سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
ليست اصلي >>

هيأت انتخاب

 
رتبه 1 با   9 فعاليت
1 -  جعفر توكلي
 
رتبه 2 با   8 فعاليت
2 -  امير اسفندياري
 
رتبه 3 با   8 فعاليت
3 -  عليرضا شجاع نوري
 
رتبه 4 با   8 فعاليت
4 -  حسين كرمي
 
رتبه 5 با   7 فعاليت
5 -  عبداله اسفندياري
 
رتبه 6 با   7 فعاليت
6 -  مجيد رضابالا
 
رتبه 7 با   6 فعاليت
7 -  محمد آفريده
 
رتبه 8 با   6 فعاليت
8 -  جمال اميد
 
رتبه 9 با   6 فعاليت
9 -  محمدعلي حسين نژاد
 
رتبه 10 با   6 فعاليت
10 -  محمدحسين حقيقي
 
رتبه 11 با   6 فعاليت
11 -  رحيم ذوالمجد
 
رتبه 12 با   6 فعاليت
12 -  جواد طوسي
 
رتبه 13 با   6 فعاليت
13 -  علي اكبر قاضي نظام
 
رتبه 14 با   6 فعاليت
14 -  مهدي مختاري
 
رتبه 15 با   6 فعاليت
15 -  مجتبي مشيري
 
رتبه 16 با   5 فعاليت
16 -  احمد اميني
 
رتبه 17 با   5 فعاليت
17 -  مهدي چوبينه
 
رتبه 18 با   5 فعاليت
18 -  پرويز شيخ طادي
 
رتبه 19 با   4 فعاليت
19 -  حبيب الله بهمني
 
رتبه 20 با   4 فعاليت
20 -  حميد جمدر
 
رتبه 21 با   4 فعاليت
21 -  بهمن حبشي
 
رتبه 22 با   4 فعاليت
22 -  مجيد شاه حسيني
 
رتبه 23 با   4 فعاليت
23 -  محمدابراهيم صلواتي فرد
 
رتبه 24 با   4 فعاليت
24 -  محمد عليدوست
 
رتبه 25 با   4 فعاليت
25 -  مينو فرشچي
 
رتبه 26 با   4 فعاليت
26 -  هوشنگ مرادي كرماني
 
رتبه 27 با   4 فعاليت
27 -  محمدحسين نيرومند
 
رتبه 28 با   4 فعاليت
28 -  حميدرضا هوشمند
 
رتبه 29 با   3 فعاليت
29 -  شفيع آقامحمديان
 
رتبه 30 با   3 فعاليت
30 -  غلامعلي احمدي
 
رتبه 31 با   3 فعاليت
31 -  محمد بزرگ نيا
 
رتبه 32 با   3 فعاليت
32 -  پوران درخشنده
 
رتبه 33 با   3 فعاليت
33 -  رضا درستكار
 
رتبه 34 با   3 فعاليت
34 -  سيدجواد سليمي
 
رتبه 35 با   3 فعاليت
35 -  سيدمظفر شجاعي
 
رتبه 36 با   3 فعاليت
36 -  جعفر صانعي مقدم
 
رتبه 37 با   3 فعاليت
37 -  رضا ضيايي دوستان
 
رتبه 38 با   3 فعاليت
38 -  حسن عشايري
 
رتبه 39 با   3 فعاليت
39 -  ناصر عنصري
 
رتبه 40 با   3 فعاليت
40 -  حبيب اله كاسه ساز
 
رتبه 41 با   3 فعاليت
41 -  علي ميرزايي
 
رتبه 42 با   3 فعاليت
42 -  داريوش نوروزي
 
رتبه 43 با   3 فعاليت
43 -  احمد وحدت تربتي
 
رتبه 44 با   2 فعاليت
44 -  محمدرضا آهنج
 
رتبه 45 با   2 فعاليت
45 -  محمدعلي آهنگر
 
رتبه 46 با   2 فعاليت
46 -  مسعود اجداديان
 
رتبه 47 با   2 فعاليت
47 -  محمد احساني
 
رتبه 48 با   2 فعاليت
48 -  حبيب احمدزاده
 
رتبه 49 با   2 فعاليت
49 -  محمود اربابي
 
رتبه 50 با   2 فعاليت
50 -  شهرام اسدي
    خانه |  درباره ما  |  تماس با ما  |  قوانین و مقررات  |  منابع |  جشنواره سينما |  خبر  
  كليه حقوق اين سايت براي sourehcinema.com محفوظ ميباشد
Copyright © 2003-2016 SourehCinema.com All rights reserved
توسعه دهندگان سايت  Email: info@sourehcinema.com