سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي


مدیریت فرهنگی

اين مديريت متصدی كليه ی برنامه هايی است كه به فعاليت های فيلمنامه نويسی و تهيه فيلمنامه ها، امور نشريات سازمان سينمائی سوره جشنواره های مختلف و چگونگی استفاده و شركت و برگزاری آنها و آرشيو و خانه فيلم مربوط مي شود.
واحدهاي زير مجموعه اين مديريت عبارتند از :

1ـ خانه فيلم 2ـ امور نشريات 3ـ كارگاه فيلمنامه نويسی 4ـ امور جشنواره ها

  • در خانه فيلم آرشيوی از فيلم های معتبر تاريخ سينما جهت بررسی و تحليل و در اختيار گذاشتن برای ساير واحدهای سازمان نگهداری می شود.
  • امور نشريات به فعاليت هائی مانند چاپ مجله و ماهنامه نقد سينما كه يك اثر فرهنگی حرفه ای در ميان مطبوعات سينمائی است مي پردازيم و ساير امور مربوط به چاپ و انتشارات سينمائی در سازمان سينمائی سوره را به عهده دارد.
  • كارگاه فيلمنامه نويسی امور مربوط به آموزش حضوری و مكاتبه ای علاقمندان به فيلمنامه نويسی را در كلاس های مختلف پی گيری و اجرا می كند. در ادامه امر آموزش كارگاه های علمی فيلمنامه نويسی با استادان مجرب و صاحب نام فيلمنامه در كشور برگزار مي شود كه از نتايج اين كلاس ها و كارگاه ها تجربه های علمی و فيلم نامه های مناسبی جهت توليد حرفه ای در بخش های توليد سازمان و خارج از سازمان به دست مي آيد.
  • در بخش امور جشنواره ها زمينه های لازم برای مطالعه و بررسی و برگزاری جشنواره های مختلف سينمائی و موارد مورد نظر سازمان سينمائی سوره انجام مي شود.

مديريت فرهنگي
    خانه |  درباره ما  |  تماس با ما  | منابع |  جشنواره سينما |  خبر  
  كليه حقوق اين سايت براي sourehcinema.com محفوظ ميباشد
Copyright © 2003-2013 SourehCinema.com All Rights Reserved
  Email: Info@sourehcinema.com