سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
ليست اصلي >>

برش نگاتيو

 
رتبه 1 با   213 فعاليت
1 -  ناصر انصاري
 
رتبه 2 با   193 فعاليت
2 -  اكبر كرمي
 
رتبه 3 با   94 فعاليت
3 -  موسي مكوندي
 
رتبه 4 با   53 فعاليت
4 -  داوود برجعلي
 
رتبه 5 با   50 فعاليت
5 -  ديگران تومانيان
 
رتبه 6 با   48 فعاليت
6 -  محمد سطوت
 
رتبه 7 با   46 فعاليت
7 -  جهانگير رجبي خواه
 
رتبه 8 با   45 فعاليت
8 -  محمود مهدي زاده
 
رتبه 9 با   44 فعاليت
9 -   ميشل
 
رتبه 10 با   39 فعاليت
10 -  عطاءاله رحماني
 
رتبه 11 با   33 فعاليت
11 -  فتح اله كريمي
 
رتبه 12 با   27 فعاليت
12 -  تيكران تومانيان
 
رتبه 13 با   24 فعاليت
13 -  زهرا فتاحي
 
رتبه 14 با   23 فعاليت
14 -  گرگين گريگوريان
 
رتبه 15 با   20 فعاليت
15 -  ابوالفضل سپهري
 
رتبه 16 با   18 فعاليت
16 -  مهين جمشيدي
 
رتبه 17 با   18 فعاليت
17 -  محمود عابديني
 
رتبه 18 با   17 فعاليت
18 -  اسماعيل علم پور
 
رتبه 19 با   17 فعاليت
19 -  ايرج گل افشان
 
رتبه 20 با   12 فعاليت
20 -  سودابه اميرخليلي
 
رتبه 21 با   12 فعاليت
21 -  حسن فرح بخش
 
رتبه 22 با   12 فعاليت
22 -  فرزين مجيدي
 
رتبه 23 با   11 فعاليت
23 -  نريمان پيرام
 
رتبه 24 با   10 فعاليت
24 -  منير برزگر
 
رتبه 25 با   10 فعاليت
25 -  جواد غريبي
 
رتبه 26 با   9 فعاليت
26 -  فريدون اسكندري
 
رتبه 27 با   9 فعاليت
27 -  عباس سلامت بخش
 
رتبه 28 با   9 فعاليت
28 -  غلام رضا مجاوري
 
رتبه 29 با   9 فعاليت
29 -  محمدحسن واحدي
 
رتبه 30 با   8 فعاليت
30 -  محمود تبريزي
 
رتبه 31 با   8 فعاليت
31 -  حسين كريمي
 
رتبه 32 با   8 فعاليت
32 -  ياسمن مهدوي
 
رتبه 33 با   6 فعاليت
33 -  سوريك خاچيكيان
 
رتبه 34 با   5 فعاليت
34 -  شارا خچاطوريان
 
رتبه 35 با   5 فعاليت
35 -  محمود سطوت
 
رتبه 36 با   5 فعاليت
36 -  عباس علي اكبري
 
رتبه 37 با   5 فعاليت
37 -   ميشا
 
رتبه 38 با   4 فعاليت
38 -  جعفر سلطاني
 
رتبه 39 با   4 فعاليت
39 -  ساكو صيادي
 
رتبه 40 با   4 فعاليت
40 -  مهدي همايون فال
 
رتبه 41 با   3 فعاليت
41 -  اكبر اكرمي
 
رتبه 42 با   3 فعاليت
42 -  حسن حاجيون
 
رتبه 43 با   3 فعاليت
43 -  محسن صادقي
 
رتبه 44 با   3 فعاليت
44 -  رضا طاهريان
 
رتبه 45 با   3 فعاليت
45 -  محمد محمدي نام
 
رتبه 46 با   3 فعاليت
46 -  حسن نثاري
 
رتبه 47 با   2 فعاليت
47 -  كارمن اخباري آزاد
 
رتبه 48 با   2 فعاليت
48 -  حسن اميني
 
رتبه 49 با   2 فعاليت
49 -  جمشيد بازرمشق
 
رتبه 50 با   2 فعاليت
50 -  مريم باغبان
    خانه |  درباره ما  |  تماس با ما  |  قوانین و مقررات  |  منابع |  جشنواره سينما |  خبر  
  كليه حقوق اين سايت براي sourehcinema.com محفوظ ميباشد
Copyright © 2003-2016 SourehCinema.com All rights reserved
توسعه دهندگان سايت  Email: info@sourehcinema.com