سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
ليست اصلي >>

امور فني صدا

 
رتبه 1 با   45 فعاليت
1 -  گرگين گريگوريان
 
رتبه 2 با   42 فعاليت
2 -  روبيك منصوري
 
رتبه 3 با   31 فعاليت
3 -  اسحاق خانزادي
 
رتبه 4 با   26 فعاليت
4 -  حسن مصيبي
 
رتبه 5 با   19 فعاليت
5 -  محمدصادق جوادي
 
رتبه 6 با   19 فعاليت
6 -  ميرزا گودرزي
 
رتبه 7 با   16 فعاليت
7 -  احمد احمدپور
 
رتبه 8 با   14 فعاليت
8 -  محمود ويسيان
 
رتبه 9 با   11 فعاليت
9 -  محمدحسين دارالشفايي
 
رتبه 10 با   11 فعاليت
10 -  محمدرضا دلپاك
 
رتبه 11 با   11 فعاليت
11 -  حميد قدكچيان
 
رتبه 12 با   10 فعاليت
12 -  فريدون خوشابافرد
 
رتبه 13 با   9 فعاليت
13 -  محمدعلي عبيري
 
رتبه 14 با   8 فعاليت
14 -  جعفر اردلان
 
رتبه 15 با   8 فعاليت
15 -  رضا اردلان
 
رتبه 16 با   8 فعاليت
16 -  محسن روشن
 
رتبه 17 با   8 فعاليت
17 -  فريما نمازي
 
رتبه 18 با   8 فعاليت
18 -   واروژ
 
رتبه 19 با   7 فعاليت
19 -  فرهاد ارجمندي
 
رتبه 20 با   7 فعاليت
20 -  جمشيد توفيقي
 
رتبه 21 با   7 فعاليت
21 -  فرامرز رسولي
 
رتبه 22 با   7 فعاليت
22 -  ايرج شفايي
 
رتبه 23 با   7 فعاليت
23 -  احمد كلانتري
 
رتبه 24 با   7 فعاليت
24 -  هاكوپ گيورگيس
 
رتبه 25 با   7 فعاليت
25 -  حسين لنگرودي
 
رتبه 26 با   6 فعاليت
26 -  عباس قهرماني
 
رتبه 27 با   6 فعاليت
27 -  ابراهيم كيهاني
 
رتبه 28 با   5 فعاليت
28 -  بهمن اردلان
 
رتبه 29 با   5 فعاليت
29 -  حسين بديهي
 
رتبه 30 با   5 فعاليت
30 -  محسن صادقي
 
رتبه 31 با   4 فعاليت
31 -  محمود اقدامي
 
رتبه 32 با   4 فعاليت
32 -  سوريك خاچيكيان
 
رتبه 33 با   4 فعاليت
33 -  مهدي دژبدي
 
رتبه 34 با   4 فعاليت
34 -  مهدي رجاييان
 
رتبه 35 با   4 فعاليت
35 -  مصطفي مصطفي زاده
 
رتبه 36 با   4 فعاليت
36 -  مجيد مهرجو
 
رتبه 37 با   3 فعاليت
37 -  حجت اسماعيلي
 
رتبه 38 با   3 فعاليت
38 -  سردار پوررحيمي
 
رتبه 39 با   3 فعاليت
39 -  وارطان چاپاريان
 
رتبه 40 با   3 فعاليت
40 -  محمد حقيقي
 
رتبه 41 با   3 فعاليت
41 -  كاظم راجي نيا
 
رتبه 42 با   3 فعاليت
42 -  هادي ژورك
 
رتبه 43 با   3 فعاليت
43 -  گئورك شاهي
 
رتبه 44 با   3 فعاليت
44 -  ناصر محمدي
 
رتبه 45 با   3 فعاليت
45 -  يورا يوسفي
 
رتبه 46 با   2 فعاليت
46 -  منوچهر آزادگان
 
رتبه 47 با   2 فعاليت
47 -  همايون ارجمند
 
رتبه 48 با   2 فعاليت
48 -  ناصر اسماعيلي
 
رتبه 49 با   2 فعاليت
49 -  بهزاد بهزادي فاضل
 
رتبه 50 با   2 فعاليت
50 -  مسعود بهنام
    خانه |  درباره ما  |  تماس با ما  |  قوانین و مقررات  |  منابع |  جشنواره سينما |  خبر  
  كليه حقوق اين سايت براي sourehcinema.com محفوظ ميباشد
Copyright © 2003-2016 SourehCinema.com All rights reserved
توسعه دهندگان سايت  Email: info@sourehcinema.com