۳۹۲)

  ۱۸ - ميهمان داريم (۱۳۹۲)

  ۱۹ - تاج محل (۱۳۹۱)

  ۲۰ - حوض نقاشي (۱۳۹۱)

  ۲۱ - خسته نباشيد! (۱۳۹۱)

  ۲۲ - پروانگي (۱۳۹۰)

  ۲۳ - پرنده باز (۱۳۸۹)

  ۲۴ - سيب و سلما (۱۳۸۹)

  ۲۵ - دلخون (۱۳۸۷)

  ۲۶ - قند تلخ (۱۳۸۷)

  ۲۷ - آخرين نقش (۱۳۸۶)

  ۲۸ - به همين سادگي (۱۳۸۶)

  ۲۹ - روي خط صفر (۱۳۸۶)

  ۳۰ - زخم شانه حوا (۱۳۸۶)

  ۳۱ - فرزند خاك (۱۳۸۶)

  ۳۲ - آخرين ملكه زمين (۱۳۸۵)

  ۳۳ - خدا نزديك است (۱۳۸۵)

  ۳۴ - خانه روشن (۱۳۸۴)

  ۳۵ - شب بخير فرمانده (۱۳۸۴)

  ۳۶ - بيد مجنون (۱۳۸۳)

  ۳۷ - تنهايي باد (۱۳۸۳)

  ۳۸ - خيلي دور، خيلي نزديك (۱۳۸۳)

  ۳۹ - غاز وحشي (تولد) (۱۳۸۳)

  ۴۰ - غروب شد بيا (۱۳۸۳)

  ۴۱ - آرزوهاي زمين (۱۳۸۰)

  ۴۲ - من ترانه پانزده سال دارم (۱۳۸۰)

  ۴۳ - نامه هاي باد (۱۳۸۰)

  ۴۴ - آب و آتش (۱۳۷۹)

  ۴۵ - مسافر ري (۱۳۷۹)

  ۴۶ - رنجر (۱۳۷۸)

  ۴۷ - متولد ماه مهر (۱۳۷۸)

  ۴۸ - مرد باراني (۱۳۷۸)

  ۴۹ - شوكران (۱۳۷۷)

  ۵۰ - هيوا (۱۳۷۷)

  ۵۱ - روزي كه هوا ايستاد (۱۳۷۶)

  ۵۲ - معجزه خنده (۱۳۷۵)

  ۵۳ - آدم برفي (۱۳۷۳)

  ۵۴ - حمله به اچ3 (۱۳۷۳)

  ۵۵ - خاكستر سبز (۱۳۷۲)

  ۵۶ - مرد ناتمام (۱۳۷۱)

  ۵۷ - وصل نيكان (۱۳۷۰)

  ۵۸ - گودال (۱۳۶۷)

  ۵۹ - ردپايي بر شن (۱۳۶۶)

  ۶۰ - تيرباران (۱۳۶۵)

  ۶۱ - بلمي به سوي ساحل (۱۳۶۴)

  ۶۲ - زنگها (۱۳۶۴)

  ۶۳ - سرباز كوچك (۱۳۶۳)

  ۶۴ - شكار شكارچي (۱۳۶۳)

  ۶۵ - عقود (۱۳۶۳)

  ۶۶ - گوركن (۱۳۶۳)

  ۶۷ - دو چشم بي سو (۱۳۶۲)

  ۶۸ - توبه نصوح (۱۳۶۱)

  ۶۹ - مرگ ديگري (۱۳۶۱)

  ۷۰ - توجيه (۱۳۶۰)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   با مشاركت   سرمايه گذار   شركاي توليد   محصول   امور مالي   پخش   ميكس   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   دستيار امور فني صدا   لابراتوار   عنوان بندي   با تشكر از   خدمات كامپيوتري   امور فني  
 • امور مالي  : (۱)  مورد
  ( ۱۳۸۰ )

  ۱ - پيشنهاد 50 ميليوني (۱۳۸۴)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   با مشاركت   سرمايه گذار   شركاي توليد   محصول   امور مالي   پخش   ميكس   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   دستيار امور فني صدا   لابراتوار   عنوان بندي   با تشكر از   خدمات كامپيوتري   امور فني  
 • پخش  : (۲)  مورد
  ( ۱۳۸۰ )

  ۱ - گل چهره (۱۳۸۹)

  ۲ - يه حبه قند (۱۳۸۸)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   با مشاركت   سرمايه گذار   شركاي توليد   محصول   امور مالي   پخش   ميكس   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   دستيار امور فني صدا   لابراتوار   عنوان بندي   با تشكر از   خدمات كامپيوتري   امور فني  
 • ميكس  : (۱)  مورد
  ( ۱۳۷۰ )

  ۱ - برج مينو (۱۳۷۴)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   با مشاركت   سرمايه گذار   شركاي توليد   محصول   امور مالي   پخش   ميكس   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   دستيار امور فني صدا   لابراتوار   عنوان بندي   با تشكر از   خدمات كامپيوتري   امور فني  
 • دوبلاژ  : (۴)  مورد
  ( ۱۳۶۰ )

  ۱ - فرماندار (۱۳۶۹)

  ۲ - الماس بنفش (۱۳۶۸)

  ۳ - باد سرخ (۱۳۶۷)

  ۴ - گلبهار (۱۳۶۵)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   با مشاركت   سرمايه گذار   شركاي توليد   محصول   امور مالي   پخش   ميكس   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   دستيار امور فني صدا   لابراتوار   عنوان بندي   با تشكر از   خدمات كامپيوتري   امور فني  
 • امور صدا  : (۱۷)  مورد
  ( ۱۳۷۰ ) ( ۱۳۶۰ )

  ۱ - موميايي3 (۱۳۷۸)

  ۲ - دختري با كفشهاي كتاني (۱۳۷۷)

  ۳ - آدم برفي (۱۳۷۳)

  ۴ - حمله به اچ3 (۱۳۷۳)

  ۵ - آخرين شناسايي (۱۳۷۲)

  ۶ - سجاده آتش (۱۳۷۲)

  ۷ - خطا (۱۳۷۰)

  ۸ - ناصرالدين شاه آكتور سينما (۱۳۷۰)

  ۹ - تعقيب سايه ها (۱۳۶۹)

  ۱۰ - چشم شيشه اي (۱۳۶۹)

  ۱۱ - اُ - منفي (۱۳۶۸)

  ۱۲ - تابستان 58 (۱۳۶۸)

  ۱۳ - مهاجر (۱۳۶۸)

  ۱۴ - در جستجوي قهرمان (۱۳۶۷)

  ۱۵ - بحران (۱۳۶۶)

  ۱۶ - ردپايي بر شن (۱۳۶۶)

  ۱۷ - هراس (۱۳۶۶)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   با مشاركت   سرمايه گذار   شركاي توليد   محصول   امور مالي   پخش   ميكس   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   دستيار امور فني صدا   لابراتوار   عنوان بندي   با تشكر از   خدمات كامپيوتري   امور فني  
 • استوديو صدا  : (۱۲)  مورد
  ( ۱۳۷۰ ) ( ۱۳۶۰ )

  ۱ - روبان قرمز (۱۳۷۷)

  ۲ - روزي كه هوا ايستاد (۱۳۷۶)

  ۳ - برج مينو (۱۳۷۴)

  ۴ - روز فرشته (۱۳۷۲)

  ۵ - بر بال فرشتگان (۱۳۷۱)

  ۶ - پرنده آهنين (۱۳۷۰)

  ۷ - دندان طلا (۱۳۷۰)

  ۸ - راز خنجر (۱۳۶۹)

  ۹ - فرماندار (۱۳۶۹)

  ۱۰ - الماس بنفش (۱۳۶۸)

  ۱۱ - باد سرخ (۱۳۶۷)

  ۱۲ - گلبهار (۱۳۶۵)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   با مشاركت   سرمايه گذار   شركاي توليد   محصول   امور مالي   پخش   ميكس   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   دستيار امور فني صدا   لابراتوار   عنوان بندي   با تشكر از   خدمات كامپيوتري   امور فني  
 • امور فني صدا  : (۲۷)  مورد
  ( ۱۳۸۰ ) ( ۱۳۷۰ ) ( ۱۳۶۰ )

  ۱ - آرزوهاي زمين (۱۳۸۰)

  ۲ - من ترانه پانزده سال دارم (۱۳۸۰)

  ۳ - مسافر ري (۱۳۷۹)

  ۴ - رنجر (۱۳۷۸)

  ۵ - عروس آتش (۱۳۷۸)

  ۶ - باشگاه سري (۱۳۷۷)

  ۷ - شور زندگي (۱۳۷۷)

  ۸ - شيدا (۱۳۷۷)

  ۹ - جان سخت (۱۳۷۶)

  ۱۰ - زن شرقي (۱۳۷۶)

  ۱۱ - ساحره (۱۳۷۶)

  ۱۲ - مرد عوضي (۱۳۷۶)

  ۱۳ - لاك پشت (۱۳۷۵)

  ۱۴ - معجزه خنده (۱۳۷۵)

  ۱۵ - خواهران غريب (۱۳۷۴)

  ۱۶ - بهشت باران (۱۳۷۱)

  ۱۷ - يك مرد يك خرس (۱۳۷۱)

  ۱۸ - بدوك (۱۳۷۰)

  ۱۹ - عروج (۱۳۷۰)

  ۲۰ - دريا براي تو (۱۳۶۹)

  ۲۱ - آفتاب و عشق (۱۳۶۸)

  ۲۲ - شنا در زمستان (۱۳۶۸)

  ۲۳ - نخلستان تشنه (۱۳۶۸)

  ۲۴ - گنبد نور (۱۳۶۷)

  ۲۵ - گودال (۱۳۶۷)

  ۲۶ - تيرباران (۱۳۶۵)

  ۲۷ - گذرگاه (۱۳۶۵)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   با مشاركت   سرمايه گذار   شركاي توليد   محصول   امور مالي   پخش   ميكس   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   دستيار امور فني صدا   لابراتوار   عنوان بندي   با تشكر از   خدمات كامپيوتري   امور فني  
 • دستيار امور فني صدا  : (۱)  مورد
  ( ۱۳۷۰ )

  ۱ - خاكستر سبز (۱۳۷۲)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   با مشاركت   سرمايه گذار   شركاي توليد   محصول   امور مالي   پخش   ميكس   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   دستيار امور فني صدا   لابراتوار   عنوان بندي   با تشكر از   خدمات كامپيوتري   امور فني  
 • لابراتوار  : (۱)  مورد
  ( ۱۳۷۰ )

  ۱ - به خاطر هانيه (۱۳۷۳)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   با مشاركت   سرمايه گذار   شركاي توليد   محصول   امور مالي   پخش   ميكس   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   دستيار امور فني صدا   لابراتوار   عنوان بندي   با تشكر از   خدمات كامپيوتري   امور فني  
 • عنوان بندي  : (۱)  مورد
  ( ۱۳۷۰ )

  ۱ - معجزه خنده (۱۳۷۵)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   با مشاركت   سرمايه گذار   شركاي توليد   محصول   امور مالي   پخش   ميكس   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   دستيار امور فني صدا   لابراتوار   عنوان بندي   با تشكر از   خدمات كامپيوتري   امور فني  
 • با تشكر از  : (۲۱)  مورد
  ( ۱۳۸۰ ) ( ۱۳۷۰ ) ( ۱۳۶۰ )

  ۱ - رخساره (۱۳۸۰)

  ۲ - شب برهنه (۱۳۸۰)

  ۳ - پر پرواز (۱۳۷۹)

  ۴ - قطعه ناتمام (۱۳۷۹)

  ۵ - يكي بود يكي نبود (۱۳۷۹)

  ۶ - تو را دوست دارم (۱۳۷۸)

  ۷ - سهراب (۱۳۷۸)

  ۸ - شوخي (۱۳۷۸)

  ۹ - جنگجوي پيروز (۱۳۷۷)

  ۱۰ - جهان پهلوان تختي (۱۳۷۶)

  ۱۱ - درخت گلابي (۱۳۷۶)

  ۱۲ - دنياي وارونه (۱۳۷۶)

  ۱۳ - شبيخون (۱۳۷۶)

  ۱۴ - بچه هاي آسمان (۱۳۷۵)

  ۱۵ - سرعت (۱۳۷۵)

  ۱۶ - تعطيلات تابستاني (۱۳۷۴)

  ۱۷ - غزال (۱۳۷۴)

  ۱۸ - گارد ويژه (۱۳۷۴)

  ۱۹ - بانو (۱۳۷۰)

  ۲۰ - عروج (۱۳۷۰)

  ۲۱ - بايكوت (۱۳۶۴)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   با مشاركت   سرمايه گذار   شركاي توليد   محصول   امور مالي   پخش   ميكس   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   دستيار امور فني صدا   لابراتوار   عنوان بندي   با تشكر از   خدمات كامپيوتري   امور فني  
 • خدمات كامپيوتري  : (۲)  مورد
  ( ۱۳۷۰ ) ( ۱۳۶۰ )

  ۱ - شاهين طلايي (۱۳۷۲)

  ۲ - تعقيب سايه ها (۱۳۶۹)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   با مشاركت   سرمايه گذار   شركاي توليد   محصول   امور مالي   پخش   ميكس   دوبلاژ   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   دستيار امور فني صدا   لابراتوار   عنوان بندي   با تشكر از   خدمات كامپيوتري   امور فني  
 • امور فني  : (۷)  مورد
  ( ۱۳۷۰ ) ( ۱۳۶۰ )

  ۱ - بلوف (۱۳۷۲)

  ۲ - پاييز بلند (۱۳۷۲)

  ۳ - مرد ناتمام (۱۳۷۱)

  ۴ - قاصد (۱۳۶۶)

  ۵ - دستفروش (اپيزود اول) (۱۳۶۵)

  ۶ - دستفروش (اپيزود دوم) (۱۳۶۵)

  ۷ - دستفروش (اپيزود سوم) (۱۳۶۵) •     خانه |  درباره ما  |  تماس با ما  |  قوانین و مقررات  |  منابع |  جشنواره سينما |  خبر  
    كليه حقوق اين سايت براي sourehcinema.com محفوظ ميباشد
  Copyright © 2003-2016 SourehCinema.com All rights reserved
  توسعه دهندگان سايت  Email: info@sourehcinema.com