سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مرتضی مميز

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / طراح صحنه و لباس (۱) / دستيار صحنه (۱) / عنوان بندي (۱) / تيتراژ (۲) / با تشكر از (۱) / طراح آفيش (۱) / طراح پلاكات (۱) / طراح پوستر  (۱۵) فيلم شناسی :   كارگردان   طراح صحنه و لباس   دستيار صحنه   عنوان بندي   تيتراژ   با تشكر از   طراح آفيش   طراح پلاكات   طراح پوستر  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  طبيعت بي جان (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   طراح صحنه و لباس   دستيار صحنه   عنوان بندي   تيتراژ   با تشكر از   طراح آفيش   طراح پلاكات   طراح پوستر  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  ستارخان (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   طراح صحنه و لباس   دستيار صحنه   عنوان بندي   تيتراژ   با تشكر از   طراح آفيش   طراح پلاكات   طراح پوستر  
 1. دستيار صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  زير درختان زيتون (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   طراح صحنه و لباس   دستيار صحنه   عنوان بندي   تيتراژ   با تشكر از   طراح آفيش   طراح پلاكات   طراح پوستر  
 1. عنوان بندي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دلشدگان (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   طراح صحنه و لباس   دستيار صحنه   عنوان بندي   تيتراژ   با تشكر از   طراح آفيش   طراح پلاكات   طراح پوستر  
 1. تيتراژ  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  طبيعت بي جان (۱۳۵۳)
  ۲ -  ستارخان (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   طراح صحنه و لباس   دستيار صحنه   عنوان بندي   تيتراژ   با تشكر از   طراح آفيش   طراح پلاكات   طراح پوستر  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  كمال الملك (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   طراح صحنه و لباس   دستيار صحنه   عنوان بندي   تيتراژ   با تشكر از   طراح آفيش   طراح پلاكات   طراح پوستر  
 1. طراح آفيش  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  سوته دلان (۱۳۵۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   طراح صحنه و لباس   دستيار صحنه   عنوان بندي   تيتراژ   با تشكر از   طراح آفيش   طراح پلاكات   طراح پوستر  
 1. طراح پلاكات  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  سوته دلان (۱۳۵۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   طراح صحنه و لباس   دستيار صحنه   عنوان بندي   تيتراژ   با تشكر از   طراح آفيش   طراح پلاكات   طراح پوستر  
 1. طراح پوستر  : (۱۵)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  هنرپيشه (۱۳۷۱)
  ۲ -  نياز (۱۳۷۰)
  ۳ -  اي ايران (۱۳۶۸)
  ۴ -  جستجوگر (۱۳۶۸)
  ۵ -  مادر (۱۳۶۸)
  ۶ -  مهاجر (۱۳۶۸)
  ۷ -  در مسير تندباد (۱۳۶۷)
  ۸ -  شايد وقتي ديگر (۱۳۶۶)
  ۹ -  خانه دوست كجاست؟ (۱۳۶۵)
  ۱۰ -  روزهاي انتظار (۱۳۶۵)
  ۱۱ -  شير سنگي (۱۳۶۵)
  ۱۲ -  ناخداخورشيد (۱۳۶۵)
  ۱۳ -  تنوره ديو (۱۳۶۴)
  ۱۴ -  كليد (۱۳۶۴)
  ۱۵ -  خانه عنكبوت (۱۳۶۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.